Žigmanov: Opasne manjkavosti u izradi seta manjinskih zakona

"Jača se državni nadzor nad delatnostima samouprava nacionalnih manjina"

12. sep 2017

Predsednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (DSHV) Tomislav Žigmanov izjavio je danas da su nedopustivi propusti opasne manjkavosti u izradi predloga seta zakona o nacionalnim manjinama.

Žigmanov je u saopštenju za javnost naveo da je u predloženom rešenju izmena manjinskih zakona, Zakonu o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina i Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, upitno koliko su pojedini sadržaji izmena u skladu sa evropskim standardima u podru?ju zaštite manjinskih prava.

Toga bi trebala biti svesna i premijerka Srbije Ana Brnabi? koja je nedavno izjavila da je Srbija ’šampion u poštovanju ljudskih i manjinskih prava’, kao da je ovo podru?je društvenog života neka grana sporta, recimo, ameri?ki nogomet, gde se države takmi?e u postizanju rezultata”, naveo je Žigmanov.

On je podsetio da u?enici završnog razreda na hrvatskom u suboti?koj gimnaziji tokom dvanaestogodišnjeg školovanja nisu imali ni jedan udžbenik na svom maternjem jeziku.

Prema njegovim re?ima, promena Ustava i definisanje manjinske politike su dva temeljna preduslova koja moraju biti ispunjena pre bilo kakvih izmena manjinskih zakona u Srbiji, kao i široka javna rasprava.

“Nova, stara manjinska politi?ka paradigma treba tako?e da bude plod otvorene i stru?ne rasprave brojnih aktera u Srbiji, u kojoj bi zna?ajnu ulogu imali i predstavnici nacionalnih manjina”, smatra Žigmanov.

On je podsetio da Srbija do danas nije donela poseban zakon kojim bi se u potpunosti uredio položaj nacionalnih manjina i odredilo koja je uloga nacionalnih manjina u celokupnom razvoju srpskog društva.

Žigmanov smatra da je donošenje ovakvih zakona opasno jer je nejasno zašto se u proces izmene ovih zakona uopšte ulazilo pre donošenja novog ili izmena postoje?eg Ustava Srbije.

“Predloženim rešenjima se želi politi?ki desubjektivizirati nacionalne manjine i osnažiti državni nadzor nad delatnostima samouprava nacionalnih manjina”, naveo je Žigmanov.

On je dodao da Srbija i dalje nema strategiju o multikulturalizmu, odnosno o upravljanju kulturološkim razlikama, uklju?uju?i i prava nacionalnih manjina.

(Maglo?ista?)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Razbibriga
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga