Vladimir Međak: Srbija će dva puta morati da menja ustav

Uprkos planovima, promene ustava nisu moguće do kraja ove godine

22. okt 2017

Srbija ?e do ulaska u EU morati barem dva puta da menja svoj Ustav, a prebacivanje nekih nadležnosti države Srbije na EU ne zna?i da ?e Srbija izgubiti svoj suverenitet, rekao je predsednik Istraživa?kog foruma Evropskog pokreta u Srbiji Vladimir Me?ak i dodao da ?e Srbija morati da omogu?i i nezavisnost pravosu?a.

Naveo je primer da kada Srbija u?e u EU, carinski zakon u Srbiji postaje carinski zakon Evropske unije.

„Primenjiva?e ga naši organi bez ikakvog doma?eg akta koji ga uvodi u doma?i pravni sistem. Tako da ?emo mi morati Ustavom da predvidimo da se poverava deo vršenja suverenih prava“, rekao je Me?ak za Televiziju N1.

Prema njegovim re?ima, to ne zna?i da ulaskom u EU Srbija gubi suverenitet, ve? samo poverava deo vršenja svojih suverenih prava.

„Ta izmena Ustava radi se pred sam ulazak u ?lanstvo u EU, kada se potpiše Sporazum o pristupanju i kada su obaveze jasne i kada je jasno da ?ete u?i u EU. Kada se završe pregovori, onda se unosi u Ustav ta klauzula da se može poveriti deo vršenja suverenih prava“, objasnio je Me?ak.

„Sve to se radi pred sam ulazak u EU, kada se propisuje i referendum o ulasku u ?lanstvo. Sve se to radi u poslednjem trenutku, pred pristupanje EU. Svaki referendum pre toga je sa bilo koje ta?ke, osim za politizovanje, besmislen, jer ne znate šta ?ete pitati gra?ane“, rekao je Me?ak.

Prema njegovim re?ima, druga stvar koja ?e morati da se menja u Ustavu Srbije jesu promene koje se odnose na pravosu?e i ljudska prava.

Predvi?eno je da te promene budu ura?ene do kraja ove godine, ali Me?ak je rekao da to nije mogu?e.

„Srbija ?e u okviru Poglavlja 23 to morati da uradi, ali je to nemogu?e da se uradi do kraja godine. Za to smo trebali da imamo predlog izmene ustava još negde po?etkom ove godine, jer morate da imate predlog, pa da o tome vodite javnu raspravu, pa poslati na mišljenje Venecijanskoj komisiji na potvrdu“, naveo je Me?ak.

Objasnio je da bi te promene Ustava Srbije trebalo da obezbede nezavisnost pravosu?a i smanje uticaj politike i izvršne vlasti na rad pravosu?a.

“Ministar može da sedi na sednicama Skupštine Srbije kada se biraju sudije, ali ne može da on bude taj koji ?e imati presudni glas o tome ko ?e biti sudija”, kazao je Me?ak.

(Autonomija/N1

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Podešavanje
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga