Vojvođanska partija: Separatizam u Vojvodini postoji i biće sve izraženiji

“Moralna, kulturološka, etnička i ekonomska tortura nad Vojvodinom od strane centralnih vlasti Srbije mora prestati"

24. okt 2017

Predsednik Vojvo?anske partije Aleksandar Odži? izjavio je danas da ?e nastavak ignorisanja prava Vojvodine na autonomiju od strane centralnih vlasti u Srbiji neminovno voditi ka separatizmu u toj pokrajini.

“Svako ignorisanje notornih ?injenica i umanjivanje dostignutih prava za sve gra?ane Vojvodine su neminovan put ka separatizmu i samodefinisanju Vojvodine kao nespornog entiteta koji je nasilno uguran u današnju državu Srbiju”, naveo je Odži? u saopštenju za javnost.

Dodao je da je u obostranom interesu da Srbija i Vojvodina redefinišu me?usobne odnose unutar budu?e zajedni?ke državne zajednice, i to na osnovnim principima demokratije i ravnopravnosti.

On je podsetio da se Vojvo?anska partija zalaže za federalizaciju Srbije i statusni položaj Vojvodine kao republike unutar zajedni?ke državne zajednice sa Srbijom.

“Moralna, kulturološka, etni?ka i ekonomska tortura nad Vojvodinom od strane centralnih vlasti Srbije mora prestati i nije održiva na neki duži vremenski period u budu?nosti”, poru?io je Odži?.

Prema njegovim re?ima, Vojvodina nije nastala na tradicionalnoj teritoriji Srbije, niti je proizvod decentralizacije Srbije, niti je Vojvodina ušla u sastav Srbije kao samostalne države, ve? u sastav Srbije kao dela složene države u momentu njenog konstituisanja – Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1918. godine, odnosno Federativne Narodne Republike Jugoslavije 1945. godine.

“Klasi?nim politi?kim pu?em 1988. godine i jednostranim ustavnim rešenjima Republike Srbije iz 1990. a pogotovo 2006. godine autonomni status Vojvodine je gotovo nevidljiv, a danas prakti?no i nepostoje?i”, kazao je Odži?.

“Vojvodini i Srbiji su potrebni novi ustavi po kojima bi Vojvodina bila definisana kao republika sa svim elementima državnosti, a na osnovu ve? osvojenih prava koja proisti?u iz poslednjeg ustava SFRJ 1974. godine, koji je kao takav bio temelj za sve današnje samostalne države, bivše ?lanice SFRJ”, naveo je Odži?.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Podešavanje
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga