Bugarski: Visok nivo ostvarivanja prava nacionalnih zajednica

Predstavnici Pokrajinske vlade razgovarali sa ekspertima Evropske komisije

25. mar 2015

Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Branislav Bugarski ocenio je danas da je Vojvodina sredina u kojoj je ostvarivanje prava nacionalnih zajednica na visokom nivou.

On je na sastanku sa predstavnicima ekspertske misije Evropske komisije istakao da je u Vojvodini potrebno izgraditi moderno civilno društvo i očuvati kulturno i nacionalno nasleđe etničkih zajednica.

„Trudimo se da imamo društvo u skladu sa modernim evropskim standardima i iz tog razloga pravimo razliku između nacionalnih manjina i nacionalnih zajednica“, kazao je pokrajinski sekretar i dodao da treba posvetiti pažnju tim pitanjima i promovisati primer Vojvodine u evropskim okvirima.

Bugarski je ukazao da se i Vojvodina suočava sa problemom odlaska građana u inostranstvo i ocenio da je „odliv mozgova“ izazov za celo društvo.

„U budućnosti ćemo obezbediti sve preduslove za kvalitetan napredak, a trudićemo se da i sa drugim delovima zemlje podelimo iskustva“, naveo je on.

Na sastanku je istaknuto da nacionalne zajednice moraju da sačuvaju svoj nacionalni identitet, po čemu je Vojvodina i poznata, a to je moguće putem obrazovanja na maternjim jezicima nacionalnih zajednica.

Učesnici su podsetili da je u Vojvodini u službenoj upotrebi šest jezika, a da se program na Javnom servisu Vojvodine emituje na deset jezika, te da postoji obaveza da se taj nivo očuva u svim oblastima, pa i u oblasti informisanja.

Tokom razgovora, bilo je reči i o obrazovanju i štrajkovima u prosveti, o medijima i njihovoj privatizaciji, kao i o ovlašćenjima Pokrajinske vlade i učešću Vojvodine u pripremi dokumenata za Pregovaračko poglavlje 23.

Jakovljev: Odluka Ustavnog suda se negativno odrazila

Ekspertska misija Evropske komisije posvećena nacionalnim manjinama koja boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji, posetila je danas i Skupštinu Vojvodine.

Potpredsednik vojvođanskog parlamenta Dušan Jakovljev istakao je da je Vojvodina tradicionalno opredeljena i posvećena poštovanju manjinskih nacionalnih zajednica i njihovom istorijskom pravu na opredeljenje.

„Mi se u Vojvodini prema pripadnicima nacionalnih zajednica ponašamo kao dobri domaćini, jer na njih gledamo kao na svoje građane, a ne kao na statistički podatak“, rekao je Jakovljev.

dusan-jakovljev-1On je ocenio da su nedavnom odlukom Ustavnog suda Srbije umanjen određena stečena prava Vojvodini što se negativno odrazilo i na ostvarivanje prava manjinskih zajednica, status i ulogu nacionalnih saveta koji treba da budu ogledala tih zajednica. Prema njegovim rečima, evidentan je i problem velike politizacije nacionalnih saveta, neharmonizovani zakoni, nedovoljno uključivanje predstavnika Pokrajine i manjinskih zajednica u procese donošenja zakona i pridruživanja EU, posebno u oblastima koje se tiču prava manjina.

Drastičan primer je, dodao je, doneti set medijskih zakona, koji bi mogao da dovede do gašenja medija koji izveštavaju na manjinskim jezicima. „Ne možemo da razumemo zahtev za privatizacijom svih medija osim javnog servisa, posebno gledajući iskustva određenih evropskih zemalja. U tom smislu, smatramo da bi lokalni mediji koji izveštavaju na jezicima manjina, a čiji su osnivači lokalne samouprave, trebalo da budu izopšteni iz privatizacije, kako ne bismo došli do toga da ostanemo bez ijednog takvog medija“, ocenio je Jakovljev.

Ekspert misije EK Rainer Hofman objasnio je da je zadatak EK posvećene nacionalnim manjinama da sa svojeg stanovišta sačini izveštaj o tome kako Srbija napreduje u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

„Nama je glavni cilj da u pogledu ostvarivanja manjinskih prava, vidimo kakve su promene nastale u poslednje tri godine, od kada smo poslednji put bili u zvaničnoj poseti Srbiji“, pojasnio je Hofman i ocenio da je Vojvodina kao multietnička i multikulturalna regija uz Tirol, od strane Evrope, viđena kao jedna od najboljih oblasti u pogledu ostvarivanja manjinskih prava.

Tomanova: Smanjiti političke pritiske na nacionalne savete

Sa predstavnicima misije EK je danas razgovarala i predsednica Nacionalnog saveta Slovaka Ana Tomanova, koja je ocenila da je za poboljšanje stanja u oblasti manjinskih prava Srbiji potrebna strategija o nacionalnim zajednicama, bolji Zakon o nacionalnim savetima kojim će se jasno definisati status, položaj, uloga kao i javno – pravna ovlašćenja saveta u četiri poverene oblasti.

Prema njenim rečima, potrebno je smanjiti i političke pritiske i uticaje na savete kao i uskladiti određena zakonska rešenja u ovoj oblasti i dosledno ih primeniti u praksi. Kako je istakla, neophodno je i aktivnije uključivanje predstavnika manjina u procese donošenja odluka.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Hleba i igara
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga