ZLATKO JELISAVAC: Vučiću se smeši ambis koji je sam iskopao

Vreme je da odgovornost preuzmu i opozicija i građani

Priredio: Zlatko Jelisavac
10. okt 2017

Živimo u (post)tranziciono vreme dok na vlasti imamo meki autoritarizam koji za tili ?as, ako to tzv. predsednik poželi, može da se pretvori u najotvoreniju diktaturu koja ?e proizvesti brojne ljudske žrtve. I to možemo konstatovati sedamnaest godina nakon Petog oktobra. Šta se onda, do ?avola, promenilo u odnosu na devedesete? Gledamo sadašnjeg ministra spoljnog Ivicu Da?i?a kako se šepuri po medijima i opisuje Peti oktobar kao veliku prevaru, a da je to tako dokaz je, kako veli, on sam koji je još na vlasti.

A gde su sada nekadašnji predvodnici petooktobarskih promena? Šta rade? Tavore u nekim opozicionim stran?icama ili šuruju sa Vu?i?em. Ili su se povukli ili su pak otišli u privatni biznis (mada bolji biznis od politike ne postoji – barem ne kod nas). Kada vidi i ?uje pojedine opozicione lidere kako se nutkaju i uvla?e Vu?i?u, ve?ini nromalnih gra?ana pripadne muka. Tako je vidljivo da za te lidere to što je društvo pred kolapsom ne zna?i ništa.

Vlast od parlamenta pravi cirkus i pretvara ga u rijaliti-šou koji su u stanju da prate samo oni sa jakim nervima i zdravim digestivnim traktom, a opozicija pristaje i na to, ne bi li prigrabila za sebe neku mrvu medijske pažnje koja vidno nedostaje usled SNS-ovske medijske tmine i narcisoidne agit-prop logike, koja podrazumeva da se pri?a/piše samo o njima i njihovom neprikosnovenom vo?i. Toliko su predstavnici vlasti zauzeti sobom sopstvenom promocijom da zaboravljaju da malo pogledaju iza sebe, a tu se širi sve ve?a pukotina nastala praskom usled prenaduvavanja obe?anja. Ništa nisu uradili od onog šta su obe?ali, štaviše ništili su sve ?ega su se dotakli i to se ne može nadoknaditi šarenim lažama tipa raspevane fontane ili Beograda na vodi.

Kako stvari sada stoje, opozicija ne treba ništa posebno da uradi ve? samo da prona?e na?ina da pokaže kako je u stanju da smeni aktuelnu vlast, a za to joj je neophodno jedinstvo i zajedni?ki stav. Vu?i? je došao do sopstvenog kraja, smeši mu se ambis koji je sam iskopao. Kompletna vlast, sa svim satelitima i pomaga?ima, ne vredi ni pišljiva boba bez A. Vu?i?a i oni dobro znaju da ako Vu?i?ev ugled padne u o?ima njegovih glasa?a, onda je to i kraj njihove vlasti.

Logika opozicije trebalo bi, pored jedinstva (naravno, ne jedinstvo sa onim esktremistima, doduše retkim koji nisu deo piramide vlasati), da se bazira na upornom ukazivanju na neispunjena obe?anja i velikim brljotinama koje aktuelna vlast ?ini tokom ovih godina, svakodnevno, kao i na strpljenju i nu?enju jasnih rešenja. Vlast ?e sigurno, a to svakako ve? rade, da raspali iz svih oružja po opoziciji, ali ta njihova oružja postaju sve neefikasnija.

Vlast ra?una na nejedinstvo opoziciju i predstavnike tzv. lažne opozicije, one koji se predstavljaju kao Vu?i?evi protivnici, ali evidentno igraju za njega. Protiv ove kampanje razbijanja, opozicija mora žestoko da se bori, jer udarci ?e biti strašni i nemilosrdni – vlast drži medije u svojim rukama i sigurno ?e ih još prljavije, ako je to mogu?e, nego do sada koristiti. Opozicioni koalicioni blok valja formirati zbog predstoje?ih izbora u Beogradu, jer, ma šta pri?ali razni analiti?ari i stratezi, gra?ani ?e glasati protiv Vu?i?a jedino ukoliko vide da je opozicija jedinstvena i odlu?na da se bori i pobedi. Treba odigrati pametno, strpljivo i navesti protivnika da sopstvenom propagandom (a to zna?i “udri po opoziciji što ja?e možeš”) okrene gra?ane protiv sebe, kao što je to uradio Slobodan Miloševi? pred Peti oktobar.

Vlast je ve? po?ela da pani?i, jer znaju da bi izbori u Beogradu mogli da predstavljaju po?etak njihovog kraja, pa ?e sada da taktiziraju sa datumima (zima ili prole?e?), sondiraju i analiziraju javnost ne bi li pronašli kada je pravi trenutak za izbore i da li je možda dobro i iskombinovati beogradske sa republi?kim izborima. Opoziciji odgovara šta god da odlu?i vlast u vezi sa izborima: ako budu imali dobrog kandidata za gradona?elnika i svi jedinstveno stanu iza njega, onda se šanse za pobedu znatno pove?avaju, a dobar rezultat na beogradskim izborima sigurno ?e pogurati opoziciju i na nekim drugim izborima kojih ?e uskoro opet biti.

Konkretno, kada je o opoziciji re?, zajedni?ki blok bi trebalo da formiraju Saša Jankovi? ispred PSG, Vuk Jeremi? sa svojom, budu?om, Narodnom strankom, Šutanovac sa DS-om i Tadi? sa SDS-om – a oni bi bilo jezgro uz koje bi se mogli okupiti još neke opozicione stranke i tako uve?ati mogu?nost pobede. Treba pokazati gra?anima da je opozicija nepokolebljiva u želji da smeni aktuelnu vlast. Možda ?emo se iznenaditi koliko gra?ani žele promene i koliko im je dozlogrdio ovaj SNS-ovski cirkus.

Treba samo malo hrabrosti, pameti i karaktera da se u?ini ono što je neophodno. Ako ostanu na vlasti još neko vreme, SNS ?e ovu zemlju da povu?e u ponor iz kojeg se dugo, dugo izvu?i. Ako opozicija nastavi da se ponaša neozbiljno, onda ?e potpisali pakt sa ?avolom koji ?e ih umoriti laganom, ali sigurnom smr?u, a nas ostaviti da tavorimo bez nade i budu?nosti.

Vreme je da se preuzme odgovornost! A to se ne odnosi samo na politi?are nego i na gra?ane.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Ups!
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga