Vojvođanski klub: Ne gurajte Vojvodinu ka secesionizmu

"U Vojvodini su se pojavile separatističke grupe i pokreti i to zahvaljujući aktuelnim vlastima i njihovom zatiranju Vojvodine”

03. okt 2017

Nevladina organizacija Vojvo?anski klub izrazila je danas “apsolutnu podršku” gra?anima Katalonije, osudila španske vlasti zbog upotrebe nasilja i oštro kritikovala vlasti u Srbiji zbog povla?enja paralela izme?u Katalonije i Vojvodine i optužbi za vojvo?anski separatizam.

“Nedospustivo je da legitimnu, odmerenu i ozbiljnu podršku, koju je ve?ina vojvo?anskih nevladinih organizacija i stranaka iskazala prema pravu gra?ana Katalonije na održavanje referenduma, i vlast i mediji tuma?e kao ‘podršku separatizmu’, uz optužbe za ‘vojvo?anski separatizam’. Dosta je bilo politike u kojoj se svako pominjanje autonomije Vojvodine unapred ozna?ava kao separatizam!”, navodi se u saopštenju za javnost koje je potpisala predsednica Vojvo?anskog kluba Branislava Kosti?.

Dodala je da Vojvo?anski kub nije separatisti?ka oganizacija, ali jeste za to da Vojvodina ima svoju zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, u okvirima svojih Ustavom definisanih prava, kao i za to da organi Vojvodine sami ubiraju porez na teritoriji te pokrajine.

“Ali smo više od svega za to da vlast Srbije po?ne da poštuje višenacionalnu, antifašisti?ku i demokratsku Vojvodinu, da prestane da plja?ka Vojvodinu, rasprodaje vojvo?ansku zemlju i vojvo?anske resurse, da po?ne da poštuje gra?ane Vojvodine, umesto što se trudi da zatre sve što je vojvo?ansko”, navela je Branislava Kosti?.

Prema njenim re?ima, pravo Vojvo?ana na autonomiju je legalno i legitimno, jer Vojvodina nije nastala na tlu Srbije, ve? joj se, odlukom svojih predstavnika, priklju?ila i to se mora poštovati.

“Opšta atmosfera koja je u Vojvodini napravljena u vezi sa referendumom u Kataloniji, primorala je Vojvo?anski klub i Vojvo?ansku partiju da odustanu od najavljenog ‘Marša 300 vojvo?anskih zastava’, jer smo bili izloženi do sada nevi?enim pretnjama i pritiscima, naši sajtovi obarani, a komunikacija internetom onemogu?avana. Poru?ujemo nacionalisti?kim grupama i pokretima, koji stoje iza toga, da smo manifestaciju odložili, ali svoju borbu za Vojvodinu nismo”, kazala je Branislava Kosti?.

Ona je ocenila da su se u Vojvodini pojavile “separatisti?ke grupe i pokreti” i to zahvaljuju?i aktuelnim vlastima i njihovom “zatiranju Vojvodine”.

“Zato naglašavamo i isti?emo da je krajnje vreme da se o položaju Vojvodine organizuju što hitnije ozbiljni razgovori, konsultacije i sveobuhvatna javna rasprava, jer je to jedini na?in da se pitanje Vojvodine reši na normalan, demokratski i nenasilan na?in. Donošenje novog Ustava Srbije je prava prilika za to”, navela je Branislava Kosti?.

Ona je osudila i “manifestacije naknadne pameti” vlasti u Srbiji za rešavanje pitanja Kosova, povodom održavanja referenduma u Kataloniji.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovely Jubbly
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga