VOICE: Crkva bi da uvede najmračniji patrijarhat!

Amfilohijeve uvrede na račun žena nisu incident već deo politike SPC

26. okt 2017

Velikodostojnici Srpske pravoslavne crke nastupaju u javnosti skandaloznim i diskriminatorskim izjavama bez straha od sankcija i reakcije državnih organa, jer su povezni sa politi?kim elitama i takvo stanje ?e se nastaviti i dalje, sve dok Republika Srbija ne po?ne da primenjuje svoj Ustav i, u skladu s njim, postane , ocenjuju sagovornici VOICE-a.

Antropolog Aleksandar Boškovi? ocenjuje za VOICE da vladika Amfilohije nikada ne bi izgovorio nešto što je u suprotnosti sa mišljenjem vrha Srpske pravoslavne crkve, ali da je razlika u tome što on to govori javno.

– Tu nikakvog naro?itog iznena?enja nema. Ako ste godinama unazad pratili izjave srpskih patrijarha, recimo za Boži? ili druge praznike, kad god se spominju žene, one se spominju na jedan na?in koji je, ne može se re?i srednjevekovni, jer je i u srednjem veku bilo više uvažavanja za žene, nešto potpuno aistorijski, antimoderno, anticivilizacijski. Ali, o?igledno je da to prolazi – kaže Boškovi?.

Sr?an Miloševi?: SPC svojim javnim delovanjem generiše ?itav okean društvene patologije (foto: N1)

Predsednik Centra za istorijske studije i dijalog Sr?an Miloševi? za VOICE ocenjuje da je SPC istinski reakcionarna i neosetljiva na promene u društvu poput širenja korpusa ljudskih prava. Dodaje da je problem sa delovanjem crkve to što ona zapravo radi na stvaranju ideološkog okvira poželjnog ponašanja i vrednosnog sistema.

– Taj okvir je toliko u raskoraku ne samo sa stvarnim, ve? sa zaista poželjnim sistemom vrednosti, da je licemerje koje se nužno javlja kao izraz tog raskoraka zapravo najmanji problem. SPC svojim javnim delovanjem generiše ?itav okean društvene patologije, po?ev od podsticanja patrijarhalnih, autoritarnih porodi?nih odnosa, pa sve do nacionalne i verske netrpeljivosti. Ovakvim stavovima u vezi sa pravom na prekid trudno?e, pore?enjem pripadnica ženske populacije koje su se opredelile za taj ?in sa Hitlerom i Musolinijem SPC i ovaj prominentni ?lan te opskurne družine doti?u novi nivo moralnog dna, pri tome bez nade da ?e se ikada u tom svom vrtoglavom poniranju ka sve dubljem i dubljem dnu zaustaviti – kaže Miloševi?.

?ak i popadije abortiraju

Draško ?enovi?: ?ak i popadije abortiraju kad saznaju da nose devoj?icu a ne de?aka, jer gospo’n popa ho?e sina, naslednika

Komentarišu?i nedavnu izjavu mitropolita crnogorsko primorskog Amfilohija Radovi?a, koji je optužio Srpkinje da su postale majke ?edomorke, te da u „svojim utrobama pobiju za jednu godinu više dece nego što su pobili Musolini i Hitler i Broz“ verski analiti?ar Draško ?enovi? za VOICE napominje da je za hriš?anske crkve, bez obzira da li je u pitanju pravoslavna, protestanstska ili katoli?ka, abortus ili poba?aj ubistvo, zbog ?ega smatra da je Amfilohije nastupao iz perspektive crkvenog u?enja. Na opasku da je to mogao uraditi i manje uvredljivim re?ima, odgovara da „neki put morate biti oštri da bi vas ?uli“.
– Mogao je možda biranim re?ima, ali onda niko ne bi ?uo poruku. Mora da, baš kao kad roditelj drekne na dete više nego što treba ne bi li dete shvatilo da ne sme nešto da uradi, bude preterana reakcija, jer ina?e poruka pro?e pored – kaže ?enovi?.
Drugo je pitanje, kaže on, šta crkva radi da pomogne majkama koje su se odlu?ile za abortus zbog nemogu?nosti da izdržavaju decu. Katoli?ka crkva u Hrvatskoj ima domove Svetog Josifa, kaže, dok pravoslavne crkve za tako nešto nisu zainteresovane.
Ne pružaju pomo?, ne pružaju potporu. Da li crkva ima svoj dom? Da li crkva pomaže majci sa bebom koja nema gde, koju možda porodica ne želi ili muž ne želi da se to dete rodi jer je devoj?ica? Imali smo nedavno u štampi da ?ak i popadije abortiraju kad saznaju da nose devoj?icu a ne de?aka, jer gospo’n popa ho?e sina, naslednika – kaže ?enovi?.

I patrijarsi o ?edomorstvu

Da stavovi Amfilohija Radovi?a nisu njegovi li?ni potvr?uju brojne izjave drugih episkopa, pa i aktuelnog poglavara SPC patrijarha Irineja u kojima oni uvek propagiraju da žena treba da ima podre?enu ulogu u odnosu na muškarca. Prvo je vrh SPC ostao nem na Amfilohijev ispad, a onda je Irinej u intervjuu listu „ALO“ istakao da su Srpkinje dužne da ra?aju, dok je u ovogodišnjoj uskršnjoj poslanici upozorio da u Srbiji svake godine umire po jedan veliki grad, za šta je opet okrivio žene.

– ?edomorstvo je svagda i svugde, pa i u našem narodu, smrtni greh koji vapije nebu. Prestanimo ubijati svoju sopstvenu decu u utrobi! I ona imaju pravo na život i na vaskrsenje. Pitamo se gde su vajni „borci za ljudska prava“ da zaštite najslabije, a to su još nero?ena deca u utrobi svojih majki – kazao je patrijarh. I njegov prethodnik Pavle, „svetac koji hoda“ kako su ga zvali, zastupao je sli?ne stavove, pa je u Boži?noj poslanici 2002. rekao da „majke za?inju jer je to skop?ano sa uživanjem i zadovoljstvom ali ne?e da ra?aju i podižu decu jer je to naporno i tobož ugrožava njihov komoditet.“

Prethodno je u Boži?noj poslanici 1995. godine bio još eksplicitniji: „Mnoge majke, koje nisu želele da imaju više od jednog deteta, danas ?upaju kose i gorko ridaju nad izgubljenim sinovima, u ovim ratnim sukobima, proklinju?i ?esto Boga i ljude, ali pri tom zaboravljaju?i da optuže sebe što nisu rodile jos dece da im ostanu kao uteha.“

– Naravno, za vladike SPC funkcija žene je da ra?a decu. To je jedino što žene treba da rade i svaka druga funkcija žene je preterivanje ili nešto što je opasno, nešto što je uvezeno sa zapada i nešto što, po njima, verovatno kulturi i civilizaciji ne prili?i – ocenjuje Boškovi?.

Zašto država ?uti

Marija Srdi?, aktivistkinja ženskog pokreta, upozorava da gotovo uvek u situacijama kada crkveni velikodostojnici vre?aju ili dikriminišu nekog pojedinca ili grupu izostaje reakcija nadležnih državnih organa.

– Politi?ari, o?igledno nisu voljni, zato što vrlo ?esto šuruju sa crkvom zarad svojih interesa, da se u ovim kriznim momentima toj istoj crkvi odupiru jer sutra od nje moraju da zatraže pomo?. Postoje dužni?ko-poverila?ki odnosi me?u njima i onda je pre?utni dogovor da se oko ovakvih stvari ne diže velika prašina. Dakle, da se Amfilohije pusti da divlja okolo – kaže ona za VOICE.

Uvrede odraz o?aja, crkva gubi bitku

Antropolog Aleksandar Boškovi? za VOICE isti?e da se vremena menjaju i da, ma koliko i Amfilohije i vrh SPC želeli da vrate vreme unazad, oni to ne mogu.
– Oni to jednostavno nisu u stanju da urade i više vidim ovakve izjave i ovakvo ponašanje kao o?aj, kao izraz o?ajnika jer vreme nije na njihovoj strani. Jedini na?in da oni ostvare taj potpuni mra?ni patrijarhat koji žele je da se Srbija hermeti?ki izoluje od ?itavog sveta, da iza?e iz svih me?unarodnih institucija – kaže on dodaju?i da to za sada ne izgleda izvesno, iako uvek stoji kao opcija.
– Tako da je to neka bitka koju crkveni velikodostojnici vode, a svesni su da je gube – kaže Boškovi?.

Aleksandar Boškovi?: I u srednjem veku bilo više uvažavanja za žene (foto: Medija centar Beograd)

Dodaje da je jedino rešenje da država postane u stvarnom smislu sekularna, pošto to danas nije, a s tom konstatacijom slaže se i Boškovi?.

– To se može videti još od kada je pokojni Zoran ?in?i? preko no?i uvodio veronauku u škole kao izborni predmet, pa je to sad postala jedna od ta?ki ozbiljnih podela u školama, i me?u roditeljima i me?u decom. To je bio najdrasti?niji primer, ali crkva i država u Srbiji nisu razdvojene. To se vidi po tome kako politi?ari tr?e kod patrijarha po blagoslov, to se vidi po tome što crkva ne pla?a porez, po tome što je nekoliko visokih crkvenih dužnosnika bilo optuženo za ozbiljne stvari, za seksualno napastvovanje dece, a država je dozvolila da takvi procesi zastare. To nije crkva uradila, nego je to država uradila. Šta god da izjavi neko od predstavnika Srpske pravoslavne crkve, koliko god ta izjava bila grozna i anticivilizacijska, ne može se o?ekivati da ?e bilo ko iz države reagovati – navodi on.

Feminizam kamen?i? u cipeli

Marija Srdi? isti?e da je feminizam i dalje jedini pokret koji u sebi sadrži transformacionu energiju i kapacitet za suštinsku promenu društva zbog ?ega je stalno na udaru, pa i crkve.

– To je mo? koju oni ne mogu da kontrolišu, to je kamen?i? u cipeli koji stalno žulja i koji oni ne mogu da pobede – kaže Srdi?.

Marija Srdi?: Feminizam i dalje jedini pokret koji u sebi sadrži transformacionu energiju i kapacitet (foto: Medija centar Beograd)

Dodaje da je na delu stalna borba izme?u onih koji rade na ukidanju ste?enih prava i onih koji se za ta prava bore i rade na njihovom pove?anju.

– Sve ove debate koje su na razne na?ine otvorene u javnosti, i jezik, i abortus i tako dalje, sve je to lavina koju je pokrenula debata o novom Zakonu o rodnoj ravnopravnosti koji bi trebalo da donese tu željenu i dugo o?ekivanu promenu – isti?e ona.

Boškovi? kaže da se i u skorijoj budu?nosti mogu o?ekivati ispadi crkvenih velikodostojnika sli?ni Amfilohijevom, ali da niko, pa ni crkva ne može da pobedi napredak.

– Razvoj ide svojim tokom i novije generacije dolaze. Mislim da ve? za 10-15 godina ovakvi ispadi verovatno više ne?e biti mogu?i – zaklju?uje Boškovi?.

Izrazi hriš?anske ljubavi

„Nalažu?i ženama kao obavezu, bez obzira na sve loše osobine muža, da bude poslušna i da mu ?ini ustupke, hriš?anstvo vidi u tome sredstvo za ukorenjivanje mira u bra?nim odnosima i ponovno uspostavljanje bra?ne sre?e, to je stav Srpske pravoslavne crkve. (Patrijarh Pavle „Da nam budu jasnija neka pitanja naše vere“ Beograd , 1998.)
Na parastosu srpskim junacima stradalim u Boju na Kosovu 1389. godine na Gazimestanu, koji je služio patrijarh srpski Irinej, vladika Atanasije je kazao da se „u beogradskom pašaluku podržavaju nerotkinje i da je Srbiju zahvatio defetizam“
– ?uli smo kada je vladika kosovsko-metohijski i raško-prizrenski delio nagrade srpskim majkama. Srpkinjama sa dvoje, troje, petoro dece i to su majke Jugovi?a, prave Srpkinje. Nažalost, u isto vreme u beogradskom pašaluku promovišu, ne samo nerotkinje, nego i antirotkinje, koje su protiv srpske dece – kazao je on. (MONDO/Tanjug 28.06.2017)
Amfilohije Radovi? premijerku Anu Brnabi? nazvao je „antirotkinjom“, Crnogorce volovima i kozama, muslimane lažnim ljudima…. (Blic, 16. 10. 2017)

Sekularizam – za ili protiv

Verski analiti?ar Draško ?enovi? isti?e da društvo mora da odlu?i ho?e li se pridržavati crkvenih u?enja ili biti sekularno, a ocenjuje da zapravo najviše problema sa crkvenim stavovima imaju oni koji bi da sede na dve stolice.

Baš briga neku sekularnu osobu šta kaže pravoslavni episkop, kao što jednog pravoslavca baš briga šta kaže neki muftija, imam, rabin. Najviše se bune pravoslavci jer im, o?igledno, smeta ono što u?i njihova crkva, zato što se oni u suprotnosti s tim ponašaju – navodi ?enovi?.

Me?utim, Miloševi? ocenjuje da se sama SPC izlaže opravdanoj kritici jer svako protivljenje njenim „somnambulnim stavovima“ pokušava da predstavi kao udar na srpski narod i neku vrstu izdaje iako je, kako kaže, vrlo malo ljudi koji se na individualnom planu rukovode vrednostima koje, izvan opštih hriš?anskih vrednosti, zagovara SPC.

– Tu koli?inu bezumlja teško da bi iko individualno mogao da realizuje kao svoj na?in života, a da ne ugrozi mentalno zdravlje, bilo svoje, bilo ?lanova porodice. Tu su posebno udaru izložena ženska populacija, da ne govorimo o pripadnicima LGBT zajednice. Problem se javlja na opštem nivou: naravno da se promilima može meriti broj onih koji se u svom životu pridržavaju svih imperativa koje name?e kao model ponašanja SPC. Takvih je valjda minimalno i u samim SPC strukturama – kaže Milošervi?.

Dalibor Stupar (VOICE)
Naslovna fotografija: pixabay

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga