Žrtve seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu čekaju pravdu

Zločin koji se tim osobama desio, a veruje se da je 20.000 takvih slučajeva, godinama je bio tabu u kosovskom društvu, pre svega zbog predrasuda da je seksualno nasilje sramota za društvo

31. okt 2017

U kosovskom tužilaštvu prijavljeno je samo 29 slu?ajeva seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu, iako organizacije koje se bave zaštitom žrtava seksualnog nasilja tokom rata rade sa više stotina žena koje su preživele takvo iskustvo.

Tužiteljka Specijalnog tužilaštva na Kosovu Drita Hajdari, izjavila je da se taj broj ne slaže sa realnoš?u, a ni sa brojem slu?ajeva koji su prijavljeni u nevladinim organizacijama.

„Nakon rata, jedan broj žrtava je tražio pomo? kod organizacija koje se bave njihovom zaštitom. Me?utim, jedan broj žrtava i dalje ?uti. One imaju potrebu za li?nom i institucionalnom podrškom, kako bi mogle da govore o svom gorkom iskustvu. O nekim žrtvama se zna, a o nekim se sigurno nikada ne?e znati jer nisu spremne da se suo?e sa prošloš?u, i zbog straha i stigmatizacije u društvu“, izjavila je Hajdari na konferenciji kancelarije UN žena na Kosovu na temu „Pristup pravdi i reparacije za preživele seksualnog nasilja povezanog sa sukobom“, koja je okupila li?nosti iz vladinog i nevladinog sektora.

Hajdari je dodala da se ve?ina po?ionioca ovog zlo?ina nalazi u Srbiji a oni su nedostupni kosovskim organima.

Zlo?in koji se tim osobama desio, a veruje se da je 20.000 takvih slu?ajeva, godinama je bio tabu u kosovskom društvu, pre svega zbog predrasuda da je seksualno nasilje sramota za društvo.

Bivša predsednica Kosova, Atifete Jahjaga, koja je tokom svoje predsedni?ke dužnosti 2014. formirala Nacionalni savet za preživele žrtve seksualnog nasilja, podsetila je kako žrtve seksualnog nasilja još uvek nisu dobile nikakav oblik kompezacije, što je neophodno. Nakon toga došlo je do zakonskih izmena kako bi se ova kategorija, pored svih ostalih, tako?e uvrstila me?u ratnim žrtvama ?ime bi uživale neku vrstu podrške.

Predložena suma je izme?u 250 i 300 evra, što nadležne institucije tek treba da odlu?e. To ?e važiti za one osobe koje su bile seksualno zlostavljane i silovane u periodu od 27.02.1998. do 20.06. 1999. godine. Vladina Komisija za priznanje i verifikaciju statusa žrtava seksualnog nasilja uskoro treba da po?ne sa radom na procesu verifikacije statusa žrtava seksualnog nasilja.

“Nažalost, do sada nisam videla nikakav plan delovanja o kampanji za sam proceš apliciranja. Nadam se da komisija radi u tom pravcu, tako što ?e poštovati glavni kriterijum, a to je o?uvanje identiteta svih prijavljenih”, dodala je Jahjaga.

Iz Komisije, me?utim, o?ekuju da ?e samo ove godine biti oko 200 aplikanata, te je re?eno i da je budžet za prve penzije izdvojen.

Skupština Kosova je marta 2014. usvojila potrebne zakonske izmene kako bi i ove osobe imale regulisan status, a država je od tada pregazila sve rokove kako bi se njihov status rešio.

(Amra

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Ekipa
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga