- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Zrenjaninske NVO upozorile na kršenje zakona

Tri organizacije civilnog društva iz Zrenjanina tražile su danas od nadležnih u ovom gradu poštovanje prava osoba sa invaliditetom.

U otvorenom pismu se apeluje na sve relevantne činioce da se u poslovima rekonstrukcije, izgradnje i adaptacije javnih objekata u Zrenjaninu pridržavaju zakona i propisa Republike Srbije.

„Potpisnici traže da se  smesta uklone prepreke na ulazu u pešačku zonu kod centralne apoteke, kao i da se nedavno rekonstruisane ulice Koče Kolarova i Žabaljska učine pristupačnim za korisnike kolica“, navodi se u pismu.

Centar za razvoj civilnog društva, Udruženje paraplegičara „Banat“ i Zrenjaninski edukativni centar, kao potpisnici, dodaje se, takođe traže da se bez ikakvog odlaganja rampa kod Dispanzera za decu i žene saobrazi zahtevima pristupačnosti, odnosno da se smanji preveliki nagib koji je čini neupotrebljivom.

„Pre nekoliko dana u medijima i na veb stranici grada objavljeno je da se na nekoliko lokacija izvode radovi na obnovi saobraćajne infrastrukture u gradu. Izražavamo duboku zabrinutost da su i ovi radovi planirani i da će biti završeni ne uzimajući u obzir propisane standarde pristupačnosti“, upozoravaju tri organizacije civilnog društva.

Kako se ističe, potpisnici pisma su se više puta obraćali gradskoj upravi i javnim preduzećima i skretali pažnju na postojeće standarde, na značaj njihovog primenjivanja, nudili svoju pomoć u stvaranju pristupačnog okruženja, ali prema njihovim rečima to nije donelo rezultate.

„Stoga se ponovo obraćamo sa zahtevom za stvaranje uslova da sve nadležne instutucije, ustanove, tela i pojedinci koji učestvuju u procesima izgradnje, rekonstrukcije ili adaptacije javnih objekata poštuju zakonom propisane standarde pristupačnosti“, poručuju zrenjaninske NVO.

U njihovom pismu se ocenjuje da je neophodno da svi učesnici u ovim procesima preduzmu odgovarajuće mere u okviru svojih nadležnosti i  da u skladu sa propisima omoguće nesmetano kretanje svim građanima.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!