VESNA PEŠIĆ: Srbija liči na Musolinijevu državu

"Politika se raspala, ukinuti su slobodni izbori i javnost, to je sada sistem jedne hegemone stranke, a ostale su samo sitne i omrznute strančice"

09. sep 2017

Gra?anski savez Srbije nije bio gra?anski pokret okupljen oko lokalnih pitanja, ve? politi?ka stranka koja se borila protiv srpskog nacionalizma, ratova za veliku i etni?ki ?istu Srbiju i moralno se ose?ala odgovornom za zlo?ine i genocid u Srebrnici, koje su po?inili pripadnici srpskog naroda u naše ime.

Takav profašisti?ki, ekstremni nacionalizam po definiciji je autoritaran, zlo?ina?ki, diskriminatorski i ekonomski destruktivan, kaže u razgovoru za Danas sociološkinja Vesna Peši?, upitana kako vidi sadašnji trend gra?anskih pokreta u srpskoj opoziciji, kao neko ko je 90-ih predvodio stranku sa predznakom „gra?anski“ u borbi protiv Slobodana Miloševi?a. Prema njenom mišljenju, GSS je do danas ostao jedinstvena pojava na politi?koj sceni. „GSS se zalagao za konstituisanje gra?anske liberalne države nasuprot ustavnom nacionalizmu po kome je jedan etni?ki narod vlasnik države. Zalagali smo se za ustavnu demokratiju i modernu naciju kao politi?ku zajednicu ravnopravnih i slobodnih gra?ana. Smatrali smo da je Srbija dovoljno velika u svojim nespornim granicama i po takvom shvatanju države, bili smo jedinstveni do dana današnjeg“, isti?e naša sagovornica.

Da li verujete da sadašnji gra?anski pokreti i njihovi aktivisti mogu da ugroze vlast Srpske napredne stranke i Aleksandra Vu?i?a?

– Ne verujem da labavi lokalni pokreti gra?ana mogu ozbiljno da ugroze vlast koja je agresivna i do tan?ina organizovana iz jednog centra. Naša zemlja sada ima upravnika koji odlu?uje o sudbini zemlje, ali i o svim detaljima – ko ?e koliko novca da dobije, ko ?e šta da bude u državi, ko ide u zatvor, ko ?e da bude tužen, ko dobija posao… Ona najviše li?i na Musolinijevu (ili Putinovu) korporativnu državu koja guta celo društvo. Greše oni koji kažu da je to isti sistem koji smo imali pre dolaska Vu?i?a i SNS na vlast. Naravno da kontinuiteta ima, ali sada imamo druga?iju situaciju: politika se raspala, ukinuti su slobodni izbori i javnost, to je sada sistem jedne hegemone stranke, a ostale su samo sitne i omrznute stran?ice, ?ije mesto treba da preuzmu “politikom nepokvareni” gra?anski pokreti. Ne?e se tako rešiti problem, baš nam politika treba. Dobro je da ih ima, naro?ito cenim i podržavam Ne da(vi)mo Beograd, ali politi?ki odgovor na ovakvu totalnu okupaciju zahteva široku i efikasnu saradnju i stranaka i pokreta.

Sude?i prema Vašim tekstovima i reagovanjima na društvenim mrežama, ne smatrate stranke prevazi?enim?

– Zašto bih ja smatrala stranke prevazi?enim i gde su one prevazi?ene? Sad svašta pri?aju politi?ki neobrazovani ljudi. Kod nas se dogodio raspad politike, jer nismo uspeli da održimo normalan višepartijski sistem u kome su slobodni izbori i politi?ke institucije regulisane. Stranke su nosioci organizovane politi?ke borbe, razli?itih ciljeva i javnih politika koje rešavaju probleme. Stranke ne suprotstavljam pokretima i civilnom društvu, jer samo politi?ki aktivni gra?ani ?ine jedno društvo otpornim na autoritarne pretenzije. Naše društvo je slabo, nerazvijeno, moralno propalo u ratnim porazima i neokajanim zlo?inima, izjedeno korupcijom od vrha do dna.

Ima li leka?

– Nema nam leka dok prvo ne pogledamo u prošlost i 90-e koje su dovele do ovakvog stanja. Nema leka bez iskrenog i radikalnog odricanja od zlo?ina?ke politike i sasvim nove susedske politike koja vodi ka pomirenju. A baš ti koju su vodili pogubnu politiku 90-ih, ti koji su ekonomski, politi?ki i moralno uništili Srbiju su danas na vlasti. S njima se na tom terenu treba obra?unati. Problem opozicije je što ne preuzima barjak moralne obnove i vrednosnog zaokreta, da pokaže novi put Srbiji u skladu sa 21. vekom i razvijenim i slobodnim svetom.

Da li vidite neku stranku sada na javnoj sceni ?iji biste ?lan mogli da budete?

– Kad ve? pitate, ne bih se u?lanila ni u jednu od postoje?ih stranaka (pokreta), ali na beogradskim izborima podržavam Vesnu Raki? Vodineli? i njenu grupu iz Nove stranke, Ne da(vi)mo Beograd i odli?ne i iskusne ljude iz DS-a. To i vidim kao najbolji savez koji može da uspe. Dosta je bilo zakeranja na sve i svakoga, a imate dno dna na vlasti.

Svojevremeno, Vaše prisustvo za govornicom pred demonstrantima davalo je gra?anski predznak opozicionoj koaliciji. Da li je sli?an nastup danas mogu? – stranke i pokreti u jednom bloku?

– Tada smo imali ozbiljne i velike stranke a i male koje su ?uvale moralni obraz Srbiji, kao što je to bio GSS. Ništa od toga nemamo danas i situacija je potpuno razli?ita. I spoljašnji svet se dramati?no promenio, kod nas se spolja podržava kleptomanija i lažna stabilnost, lažna jer bi ovi ratovali kad bi imali s ?ime. Ne verujem da je zajedni?ki nastup opozicije danas mogu? i da je potreban. Tu imate mnogo umišljenih likova, diletanata i amatera bez politi?kog talenta, a uglavnom dominiraju konzervativci i nacionalisti. Ima i nekih dobrih ljudi u strankama i pokretima, ve? sam ih navela na koje mislim.

Šta biste vi uradili da ste na mestu Saše Jankovi?a? Da li u njegovom Pokretu slobodnih gra?ana vidite nekog naslednika Gra?anskog saveza?

– Ja bih okupljala ljude i sve bliske organizacije, a ?ini mi se da ih on rasteruje. Ne?u da se upuštam zašto je tako, jer nisu moj izbor. Ne odobravam onaj izmišljeni i umišljeni napad na DS, to sam Jankovi?u li?no rekla, jer je time naneo udarac i ovako slaboj opoziciji. Ne bih poredila Pokret slobodnih gra?ana sa GSS, jer nemaju dodirnih ta?aka. Šta bi trebalo raditi, to je na PSG da odlu?i.

Verujete li da sadašnja Demokratska stranka ponovo može da postane stožer opozicije i da se vrati na vlast?

– Kako ?e neko, bilo da je re? o DS ili nekoj drugoj stranci, da do?e na vlast, veliko je pitanje u situaciji demokratske pustinje, velikog siromaštva i gubitka politi?ke svesti, spoljašnje blokade i medija koji su ve?inom postali Vu?i?eva pretorijanska garda. Ako ne može i ne treba da se pravi jedna kolona, ja bih za po?etak otvorila proces permanentne saradnje u vidu debate i razmene ideja, dogovaranja i zajedni?kih akcija u redovima opozicije i njihovih simpatizera, pa da vidimo ?ime zapravo raspolažemo. Ideološki miks konzervativnih nacionalista na jednoj strani i liberalno-demokratskih i socijaldemokratskih stranaka na drugoj, po meni ne treba praviti, bez obzira što su svi, svako iz svojih razloga, protiv Vu?i?a.

Špijunska gnezda u komšiluku

Kao bivša ambasadorka kako gledate na nedavnu diplomatsku krizu sa Makedonijom i kako ocenjujete Vu?i?evu i Da?i?evu spoljnu politiku?

– Mi smo bili i ostali udbaška država, te smo ne samo ovde, nego i po komšiluku postavili špijunska gnjezda, koja treba da rovare za nekakve srpske i ruske interese. Makedonija je takav slu?aj, i tamo smo rovarili protiv demokratski izabrane vlasti, koja se otima od ruskog i srpskog uticaja i želi da se okrene razvijenom svetu. To ovoj vlasti smeta, a sve tobože zbog ?uvanja izgubljenog Kosova, odnosno sopstvene vlasti. Neke spoljne ljude podmi?ujemo i pla?amo, neke neumereno hvalimo, pravimo neke smešne ravnoteže kad se pravi vlada i odre?uje broj vojnih vežbi. Malo da u?inimo Putinu, malo Merkelki, a od EU, kamo smo krenuli, sve smo dalje. Na pitanje kuda plovi ovaj brod – odgovora nema, sem da trenutno besciljno pluta. Evo i jedne pohvale, dobro smo postupali u izbegli?koj krizi, i to veoma cenim.

(J. Luka?, Danas)

 

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga