- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Građani kaznili crkvu

Na parlamentarnim izborima u Poljskoj, pokret «Polikot», koji prvi put nastupa na političku scenu, dobio je čak 10% glasova i time postao treća partija po broju poslanika.

U anketama se računalo sa maksimalno pet do sedam posto. Pokret su posebno podržali mladi do 25 godina života, dve trećine su bili muškarci.

U centru pažnje izborne kampanje «Polikota» bilo je antiklerikalizam, usmeren protiv prevelikog uticaja Katoličke crkve na javni život zemlje.

Crkva je upozoravala građane da ne glasaju za ovaj pokret, pošto bi njegovim ulaskom u parlament nastupio pravi «rat pogleda na svet». Nakon ove pobede crkva saopštava da «nema razloga za paniku», no «treba biti oprezan». Nadbiskup Gdanjska Gloc kaže da se «zemlja neće tresti», više ga brine slaba izlaznost birača, samo 49%. Građani «kažnjavaju» crkvu zbog njenih pogleda na moral, posebno seksualni, na tom polju ima najviše nesporazuma sa crkvom, pretpostavlja jedan sveštenik.

Teolozi traže da crkva komunicira ne samo sa vernicima već sa celim društvom. «Predrasuda» koja vlada u narodu je da su crkve restitucijom «previše dobile», smatraju oni.

Atmosfera u parlamentu će se potpuno izmeniti, kritika crkve, do sada nezamisliva, biće takoreći svakodnevna. Osim katoličke, i druge crkve Poljske- posebno pravoslavna i evangelistička – osećaju «nelagodu» ovom pobedom. Pokret je osnovao milioner Januš Polikot (46) On tvrdi da nije protiv crkve, već protiv klerikalizma i za sekularizma. Smeta mu što nijedna svečanost u zemlji ne može da se desi bez biskupa. Zalaže se za ukidanje obavezne veronauke, pravo na abortus i eutanaziju, prava homoseksualaca na javno manifestovanje i na brak. Crkve ne treba da primaju državnu pomoć, već i same da plaćaju porez na velike prihode i posede.

 (VIA)

Podelite ovu stranicu!