Tolerancija nije strana reč?

04. apr 2013

Vojvođanski učenici o diskriminaciji

Opaki senzacionalizam

12. jul 2012

Međunacionalni incidenti i njihova upotreba

Strah od bližnjeg svoga

21. jun 2011

Dokumentarni film "Strah od bližnjeg svoga" jedan je od pet filmova koji je izrađen tokom projekta "Dijalozi vojvođanskih kultura". Projekat su realizovali "Beomedia", Nezavisno društvo novinara Vojvodine i "Tušta i tma". Autorka filma je Maja Leđenac.

SVAKODNEVICA LGBTQ ZAJEDNICE: Između četiri zida

06. jun 2011

Oni drugačije seksualne orijentacije na svakom koraku su izloženi diskriminaciji, strahu i mržnji. u Novom Sadu, recimo, registrovano je 224 grafita mržnje, od kojih je više od 55 odsto upućeno pripadnicima LGBTQ populacije, mada u Vojvodini, prema istraživanju Gej-strejt alijanse, živi najmanje homofobičnih građana u Srbiji

Manjine u manjini

15. maj 2011

Kao što postoji predrasuda da su svi Srbi pravoslavci, tako postoji i mišljenje da su svi Mađari katolici, Slovaci evangelici ili Rusini grkokatolici. Manjinske zajednice nisu pošteđene ove generalizacije niti su tolerantnije prema onima koji izlaze iz okvira verske „većine“

U Kanjiži svi govore mađarski

01. apr 2011

Kanjiža, grad na severu Vojvodine, u kojem većinsko stanovništvo predstavljaju Mađari može da bude primer dobrog zajedničkog života, ali i signal getoizacije

Jugosloveni – moderni apatridi

25. mar 2011

Bez statusa u državama u kojima žive i bez šanse za povratak u jedinu koju smatraju svojom, Jugosloveni su za manje od 100 godina prešli razvojni put od „jedne nacije sa tri plemena“ do modernih apartida

Male verske zajednice ili bajka o verskim slobodama

01. mar 2011

Dok nam Ustav garantuje da slobodno možemo da izražavamo misli, uverenja i veroispovest, da verujemo ili ne verujemo, da promenimo veru ili je uopšte ne primimo, male, neregistrovane verske zajednice već u Zakonu nailaze na diskriminaciju, jer ih on ne prepoznaje

Sitna slova Šengenskog sporazuma

28. feb 2011

Meni ništa nije jasno, kako sam došao ovde, zbog čega su me vratili..., priča Besnik na lošem srpskom jeziku, jer mu je maternji nemački, a domovina Nemačka.

Multikulturalizam, tolerancija ili „gledanje svog posla“

21. feb 2011

Žrtve prošlogodišnjih napada ni godinu dana kasnije ne žele da govore javno o incidentima.

Studija slučaja: Opština Kovačica

15. feb 2011

Opština Kovačica svakako je primer dobre prakse u smislu poštovanja različitosti i tolerancije, ali isto tako i primer jadne državne politike prema različitima

Studija slučaja: Položaj žena sa oštećenim vidom u Vojvodini

09. feb 2011

Ni u jednom životnom periodu žene sa oštećenim vidom nemaju institucionalnu podršku samostalnosti u kretanju, roditeljstvu ili drugim porodičnim i privatnim nastojanjima žene. Doživljavaju diskriminaciju i osvajaju kompenzatorna prava. Institucionalne podrška se kreće od nikakve podrške u detinjstvu, do stepena do kog ih žena sama osvoji u ostalim životnim periodima. U periodima kada je žena najosetljivija, detinjstvo i starost, žena je prepuštena sebi i svojim porodičnim okolnostima

Izveštaj o položaju dvostruko diskriminisanih žena u Vojvodini

03. jan 2011

I pored intenzivirane politike jednakih mogućnosti, razvoja institucionalnih mehanizama za ravnopravnost polova i brojnih udruženja žena koje rade na unapređenju položaja žena, diskriminacija žena je prisutna na svim nivoima

Izveštaj o položaju verskih zajednica u Vojvodini

09. dec 2010

Od nacionalne strukture pripadnika, brojnosti članstva i ekonomske moći verske zajednice i zavisi učestalost povreda verskih prava kao što su: izražavanje mržnje prema pripadnicima neke verske zajednice kroz grafite i etiketiranja, (ne)vidljivost verske zajednice u javnom životu; povreda imovine i grobova verske zajednice; narušeni odnosi pripadnika verske zajednice i lokalne sredine (okolina; javna preduzeća, gradska, pokrajinska i republička tela) i posledično osećanje nesigurnosti pripadnika verskih zajedinica

Izveštaj o položaju seksualnih manjina u Vojvodini

02. dec 2010

Seksualne manjine izložene su netoleranciji i nasilju u privatnoj i javnoj sferi. Homofobija je socijalna distanca prema LGBT osobama česta pojava u mnogim krugovima i mnogim sredinama u Vojvodini. Retki su pripadnici/e seksualnih manjina koji svoje privatne, a još ređi oni koji i svoje javne egzistencije žive u toleranciji i nenasilju. Češći su oni koji doživljavaju nasilje u porodici (fizičko nasilje, zabranu komunikacije sa trećim licima, lišavanje slobode, izmeštanje u drugu sredinu) i oni koji su na javnim mestima ismevani i verbalno i fizički napadani i diskriminisani u ostvarivanju svojih prava

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga