DRAGOMIR JANKOV: Dr Slavko Županski kao akter oba priključenja Vojvodine Srbiji – 1918. i 1945.

Ovaj, nesumnjivi srpski patriota je izvukao neke pouke iz prethodnog priključenja Vojvodine Srbiji

14. nov 2018

Dr Slavko Županski, advokat iz Zrenjanina, u jesen 1918. u dane bezvlašća, u vreme odlazeće Austro-Ugarske i pred dolazak Srpske vojske u grad, organizovao je civilnu stražu, te je grupu raznorodno naoružanih Srba poveo u zgradu čuvene zrenjaninske Županije. Pristupio je u kabinet mađarskog gradonačelnika i od njega zatražio da podnese momentalnu ostvaku. Gospodin gradonačelnik je to odbio pozivajući se i na zakletvu koju je dao. Na to je, inače markantni i korpulentni g. Županski, otvorio vrata susedne prostorije gde je stajala naoružana grupa. „A, tako, ako je sila u pitanju, onda ostavku dajem“ – rekao je mađarski gradonačelnik Zrenjanina.

Gospodin Županski učestvovao je na Velikoj narodnoj skupštini Srba, Bunjevaca i ostalih Slovena u Bačkoj, Banatu i Baranji prilikom priključenja 1918. Učesnik je i priključenja 1945. Ovaj, nesumnjivi srpski patriota je izvukao neke pouke iz prethodnog priključenja Vojvodine Srbiji.

Evo dela zapisnika sa prve sednice predsedništva Glavnog narodnog odbora Vojvodine od 19. jula 1945, dakle uoči Skupštine izaslanika naroda Vojvodine od 31. jula 1945. koja je trebalo da odluči, i odlučila je, o priključenju „Autonomne Vojvodine“ „Federalnoj Srbiji“. Dr Slavko Županski se zalagao za autonomiju Vojvodine po evropskim i svetskim merilima.

Citiramo:

„Drug Slavko Županski … Osvrćući se na predlog druga Grulovića, smatra da bi se trebalo više pozabaviti problemom odnosa Vojvodine sa Srbijom … smatra da bi za sada trebalo da taj odnos ostane u onom obimu u kojem je do sada bio, dok se zakonom ne odredi pravi odnos, dok se ne odredi šta znači autonomija Vojvodine … mi ne želimo više ali ni manje…“ „Predlaže formiranje jednog redakcionog odbora koji bi imao za dužnost da prouči pitanja autonomije – stepena autonomije. Pri ovom proučavanju trebalo bi koristiti sve raspoložive izvore: Ustav Rusije, Švajcarske, Čehoslovačke i drugih saveznih država ….“

„Drug dr Milan Petrović: Slaže sa predlogom druga dr Slavka Županskog, smatra da je redakcioni odbor potreban zato da nas ne bi zateklo nespremne konačno rešavanje pitanja naše autonomije .“

„Drug Jovan Veselinov: Po ovom pitanju razgovarao je sa dr Ivanom Ribarom … Postoji niz pitanja koje treba rešiti, ali koja za sada iz političkih razloga nije zgodno rešavati.“ …

„Drug Aleksandar Šević: Svima je jasno da se pri rešavanju o autonomiji Vojvodine radi o POVERENJU, usled čega se ne treba bojati da ćemo biti zaskočeni. Promene koje je predložio drug Grulović jesu formalne prirode i one uglavnom znače to da ubuduće ne treba raditi direktno preko saveznih ministarstava, već preko federalne vlade Srbije … Smatra da ne bi trebalo sastavljati nikakav pismeni akt o autonomiji Vojvodine“.

Više se niko nije javio za reč.

(Autonomija Vojvodine – Izabrani spisi, Novi Sad, str. 348)

Ovaj tekst je objavljen u: „Antifašizam, AVNOJ, autonomija, Zbornik radova“ Novi Sad, 2013. str. 184

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Udružena mladost
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga