- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Vlada utvrdila nacrt zakona o Razvojnom fondu

Vlada Vojvodine utvrdila je danas Nacrt zakona o Razvojnom fondu Vojvodine i po hitnom postupku uputila Skupštini Vojvodine na razmatranje i usvajanje, saopštio je Biro za odnose sa javnošću.

Kako se navodi, Nacrt zakona sačinjen je u skladu sa nedavno potpisanim Sporazumom Vlade Srbije i Vlade Vojvodine o prenosu imovine i obaveza Razvojne banke Vojvodine.

Ovim Sporazumom predviđeno je da će Vojvodina inicirati donošenje Zakona o Razvojnom fondu, a da će Vlada Srbije prihvatiti donošenje ovog zakona po hitnom postupku i uvrstiti ga na prvu narednu sednicu Skupštine Srbije.

Zakonom o Razvojnom fondu Vojvodine uređuje se osnivanje, položaj, način finansiranja, poslovi, upravljanje, kontrola rada, nadzor i druga pitanja od značaja za rad fonda, koji se osniva zajedničkim vlasničkim učešćem Vojvodine i Srbije.

Zakonom je predviđeno da se Fond registruje u skladu sa Zakonom o privredniom društvima, kao društvo sa ograničenom odgovornošću, te da svoju pravnu formu može promeniti u akcionarsko društvo, u skladu sa odlukom skupštine Razvojnog fonda.

Osnivački kapital Fonda treba da bude novčani ulog u ukupnom iznosu od 10 miliona dinara. U osnovnom kapitalu Fonda Vojvodina učestvuje sa 78,11 odsto, dok Srbija učestvuje sa preostalih 21,89 odsto.

Predviđeno je da Fond treba da učestvuje u realizaciji programa i projekata baziranih na ekonomskim principima pokrajine Vojvodine, u cilju razvoja privrede, poljoprivrede, preduzetništva, te podsticanja osnivanja malih i srednjih preduzeća, zapošljavanja, izvoza i ravnomernog regionalnog razvoja.

Fond treba da se bavi poslovima koji se odnose na odobravanje kredita, trgovinu hartijama od vrednosti, sticanje akcija i udela na osnovu pravnih poslova, uključujući i konverziju potraživanja i drugim poslovima u skladu sa zakonom.

Sredstva za obavljanje poslova Razvojnog fonda mogu se obezbeđivati iz prihoda samog Fonda, budžeta, donacija i pomoći stranih i domaćih pravnih i fizičkih lica, te prometa hartijama od vrednosti i drugih izvora u skladu sa zakonom.

Zakonom je propisano je da će dve vlade u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona, zaključiti ugovor o osnivanju Razvojnog fonda Vojvodine.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!