VOICE: Nova uprava ugasila OK Inđija i nenamenski trošila novac građana

Odbojkaški klub Inđija: od Superlige do "zamrzavanja"

31. okt 2017

Prvi put u 55 godina dugoj istoriji muški Odbojkaški klub In?ija ne u?estvuje u takmi?enjima, iako je do pre samo godinu dana bio u najvišem rangu, Superligi Srbije. Umesto borbe sa najelitnijim klubovima u zemlji, novo rukovodstvo je donelo odluku da u bojama In?ije nastupa samo ženska selekcija. Šta se zapravo desilo s novcima koji su bili predvi?eni za finansiranje kluba, pokazuje ovo istraživanje Vojvo?anskog istraživa?ko-analiti?kog centra (VOICE).

Istraživanje VOICE-a pokazuje da su dobijena finansijska sredstva od opštine iskorištena mimo Godišnjeg plana kojeg je podržala Komisija za dodelu sredstava u oblasti sporta..

Naime, predvi?eni novac (4,7, miliona dinara) za troškove takmi?enja u Superligi Srbije, što je navedeno u Godišnjem planu kluba prilikom konkurisanja za sufinansiranje u 2016. godini, novo rukovodstvo je iskoristilo da pokrene ženski klub i finansira dve najniže lige. Za žene Prvu Vojvo?ansku a za muškarce Drugu Vojvo?ansku ligu.

Ubrzo zatim, novo rukovodstvo donosi odluku da se muška ekipa više ne takmi?i, što nije u skladu sa Godišnjim planom na osnovu kojeg je klub dobio novac.

U ?lanu 21. Odluke o finansiranju ili sufinansiranju sportskih klubova se navodi da je podnosilac programa dužan da vrati, zajedno sa zateznom kamatom, sredstva dobijena iz budžeta Opštine,  ukoliko svojim propustom ne izvrši program u celini ili ga izvrši u nebitnom delu.

Put do uspeha

Odbojkaški klub In?ija, osnovan 1962.  godine, bio je poslednjih deset godina ponos stanovnika istoimenog sremskog grada jer se me?u retkima iz te opštine takmi?io u najelitnijem rangu. Od Druge lige Sever do Superlige Srbije za odbojkaše In?ije nije bio ni malo lak put, ali su imali podršku sugra?ana koji su ih bodrili kao da su prvaci Srbije.

Ozbiljnije pripreme za budu?e uspehe krenule su 2009. godine, kada je u okviru kluba pokrenuta besplatna škola odbojke, namenjena deci od 7 do 14 godina iz svih naseljenih mesta opštine. Radom škole stvorena je baza u kojoj su ponikli talentovani igra?i za prvi tim.

?etiri godine nakon otvaranja škole odbojke usledili su ozbiljni rezultati, jer su odbojkaši In?ije upravo tada sezonu završili na prvom mestu Druge lige Sever, a ve? naredne 2014. godine ulaze u Prvu ligu Srbije. Tu sezonu obeležila je utakmica sa Novim Pazarom na kojoj je bilo oko 1.500 navija?a, što je za tim iz In?ije bio pravi spektakl. Odbojkaši In?ije su utakmicu dobili sa 3:1 nakon neizvesne borbe koja je trajala gotovo dva sata i time stvorili mogu?nost ulaska u najelitniji rang takmi?enja, Superligu Srbije.

Ubedljivom pobedom u baraž utakmici (za dopunu Superlige) nad suboti?kim Spartakom od 3:0 ostvario se san odbojkaša In?ije.

Te 2014. godine, mesta za sedenje u sportskoj hali u In?iji bila su puna na utakmicama lokalnog kluba. Ljubitelji odbojke iz te sremske varoši imali su priliku i da na nacionalnom javnom servisu gledaju svoje junake u borbi sa najboljima u zemlji.

Podrška lokalne samouprave

U opštinskoj Odluci o finansiranju ili sufinansiranju sportskih klubova ure?eni su uslovi, kriterijumi, na?in i postupak dodele sredstava iz budžeta, potrebe i interesi gra?ana u oblasti sporta za ?ije ostvarivanje se obezbe?uju sredstva u budžetu. Izme?u ostalog, Komisija prilikom dodele novca uzima u obzir i u kom rangu takmi?enja klub u?estvuje

Novac iz lokalnog budžeta (52 miliona dinara) koji je prošle godine izdvojen za potrebe sportskih klubova na podru?ju opštine In?ija morao se rasporediti na sve klubove. Ve?i deo kola?a su svakako dobili oni koji se takmi?e u višem rangu, kako je propisano Odlukom ali i samim Zakonom o sportu.

U Godišnjem planu OK In?ija koji je dostavljen opštinskoj Komisiji, a u koji je VOICE imao uvid, pod naslovom Ambicije i postavljeni ciljevi kluba za 2016. godinu navodi se opstanak u Superligi Srbije. Osim muške selekcije, plan kluba je bio i da se ženskoj selekciji obezbedi mogu?nost takmi?enja.

Nakon analize predloga Godišnjih planova sportskih klubova, nadležna Komisija donosi odluku da Odbojkaškom klubu In?ija dodeli 4,7 miliona dinara.

Kako VOICE saznaje, taj novac nije bio dovoljan za potrebe kluba koji se takmi?i u najvišem rangu ali, uz pomo? sponzora, odbojkaši In?ije su ipak nastavili takmi?enje u Superligi Srbije.

Smena rukovodstva kluba

Zakon o sportu zabranjuje da javni i politi?ki funkcioneri budu ?lanovi uprava sportskih klubova, ali ne spre?ava politi?ke stranke da za predsednika kluba postave najbliže ro?ake. Upravo to se, dolaskom na vlast Srpske napredne stranke u aprilu prošle godine, dogodilo i u OK In?ija.

Nakon što je nova vlast u In?iji imenovala direktore javnih preduze?a, ustanova i agencija, na red su došli sportski klubovi. Kada je re? o OK In?ija, za novog predsednika kluba izabran je Milan Gak, ro?eni brat predsednika opštine i lidera in?ijskih “naprednjaka” Vladimira Gaka.

Promenom u upravi kluba, usledile su i promene u na?inu funkcionisanja koje su dovele do toga da se OK In?ija više ne takmi?i.

Naime, iako su na po?etku 2016. godine ambicije bile da klub obezbedi opstanak u Superligi Srbije, niko nije mogao ni da pretpostavi da ?e superligaš ne samo završiti u Drugoj Vojvo?anskoj ligi ve? da ?e na kraju godine, prvi put u svojoj istoriji, prestati da se takmi?i.

Nakon ispadanja iz Superlige Srbije, OK In?ija nastavio je takmi?enje u Prvoj ligi. Na žalost igra?a ali i ljubitelja odbojke u In?iji, ni taj status nije dugo opstao. Novo rukovodstvo na ?elu sa Milanom Gakom prvo donosi odluku da napusti takmi?enje a zatim i da se osnuje ženski klub koji bi se, uz muškarce, takmi?io u najniže dve lige. Za žene je to zna?ilo Prvu Vojvo?ansku a za muškarce Drugu Vojvo?ansku ligu.

Naredni potezi novog rukovodstva neprijatno su iznenadili sve ljubitelje sporta i poštovaoce odbojke u In?iji. Nova uprava je donela odluku da se muški deo ekipe OK In?ija više ne takmi?i, što se nikada do tada nije desilo u 55 godina dugoj istoriji kluba.

Put od superligaša zatim prvoligaša a potom Vojvo?anske lige i do momenta prestanka takmi?enja, odbojkaši In?ije prešli su za samo ?etiri meseca, od avgusta 2016. do kraja te godine.

Ono što je tako?e sporno u ?itavoj pri?i oko muške selekcije OK In?ija je ?injenica da je klubu opština za 2016. godinu iz budžeta dodelila 4,7 miliona dinara na osnovu ranga takmi?enja i Godišnjeg plana kluba. To zna?i da je, odlukom novog rukovodstva a mimo Godišnjeg plana  novoosnovani ženski odbojkaški klub trošio novac koji je opredeljen za muški klub i Superligu.

Tako?e, novac koji je izdvojen iz opštinskog budžeta za sportske klubove je predvi?en za u?eš?e klubova u doma?im i evropskim klupskim takmi?enjima. Odlukom i Zakonom je u?eš?e u takmi?enjima definisano kao ”potrebe i interesi gra?ana u oblasti sporta” te ostaje nejasna odluka Milana Gaka i nove uprave OK In?ija da nekadašnjeg superligaša jednostavno “zamrznu”, što svakako ne može biti potreba a ni interes gra?ana u toj oblasti.

Prema ?lanu 11. Odluke o finansiranju ili sufinansiranju potreba i interesa gra?ana u oblasti sporta iz budžeta Opštine In?ija, podnosilac je dužan da uz prijavu obavezno priloži da ?e dodeljena sredstva biti namenski utrošena, da ?e u zakonskom roku biti dostavljen izveštaj o realizaciji programa na propisanom obrascu sa finansijskom dokumentacijom i drugim dokazima o namenskom koriš?enju sredstava.

Zamrzli klub, a trošili novac 

Nekad bilo: Tabela pre ulaska u Superligu Srbije

Poput odbojkaša, Ženski rukometni klub Železni?ar je tako?e prošle godine u?estvovao u Superligi Srbije ali je klub opstao, iako je i u “Želji” došlo do smene uprave. Jedina promena je, što zbog lošijih rezultata, rukometašice umesto u Super sada nastupaju u Super B ligi.

Za razliku od odbojkaškog kluba, nova uprava Ženskog rukometnog kluba Železni?ar je pronašla na?in da uspešno realizuje planove i podrži napor igra?ica da nastave da se takmi?e. ŽRK Železni?ar je bio optere?en finansijama zbog izgubljenih sudskih sporova, ali to nije uticalo na ostvarenje plana, kako stare tako i nove uprave.

Upravo zbog toga, nadležna Komisija je u ovoj godini odlu?ila da se Železni?aru dodeli 4 miliona dinara, dok je istom klubu prošle godine, kada je Železni?ar bio ?lan Superlige Srbije, iz opštinskog budžeta dodeljeno pet miliona.

Opština In?ija je do prošle godine iz budžeta finansirala dva odbojkaška kluba, muški OK In?ija i ženski OK Mladost. Odluka nove uprave OK In?ija, na ?elu sa Milanom Gakom, doprinela je da gra?ani In?ije, preko budžeta, finansiraju dva ženska kluba, dok mladi?i koji žele da se takmi?e moraju da odlaze u okolne gradove i opštine gde postoje odbojkaški klubovi sa muškom selekcijom.

Odeljenje za finansije opštine In?ija dostavilo je redakciji VOICE-a finansijski izveštaj realizovanog godišnjeg plana OK In?ija, u kome se vidi da je klub do 31. decembra 2016. godine od dobijenih 4,7 miliona dinara potrošio 4,063,996.22 dinara, iako je do tog datuma muška selekcija ve? bila “zamrznuta”, što je mimo programa navedenog u Godišnjem planu. Da još jednom podsetimo: u ?lanu 21. Odluke  o finansiranju ili sufinansiranju sportskih klubova se navodi da je podnosilac programa dužan da vrati, zajedno sa zateznom kamatom, sredstva dobijena iz budžeta Opštine ukoliko svojim propustom ne izvrši program u celini ili ga izvrši u nebitnom delu.

Nova uprava kluba i dalje održava besplatnu školu odbojke za obe selekcije, i de?ake i devoj?ice, ali nema naznaka da ?e “zamrznuta” muška ekipa po?eti da se takmi?i.

Miodrag Ble?i? (VOICE)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga