Zelenski (DJB): Pokrajinska vlast je izrazito neefikasna

"Zanemarene vitalne potrebe građana i privrede"

18. nov 2017

Pokrajinski poslanik Pokreta Dosta je bilo (DJB) Aleksandar Zelenski optužio je danas pokrajinsku vlast da nije realizovala ?ak šestinu programa koe je zacrtala i kao primer naveo izgradnju nove zgrade Radio-televizije Vojvodine (RTV), gde je plan realizovan svega 2,27 odsto.

“Jedan od pojedina?nih projekata kapitalnog karaktera koji su do sada neozbiljno tretirani je i izgradnja poslovnog objekta RTV-a, koja je realizovana sa 2,27 odsto. Plan je bio 873 miliona dinara, a utrošeno je 20 miliona, sa napomenom ‘radovi u toku’“, navel je Zelenski u saopštenju za javnost.

Prema njegovim re?ima, na prošlonedeljnoj sednici Skupštine Vojvodine, prilikom predstavljanja ta?ke o izvršenju pokrajinskog budžeta, postalo je jasno da procenat ukupnog izvršenja od 61 odsto “može da zavede”, ali kada se pažljivije pogleda, vidi se da ništa nije realizovano za ?ak jednu šestinu programskih aktivnosti iprojekata, odnosno za 41 od ukupno 247.

“Na njih je trebalo utrošiti 881.748.653 dinara, a nije utrošeno ništa, nula dinara”, naveo je Zelenski.

Precizirao je da je re?, izme?u ostalog, o podsticajima za mere bržeg privrednog rasta, zakoje je planirano 350 mililona dinara, zatim o razvoju saobra?aja i putne infrastrukture, za šta je planirano 40 miliona, telekomunikacijama i informacionom društvu 24,4 miliona, energetski održivim faramama 38 miliona, zaštiti žena od nasilja u porodici 13 miliona, afirmaciji rodne ravnopravnosti 8,7 miliona, podršci udruženjima u oblasti socijalne zaštite i zaštite osoba sa invaliditetom sedam miliona.

Nisu realizovane ni planirane aktivnosti za udruženja bora?ko-invalidske zaštite u iznosu od pet miliona dinara, za nabavku digitalnih linearnih akceleratora za Institut za onkologiju u iznosu od 10,9 miliona, za podršku razvoju socijalnih preduze?a 12,5 miliona, za unapre?enje hitnog zbrinjavanja povre?enih i bolesnih 50 miliona i još 30 drugih “vitalnih a zanemarenih potreba privrede i gra?ana”, naveo je Zelenski.

Prema njegovim re?ima, dodatna otežavaju?a okolnost je da od ukupno realizovanih 41,2 milijarde dinara za devet meseci, samo 13,2 ?ine sredstva kojima se zadovoljavaju potrebe iz izvornih nadležnosti Vojvodine, dok su ostalo transferna sredstva, koja se prenose sa republi?kog nivoa vlasti a o kojima pokrajinska administracija ne odlu?uje, kao što su obrazovanje, zdravstvo, uprava.

“Šta se dešava sa neutrošenim sredstvima? Ona se naravno ne vra?aju privredi i gra?anima od kojih su prethodno napla?ena. Prenose se u narednu godinu, a izmenama budžetskog zakona izgubila su namenski karakter, tako da ih administracija samovoljno troši bez ikakvog nadzora za svrhe koje sama opredeli. Tako iz godine u godinu. Prošle je taj iznos bio ?ak 4,5 milijarde, a ove ?e po svoj prilici biti znatno ve?i”, rekao je Zelenski.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Božanstvo
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga