MILIVOJ BEŠLIN: Srbija koja hoda

Građanski protesti su bez dileme ojačali društvo koje se ne miri sa nasiljem i autokratijom, a jače društvo nesumnjivo znači i bolju državu. I najzad, nesumnjivi efekat dosadašnjih protesta je slabljenje i delegitimizacija jednog autoritarnog režima