VOICE: Dino parku tri puta manja poseta, a milionski računi Zelenilu

JKP-u minus, a privatnom preduzeću zarada

12. sep 2017

Prva sezona rada novosadskog Dino parka završena je sa posetom tri puta manjom od o?ekivane, dok su milionski troškovi rada parka pali na teret JKP Gradsko zelenilo koje je partner privatne firme Lagrota International iz Beograda na ovom projektu, otkriva Vojvo?anski istraživa?ko-analiti?ki centar (VOICE).

Kada je bivši direktor JKP Gradsko zelenilo Aleksandar Bogdanovi? u februaru prošle godine rekao da ?e Dino park biti dobra investicija i da je procena da ?e ga godišnje pose?ivati 200.000 ljudi, verovatno nije ni slutio da ?e prva sezona rada parka, kako je pokazalo istraživanje VOICE-a, biti završena sa prodatih 65.019 ulaznica i da ?e od toga park inkasirati nešto više od 16 miliona dinara, bez poreza na dodatu vrednost.

Bogdanovi? se nadao prihodima od ulaznica koji bi se kretali izme?u 25 i 30 miliona dinara godišnje, dok je naše istraživanje pokazalo je da ukupan prihod parka 17,87 miliona. Prema slovu ugovora, zaradu dele Gradsko zelenilo i privatna firma Lagrota International iz Beograda, koja je obezbedila replike dinosaurusa za park. Za isti period, troškovi rada parka bili su skoro 17 miliona dinara, a Bogdanovi? je rekao da se oni dele „na ravne ?asti“, dok je Zelenilo zaduženo za održavanje parka.

U ugovoru potpisanom izme?u gradske firme i navedene privatne kompanije, koji je VOICE od Zelenila dobio na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog zna?aja nakon više od 45 dana ?ekanja, navodi se da ?e „Zakupac (odnosno, Zelenilo koje zakupljuje replike dinosaurusa) snositi sve troškove vezane za izlaganje, odnosno postavljanje Predmeta zakupa na Lokaciji, kao što su naknade za zauze?e javne površine, te druge naknade ili takse koje se mogu primeniti“.

Koliko ima dinosaurusa?

Pred otvaranje parka Bogdanovi? je najavio da ?e u njemu biti 27 replika dinosaurusa, od kojih ?e desetak biti pokretne, odnosno da ?e imati pogon na struju koji ?e im omogu?avati da pomeraju udove, glave i ispuštaju zvuke. Me?utim, u mapi samog parka postavljenoj na sajtu ove turisti?ke atrakcije navodi se da ima 24 replike dinosaurusa. U ugovoru o zakupu replika stoji tre?a cifra, pošto se u njemu nalazi samo 16 replika praistorijskih životinja. Postavlja se pitanje ?ijih je preostalih osam replika i kako su one stigle u park. Bogdanovi? nije znao da nam odgovori kako se osam replika našlo van ugovora, pa se postavlja pitanje ko ih je doneo u park, ali i ko ih je platio.

Dino park je otvoren krajem aprila 2016. godine, a aneks ugovora izme?u Zelenila i Lagrote, kojim se ure?uje da se i troškovi – a ne samo zarada – dele po pola, stupio je na snagu tek 1. avgusta iste godine. Potpisao ga je novi direktor Zelenila Miloš Egi?, tako?e kadar SNS-a, koji je na funkciju došao nakon lokalnih izbora održanih prošle godine. Aneksom je regulisano da se sporedni troškovi (elektri?na energija, voda, ?isto?a i drugi troškovi) dele, te da Zelenilo prefakturiše troškove i šalje Lagroti ra?une sa polovinom iznosa ukupnih sporednih troškova. Prema ugovoru, na teret Zelenila pali su svi troškovi iz maja, juna i jula prošle godine, dok se zarada delila. Iz dokumentacije se ne vidi koliki su troškovi bili u tim mesecima, ali je VOICE uspeo da do?e do specifikacije troškova za celu prvu sezonu, koja je – uprkos odredbama ugovora u kom se navodi da sezona traje do 15. novembra – trajala do 31. decembra.

Prema ugovoru, Lagrota i Zelenilo prihodovali su od ulaznica po oko 8,81 miliona dinara. Nakon potpisivanja aneksa, polovinu troškova trebala je da pla?a Lagrota, me?utim, Zelenilo je prema dostupnoj dokumentaciji privatnoj firmi prefakturisalo troškove od samo 250.000 dinara. To bi zna?ilo da su na teret Zelenila pali svi ostali troškovi od skoro 16,7 miliona dinara, dok bi Lagrota inkasirala više od 8,5 miliona dinara, a Zelenilo u ovom poslu ostalo sa gubitkom od skoro 7,9 miliona dinara.

Prema dokumentaciji koju smo dobili od Zelenila, troškovi zarada zaposlenih za prvu godinu rada bili su skoro 1,5 miliona dinara, troškovi usluga iznosili su oko13,2 miliona, dok su troškovi goriva i materijala preko 850.000 dinara, a na biljni materijal potrošeno je oko 1,3 miliona dinara.

dino park_01Posao sa Dino parkom, ?ini se, isplatio se beogradskoj firmi, koja je prema finansijskom izveštaju za prošlu godinu poslovala sa dva miliona dinara dobiti, dok je 2015. godinu, kada park još nije bio otvoren, završila sa minusom od skoro ?etiri miliona dinara.

Bivši direktor Zelenila Aleksandar Bogdanovi? za VOICE ipak tvrdi da su se troškovi od po?etka delili, iako tako ne piše u ugovoru. „Sigurno je da je svako pla?ao svoj deo. Iznosi za komunalije nisu veliki. Struja, voda i odnošenje sme?a su manje od 100.000 dinara mese?no“, kaže Bogdanovi?.

On veruje da bi zarada morala biti ve?a od 900.000 dinara godišnje, ali kaže da je u prvoj godini zaradu smanjilo kasnije otvaranje, pošto park nije radio u martu i aprilu.

Istini za volju, park je i ove godine otvoren 15. aprila, dok se u ugovoru navodi da sezona traje od 1. aprila, tako da otvaranje u martu nije ni planirano.

Bogdanovi? za VOICE ipak navodi da je Dino park uspeh, jer je, kako kaže, na lokaciji parka ranije bila livada, a tako se našao i posao za nekoliko radnika „Zelenila“, koji su sada uposleni u parku.

Park nije uspeo da ostvari zna?ajniju zaradu ni sa pove?anjem cene ulaznica, koja je planirana na 250 dinara i kako je sam Bogdanovi? pre otvaranja parka najavio nije trebalo da bude skuplja od toga. Ipak, aneksom ugovora od 1. februara 2016. godine, predvi?eno je da najmanja cena ulaznice bude 300 dinara, te je izvesno da bi zarada bila još skromnija da se ostalo na najavljenoj ceni.

Ekipa VOICE 

voice_logo

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Razbibriga
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga