- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Vlada Vojvodine utvrdila Predlog budžeta za 2014.

Vlada Vojvodine je danas utvrdila predlog pokrajinskog budžeta za 2014. godinu, koji je za 15 odsto manji od ovogodišnjeg, i uputila ga Skupštini Vojvodine.

Kako je saopsteno posle sednice pokrajinske vlade, budžet Vojvodine za iduću godinu planiran je u iznosu od 65,674 milijardi dinara.

Ustupljeni prihodi iznose 14,4 milijardi dinara, ostali prihodi su 1,1 milijardu dinara, namenski prihodi iznose 5,06 milijardi dinara, a transferna sredstva 38 milijardi dinara.

Primanja od zaduživanja su 2,08 milijardi dinara, privatizacioni prihodi su 200 miliona dinara, otplata kredita 352 miliona, preneti prihodi iznose 3,92 milijardi, a dodatni prihodi i primanja utvrđeni su na 432 miliona dinara.

Strukturu rashodne strane predloženog budžeta čine rashodi za zaposlene u visini od 3,1 milijarde dinara što je za 0,4 odsto više nego ove godine.

Na rashodnoj strani iznosi za korišćenje roba i usluga čine 2,71 milijarda dinara što je, kako se navodi, 5,5 odsto manje nego ove godine.

Planirani rashod za subvencije je 6,6 milijardi, dok donacije, dotacije i transferi iznose 41,86 milijardi dinara. Socijalno osiguranje i socijalna zaštita procenjeni su na 428 miliona dinara, a ostali rashodi su 936 miliona.

Pokrajinskim budžetom za 2014. godinu planirana su sredstva i za dva nova korisnika – za osnivanje i početak rada preduzeća koje će upravljati putevima drugog reda (30 miliona dinara), i za Centar za porodični smeštaj i usvajanje u Novom Sadu (23,8 miliona dinara).

Dodaje se da je 100 miliona dinara planirano za kupovinu kuća u okviru programa „Živi na selu, radi u gradu“.

Ukupan fiskalni deficit je 4,73 milijardi dinara što je manje od 10 odsto prihoda i u skladu je s fiskalnim pravilima i sa zakonom dozvoljenim deficitom, piše u saopštenju.

(Beta) 

Podelite ovu stranicu!