Vranjske: Mediji u Vranju naklonjeni SNS dobijaju najviše para

"Državna i javna gradska preduzeća kao oglašivači koriste samo usluge medija naklonjenih vlasti"

20. sep 2017

Redakcija ugašenog nedeljnika i internet portala „Vranjske“ ocenila je danas da je saopštenje Vlade Srbije o tome koliko je njihov medij dobio novca na konkursima „licemerno i cini?no“ i da se u njihovom slu?aju upravo radi o pokušajima a ne suprotno, kako tvrde iz Vlade.

„Svaka pri?a o raspodeli sredstava i pominjanje brojki gubi smisao kada se zna da je Vranjska Plus, lokalna strana?ka televizija Srpske napredne sranke (SNS) u Vranju, samo na poslednjem gradskom konkursu za sufinansiranje medijskih sadržaja dobila od Grada Vranja ?ak 6,5 mliona dinara! Re? je o televiziji koja je formirana pre nešto više od godinu dana, za potrebe predizborne kampanje i izveštavanje o aktivnostima SNS na lokalu, medijskoj ku?i koja dnevno ima desetak minuta vlastite produkcije u vidu vesti, dok ostatak programa ?ine reemitovani sadržaji medijskih ku?a iz drugih gradova Srbije“, navodi se u reagovanju „Vranjskih“.

Vlada Srbije ranije danas odbacila je tvrdnje da se u slu?aju nedeljnika „Vranjske“ radi o gušenju slobode medija, slobodne re?i ili kriti?kog mišljenja i navela da je taj list u proteklom periodu dobio zna?ajne sume od republi?kih i gradskih vlasti.

Taj list, me?utim, navodi da je na istom konkursu na kojem je „Vranjska plus“ dobila 6,5 miliona dinara portal „Vranjskih“ dobio 150.000 dinara a štampano izdanje nije dobilo ništa, iako je re? o jedinim nedeljnim novinama na prostoru krajnjeg juga Srbije.

„Ako navedene brojke predstavljaju ?injenice, a predstavjaju, onda je potpuno licemerno i predstavlja zamenu teza pri?ati o tome kako su Vranjske od Ministarstva kulture i informisanja za tri godine dobile 4,4 miliona. Treba li i?i i dalje, pa re?i da su još dve medijske ku?e, u rukama istog vlasnika, a tako?e bliske vlasti koju predvodi SNS, samo na istom konkursu u Vranju dobile 4,9 miliona, što sa onih 6,5 ?ini 11,4 miliona od ukupno odobrenih 14,5 miliona dinara na jednom konkursu. Postoje li u Vranju i drugi mediji i da li je ovo ravnopravan tretman vlasti prema njima?!“, navela je redakcija.

Oni su dodali da ne traže da budu privilogevani ve? samo da žele da imaju ravnopravan položaj prilikom raspodele sredstava na konkursima.

Besmisleno je, ?ak i perfidno smišljeno da ova Vlada i vlast uopšte govori o tržištu i tržišnom poslovanju, ako imamo pomenuti primer televizije Vranjska plus. Tako?e, tražimo ravnopravnost i u odnosu državnih organa, pa i Poreske uprave prema medijima, bez obzira na to ko kakvu ure?iva?ku politiku ima. Kao i ravnopravan tretman u oglašavanju“, navela je redakcija i dodala da državna i javna gradska preduze?a kao oglašiva?i koriste samo usluge medija naklonjenih vlasti, odnosno SNS.

„Vranjske“ su odbacile tvrdnje da se bespravno nalaze u prostorijama Fonda PIO.

„Jeste PIO Fond nama poslao otkaz ugovora o zakupu 31. januara, ali smo mi 21. marta poslali zahtev za zaklju?enje novog ugovora. Na taj zahtev nam oni nisu odgovorili, ali nam sve vreme dostavljaju mese?ne fakture preko kojih pla?amo zakupninu. Ra?unamo da to predstavlja pre?utni dogovor za nastavak odnosa izme?u zakupodavca i zakupca do potpisivanja novog ugovora. Prethodno smo sve vreme imali ugovor sa Fondom PIO i izmirivali obaveze. Jesmo jedno vreme bili u kašnjenju što se ti?e pla?anja, i to usled otežanog poslovanja, ali smo sve obaveze izmirili. Tako da u trenutku kada nam je Fond PIO podneo tužbu u martu, a ni u ovom momentu ne kasnimo u pla?anju kirije“, navele su „Vranjske“.

Redakcija tog lista smatra i da je razlog za pokušaj njihovog proterivanja iz prostorija Fonda PIO politi?ki motivisan jer se dešava u momentu kada kadrovi SNS preuzimaju rukovo?enje filijalom tog fonda u Vranju.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: 2021
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga