Bivši šef VBA: Novinare i opozicionare u Srbiji prisluškuju

"Domaće službe bezbednosti isključivo u funkciji privatne stranačke vojske"

09. nov 2017

Bivši direktor Vojno-bezbednosne agencije i nekadašnji poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Momir Stojanovi? izjavio je da „nije paranoja ve? stvarnost“ da se novinari, lideri opozicionih stranaka i direktori medija u Srbiji prisluškuju.

„Svojstveno je autokratskom sistemu vladanja da se u državi mora znati sve što se dešava i da sve mora biti ‘pod kontrolom’. Mislim da nije slu?ajno ukraden laptop (novinaru Blica Vuku) Cviji?u i to nisu obi?ni kriminalci, ve? je ciljano. Sigurno je da vlast zna na ?emu je sve radio i sigurno je u svojim istraživanjima to otišlo isuviše daleko za one koji vladaju Srbijom. Dakle, nije to zastrašivanje. To je mnogo opasnije„, rekao je Stojanovi? u intervjuu za nedeljnik NIN.

Stojanovi? je naveo da su doma?e službe bezbednosti isklju?ivo u funkciji privatne strana?ke vojske i da opštem strahu doprinosi i ?injenica da je stanje u pravosu?u haoti?no, da nema zaštitnika gra?ana, da se nadležni odbori skupštine ne sastaju i da se ne obavlja nadzor nad radom službi.

Govore?i o mogu?nostima za prisluškivanje, Stojanovi? je naveo da pored službi bezbednosti opremu za to poseduju i pojedini biznismeni, strane službe u Srbiji, bogati kriminalci ali i neke stranke.

„To stvara haoti?nu situaciju u etru u kome svako svakog može da prisluškuje, što u kona?nom negativno uti?e na bezbednost zemlje. Srbija mora obezbediti opremu za lociranje i oduzimanje takvih ure?aja“, rekao je Stojanovi?.

Komentarišu?i svoj raniji stav da je Srbija privatna država a SNS najmo?nije preduze?e, Stojanovi? je pozvao medijske ku?e koje se bave istraživa?kim novinarstvom da utvrde ko sve danas gradi na Kopaoniku i ?ijim parama.

„Evo, pogledajte ko pravi hotele, ?ijim parama, jesu li to srpske ili albanske pare i na šta danas li?i Kopaonik. Vidite ko su ti ljudi, da li su bliski vlast ili su to neki obi?ni gra?ani… Takvi su i Zlatibor i RTB Bor, takva su nam javna preduze?a, Putevi Srbije, Koridori… Ko to gradi? Ne znamo niti ?emo ikada saznati. Istražite vi ko kontroliše Win-win, Puteve Srbije, Tehnomaniju“, rekao je Stojanovi?.

On je rekao da su, u vreme kada je on bio u SNS, izabrana lica poput direktora preduze?a, odbornika ili poslanika, odvajali po deset odsto mese?no od primanja za stranku i da je taj novac išao na ra?un stranke.

„U skladu sa zakonom propisano je na osnovu broja mandata koliko iz budžeta se upla?uje stranci. Da li mislite da je novac iz budžeta dovoljan za ovakvu kampanju? Cela Srbija je oblepljena, bandere, škole, haustori… Da li mislite da je novac iz budžeta dovoljan za sve te mitinge, autobuse… Složi?ete se da nije. Postavlja se pitanje odakle novac. Od ?lanarine koja je mizerna, to nije“, rekao je on.

Govore?i o brojnim medijskim navodima o pokušajima državnih udara i atentata na predsednika Aleksandra Vu?i?a, Stojanovi? je rekao da iza njih stoji sam Vu?i?.

„Tu dramu Vu?i?a sa sobom nacija je po?ela u?estalo da preživljava. Uverena da premijera, pa predsednika brani od onih koji ne misle dobro ovoj zemlji, ne znaju da je Vo?u potrebno braniti od njega samog. A to je ve? mnogo teže. Vešte medijske manipulacije, za?injene dramaturgijom i miksovane iz jednog centra, naru?enim mišljenjima i stavovima ‘eksperata’ i ‘stru?njaka’ imaju za cilj da u?vrste poziciju Vo?e i javnosti skrenu pažnju sa životnih tema“, rekao je on.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga