Vlast sabotira istraživačko novinarstvo

"Vlast diskriminiše novinare – neke čuva, a drugi su za njih kao otpadnici društva“

29. okt 2017

Net je da u Srbiji ne postoji objektivno i istraživa?ko novinarstvo, kao što je rekla premijerka Ana Brnabi? nedavno, samo je saterano na internet.

To je zaklju?ak sa tribine „Istraživa?ko novinarstvo i vlast“ koja je organizovana na štandu Danasa na Sajmu medija „Media Market“, a na kojoj su u?estvovali novinari BIRN-a, KRIK-a i CINS-a. Oni su se saglasili da ova vlast pokušava da sabotira istraživa?ko novinarstvo, da ne postoji solidarnost drugih, „mejnstrim“ medija, uklju?uju?i i javne servise, kao i da vladaju?e strukture formiraju paralelne medije kojima su glavne teme kako da prave istraživa?ke novinare predstave kao strane pla?enike.

Urednik KRIK-a Stevan Doj?inovi? istakao je da nagrade koje dobijaju istraživa?ki novinari i portali demantuju izjave premijerke, ali da je od priznanja ipak bitnije kako se razvijati do publike. „CINS je, na primer, ove godine dobio osam nagrada i to se može meriti uspehom koji Novak ?okovi? ima u tenisu. Me?utim, niko od nas istraživa?kih novinara u poslednje tri godine nije gostovao na RTS-a, niti su nas zvali za bilo kakvu izjavu, iako bi javni servis trebalo da se bavi i podržava istraživa?ko novinarstvo. Politi?ki pritisci uti?u na to da ne možemo da se probijemo“, ocenio je Doj?inovi?.

Prema njegovim re?ima, u Srbiji nadležni organi i dalje ne reaguju na osnovu rezultata njihovih pri?a o kriminalu i korupciju, zato što sve zavisi od mo?i koju ima trenutno najve?a vladaju?a partija. On je dodao i da retko kada neko negira njihove pri?e, ve? da samo zamenjuju teze.

„Svako njihovo obrazloženje okrenuto je ka njihovoj publici. Dokle god su mo?ni i dok instruišu institucije, naše pri?e ne mogu mnogo toga da urade, ali je opet bilo i primera da su neke stvari pokrenute“, naglasio je Doj?inovi?.

Njegova koleginica iz KRIK-a Bojana Jovanovi? rekla je kako širenju njihovih pri?a najviše doprinose upravo i sami akteri istih pri?a. „Primer je kada smo pustili pri?u o tome kako je Aleksandar Vulin kupio stan novcem tetke iz Kanade. Nakon objavljivanja teksta, njegova partija Pokret socijalista izdala je niz saopštenja o tome kako je naš urednik narkoman i strani pla?enik i tako pomogla da zapravo naša pri?a privu?e pažnju javnosti ali i me?unarodnih institucija“, podsetila je Bojana Jovanovi?.

Novinarka CINS-a An?ela Milivojevi? istakla je da nijedna istraživa?ka pri?a od interesa za javnost ne dolazi do mejnstrim medija i da u slu?ajevima kada do?e obi?no se iskoriste u kontekstu da ih napadaju. Kako je ocenila, u drugim medijima nema njihovih pri?a, ali da kada neki nepoznati portal objavi kako su oni strani pla?enici svi mediji to prenesu.

„Kada vlast kaže da garantuje bezbednost novinara u Srbiji – laže, jer nadležni organi dosad nisu reagovali niti procesuirali nijedan slu?aj napada na novinare. S druge strane, kada se napadnu novinarke Pinka, što najoštrije osu?ujem, predsednik ih je slede?eg dana ve? posetio i obe?ao da ?e se po?inioci kazniti. Vlast, dakle, diskriminiše novinare – neke ?uva, a drugi su za njih kao otpadnici društva“, naglasila je Milivojevi?.

Novinar BIRN-a Aleksandar ?or?evi? rekao je da, za razliku od ove vlasti, prethodna je imala malo inteligentniji model reagovanja na pri?e istraživa?kih centara. „Oni su negirali te pri?e postoje, nisu ih registrovali. Postojao je zid ?utanja. A tadašnja opozicija, a sadašnja vlast, koristila je naše pri?e u kampanji protiv vlasti“, naveo je ?or?evi?.

Kako je napomenuo, neprirodno je da istraživa?ko novinarstvo i vlast budu „drugari“ i da je to sve ide manje-više „u rok službe“, ali da je najve?i problem što ne postoji solidarnost drugih medija.

(Danas) 

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga