- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Za jedinstvenu mađarsku naciju

Generalni konzul Mađarske u Subotici Tamaš Koršoš izjavio je da je iz Vojvodine do sada državljanstvo Mađarske zatražilo preko 20.000 građana, a da je njih deset hiljada u subotičkom Generalnom kunzulatu Mađarske već i položilo odgovarajuće zakletve, odnosno da je ovde izdato već i preko 2000 mađarskih pasoša. Prema rečima Koršoša, oni koji sada zatraže termin za predaju zahteva za dobijanje mađarskog državljanstva prema pojednostavljenom postupku treba da čekaju manje od mesec dana.

Međaš nacionalne politike mađarske vlade je da je mađarska nacija jedinstvena i, pored državljanstva, u službi tog opredeljenja je i podrška koja je dostupna prekograničnim nevladinim organizacijama Mađara – naveo je Koršoš na skupu kojeg je Generalni konzulat Mađarske u Subotici juče organizovao i na kojem su predstavljene mogućnosti konkurisanja kod mađarskog Fonda za nacionalnu saradnju, kod kojeg za podršku mogu da konkurišu prekogranične nevladine organizacije Mađara, ali zajedno sa partnerima iz Mađarske.

Zamenik državnog sekretara za nacionalne i civilne društvene veze u mađarskom Ministarstvu za javnu upravu i pravosuđe Čaba Latorcai, pored ostalog, naveo je tom prilikom da je za ponovnu izgradnju nacije potrebno ponovno uspostavljanje veza u čitavom Karpatskom basenu i da  veliku prednost nove konkursne mogućnosti  predstavlja zalaganje za saradnju profesionalnih nevladinih organizacija, čak i mogućnost izgradnje civilne mreže na osnovu koje bi docnije mogle da se grade i ekonomske veze.

Prema njegovim rečima, mađarska vlada planira da u svakoj županiji ustanovi jednu takozvanu instituciju za podršku, koja će nevladinim organizacijama pružati pomoć prilikom konkurisanja, a da će po jedna takva civilna organizacija biti određena i u prekograničnim područjima.

(Magyar szo)

Podelite ovu stranicu!