- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Vojvođanski klub: Fingirano vraćanje imovine Vojvodini

 Nevladina organizacija Vojvođanski klub upozorila je da centralna vlast pokušava da donese zakon o javnoj svojini koji neće omogućiti vraćanje imovine AP Vojvodini, te pozvala narodne poslanike iz Vojvodine da uskrate podršku tom aktu, a Vladu Srbije da ga povuče iz procedure.
 „Ovaj Zakon se praktično donosi na isti način, kao i Ustav 2006. godine. Bez javne rasprave! Ona je samo fingirana. Predlažemo svim poslanicima iz Vojvodine da ne glasaju za ovakav tekst. A s obzirom da  je i pitanje Srbije pristupu Evropskoj uniji vrlo upitno iz političkih razloga, bilo bi dobro da se ovaj Zakon povuče iz procedure, sačini nov i omogući pristojno vreme za raspravu o njemu“, ističe se u saopštenju Vojvođanskog kluba.
Iz ove nevladine organizacije Vladu Vojvodine pozivaju da brani interese građanki i građana Vojvodine, „a ne da se ponaša kao partijsko odelenje srbijanskog centralizma“.
„Bilo bi normalno i da Skupština Vojvodine amandmanski reaguje na tekst zakona, ali za to nema vremena, ali ni političke volje“, smatraju u VK.
Uz napomenu da je Vojvodina po priznanju državne statistike svrstana u nedovoljno razvijeni region Republike Srbije, u saopštenju se ukazuje i da je donošenje Zakona o javnoj svojini ustavna obaveza, te da je pitanje svojine Vojvodine regulisano i  Statutom APV i Zakonom o nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine. Ukazuje se takođe da je rok za donošenje ovog Zakona istekao 31. decembra 2008. godine, kao i da je ovaj akt jedan od uslova za priključenje Srbije Evropskoj uniji.

Šta je imovina Vojvodine

VK podvlači da se Zakon o svojini ipak ne može bazirati isključivo na Zakonu o nadelžnostima nego, pre svega, „na katalogu prethodno nasilno oduzete imovine Vojvodini i njenog ulaganja u tu svojinu“.
 „Zakonom treba urediti da sva imovina koja je pripadala Pokrajini i opštinama do donošenja Zakona o sredstvima u svojini iz 1995. godine. pripadne Pokrajini, odnosno jedinicama lokalne samouprave. Vojvodina mora biti vlasnik prirodnih i radom stvorenih resursa na teritoriji Pokrajine, zemljišta, mineralnih sirovina, prirodnih bogatstava, vodotokova… A jedinice lokalne samouprave treba da budu vlasnici legata, galerija i zadužbina koja su na njihovoj teritoriji i koja su posebnim ugovorima njima poklonjeni“, navodi se u saopštenju.
 Dodaje se da u vlasništvo APV i loklanih smaouprava mora da se vrati infrastruktura građena sredstvima samodoprinosa (putevi, vodovodna, kanalizaciona mreža, gasovod, telekominikacione instalacije, predajnici, radio i televizijski repetitori…), bez obzira da li su koridori, ili magistralni i regionalni putevi i pruge. Takođe, i železnička i putna infrastruktura, kao i releji i predajnici koji su u Vojvodini, a gradili su ih Radio televizija Novi Sad i Pošta Vojvodine.
 Napominje se da su i zdravstveni i školski objekti, domovi  kulture i kulturni centri građeni sredstvima samodoprinosa vlasništvo su onih koji su ih gradili, ali i objekti i infrastruktura van teritorije Vojvodine građane sredstvima Pokrajine ili zajmom građana Vojvodine pripadaju APV u  delu u kojem je učestvovala (na primer termo elektrana Drmno). Iz Vojvođanskog kluba ukazuju i da Pokrajini treba da pripadne i nekadašnja imovina koja je bila vlasništvo  AP Vojvodine u drugim republikama bivŠe SFRJ.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!