Smena u listu Mađar so zbog objavljivanja negativne kritike romana Ildiko Lovaš

“Nigde u Vojvodini nije dozvoljeno pisanje negativnih kritika na račun Ildiko Lovaš. Ona u Vojvodini radi šta hoće"

2 komentara / Dalje

Bešlin: Rehabilitovati Nedića isto što i rehabilitovati fašizam

Ne samo da je bio kvisling, Nedić je odgovoran jer je imao ključnu ulogu u sprovođenju holokausta u Srbiji

97 komentara / Dalje