VOICE: Gradske vlasti ni na koji način neće pomoći dolazak Remeda u Novi Sad

Bruka se nastavlja: Novi mural biće na privatnom zidu

10. sep 2017

U klubu „Suburbia“ u Kineskoj ?etvrti organizovana je benefit žurka za prikupljanje sredstava za mural koji bi naredne nedelje trebalo da oslika francuski stritart umetnik Remed. Pored muzike za koju su bili zaduženi bendovi „Deep Steady“ i „Killo Killo Banda“, kao i DJ-evi BoBad i Mouse, posetioci su imali prilike da vide kratki lutkarski video manifest inspirisan cenzurisanim muralom „Jedina istina“, iza kojeg stoje glumica Danica Gruba?ki i ekipa sa Akademije umetnosti. Prema re?ima organizatora, odazvalo se do sada najviše ljudi i prikupljeno je oko 500 evra, a uz sredstva koja o?ekuju od Francuskog instituta, preostaje da se obezbedi novac za iznajmljivanje piker vozila.

Prema najavama, Remed bi u Novi Sad trebalo da stigne 11. septembra, a plan je da mural oslika u roku od dva dana, 14. i 15. septembra. Novi mural krasi?e zid Kulturnog centra Lab, u Ulici Dr Hempta, nadomak Klini?kog centra Vojvodine. Kako za VOICE precizira Stanislav Dr?a iz KC Lab, re? je o potpuno privatnoj inicijativi s kojom Grad Novi Sad nema apslutno nikakve veze – nije u?estvovao u dovo?enju Remeda, niti u finansiranju njegovog novog rada. Sredstva su obezbe?ena angažmanom KC Lab i partnerske organizacije Lan?ana reakcija (Chain Reaction), koja je u prethodnih ?etiri meseca Novom Sadu poklonila ?ak tri murala

– Još nije konkretizovano, ali razgovaramo sa Francuskim institutom u Novom Sadu da nam pomogne oko pokrivanja troškova Remedovog puta i, eventualno, dela honorara. Grad niti bilo koja državna institucija nemaju nikakve veze s tim – kaže Dr?a.

Stanislav Drca, foto KC Lab

Stanislav Dr?a: Re? je o potpuno privatnoj inicijativi s kojom Grad Novi Sad nema apslutno nikakve veze (foto: KC Lab)

Sa Remedom je u kontakt stupila Milica Gruji?i? iz Lan?ane reakcije, a KC Lab je ustupio svoj zid za novi mural. Dve organizacije, po re?ima Dr?e, ina?e tesno sara?uju pa nije bilo problema da se saradnja produbi zajedni?kom akcijom vra?anja Remedovog murala na ulice Novog Sada.

– Prirodno je da se Remedov mural na?e tu gde bi, na neki na?in, bio siguran i gde bi predstavljao  odgovor na potrebe gra?ana Novog Sada da se takvo delo ponovo pojavi – kaže Dr?a navode?i da ?e novi Remedov mural, iako nešto manjih dimenzija od prethodnog, biti iza ograde, ali vidljiv i sa Futoške ulice i iz ulice Dr Hempta.

Kulturni centar LAB

Kulturni centar LAB po?eo je sa radom pre oko dva meseca, a kako objašnjava Stanislav Dr?a, ideja je da se napravi prostor u kojem ?e mo?i da se okupljaju razli?iti kreativci i stvaraoci za koje nema adekvatnog prostora u gradu. Zahvaljuju?i poklapanju odre?enih prilika, li?nim ulaganjima i ?injenici da je prostor u njihovom vlasništvu, pokrenuta je pri?a koja ?e se realizovati tokom narednih godina.

– Oformi?emo ozbiljan galerijski prostor, sre?ujemo muzi?ki studio, a sredinom oktobra pokrenu?emo i onlajn radio. Deo opreme je ve? stigao i sada rešavamo izolaciju u prostoriji, a u planu je i fotografski studio. Ideja je da dovodimo strane izvo?a?e i umetnike koji bi u okviru tog prostora funkcionisali i imali šta da pokažu novosadskoj publici – kaže Dr?a. Precizira da nikakva sredstva za pokretanje KC Lab od grada, pokrajine ili bilo koje državne institucije nisu dobili, niti su ih tražili i isti?e da je plan da tako bude i ubudu?e.

– Gledamo da sa drugim partnerskim institucijama, koje su mahom nevladine organizacije ili strani instituti, pre svega potenciramo kvalitet programa, a onda kroz taj kvalitet i neke druge sporazume postepeno sre?ujemo i opremamo taj prostor – zaklju?uje on.

Govore?i o tome zašto je Remedu upu?en poziv da se vrati i naslika novi mural uprkos ?injenici da je „Jedina istina“, koja je 2009. ura?ena u saradnji sa gradom, netragom nestala, Milica Gruji?i? za VOICE kaže da je ta organizacija i nastala iz revolta zbog cenzure u kulturi. Podse?a da je neposredno pre uklanjanja Remedovog murala doživela i cenzuru predstave „?as anatomije“, u kojoj glumi, a koju je za SNP režirao Andraš Urban.

– Uprava nam je u tom momentu rekla da iz prve scene moramo da izbacimo odre?ena imena koja smo izgovarali, a re? je o imenima ubijenih muslimana u Srebrenici, uopšte ne shvataju?i kontekst te prve scene i toga o ?emu govori predstava. Delovali su upravo iz nekakvih svojih kaveza, amova, gledaju?i stvar nacionalisti?ki. Mi smo na tu cenzuru reagovali kao grupa umetnika, brane?i svoju predstavu i na kraju smo je napravili tako da se vidi da je cenzurisana – kaže ona i podse?a da je tih meseci, nakon prekre?avanja murala i predsedni?kih izbora, bilo gra?anskih protesta, da je u društvu vladala naelektrisana atmosfera, da je bilo i apatije i mnogo straha, što ih je sve navelo da reaguju.

– Mi smo ve? krajem maja uradili prvi mural. Hteli smo da vrlo brzo, kao gra?ani, na pravi na?in reagujemo kroz umetnost. Da odgovorimo kroz umetnost na prekre?avanje Remedovog murala, jer smo smatrali da je to veliko umetni?ko delo. Uostalom, videli smo svi reakcije ljudi, sve koji se bavimo umetnoš?u je to probudilo, ta potreba da se to reši – kaže ona.

Milica Grujicic, foto Dalibor Stupar

Milica Gruji?i?: Pukla je bruka u medijima u svetu zbog Remeda

Na opasku da je taj mural finansiran delom od strane Grada Novog Sada, Milica Gruji?i? kaže da je Lan?ana reakcija tražila i dobila finansijsku pomo? za izradu prvog murala jer kao potpuno nova i nepoznata organizacija nije bila u mogu?nosti da sama realizuje taj obiman posao. Me?utim, nakon prvog murala, naredna dva finansirana su sopstvenim sredstvima.

– Finansirali smo se uz pomo? odre?enih firmi i pojedinaca. U kontaktu smo sa mnogo muralista, mnogo njih ve? zna za nas i Novi Sad. Pukla je bruka u medijima u svetu zbog Remeda i mnogo ljudi bi se odazvalo našem pozivu i uradi?e nešto za mnogo manje honorare – kaže Gruji?i?. Dodaje da ?e praksa samostalnog finansiranja biti praktikovana i ubudu?e, a podsetila je da gra?ani izradu murala mogu da finansiraju uplatama na ra?un udruženja, ali i na licu mesta, tokom oslikavanja murala.

Govore?i o ponovnom dolasku Remeda, Milica Gruji?i? kaže da nije jedinstven slu?aj da se muralista vrati u neki grad kako bi slikao novi mural, ali da ne zna za slu?aj kakav se dogodio u Novom Sadu.

– Brišu se murali, ruše se zgrade na kojima je nešto ura?eno. To je umetnost koja je prolazna i street  artisti to znaju. Ali, jedno je to, a drugo je cenzura na koju se mora reagovati. Svako bira na?in na koji misli da treba reagovati, a mi umetnici mislimo da treba odgovoriti umetnoš?u – kaže Gruji?i?.

Dalibor Stupar (VOICE, naslovna fotografija: KC Lab)

voice_logo

 

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Kampanja
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga