- Autonomija - https://www.autonomija.info -

VESNA PEŠIĆ: Ko to tamo širi mržnju

Na prvoj strani Danasa osvanuo je naslov „Nastavljamo da širimo mržnju prema Vu?i?u“. Skandal je krenuo na tviteru povodom asfaltiranja Skadarlije, to jest stavljanja podloge za vra?anje kaldrme. Novinar Njuz neta Viktor Markovi? napisao je tvit o fotografiji na kojoj se vidi grozota – asfaltirana Skadarlija: „ma znam da je podloga, nego širim mržnju prema Vu?i?u“. Markovi?evu ironiju nisu shvatili Pink, Vesi? i Informer. Krenuli su u napad na njuzovce iz sve snage. Vrata su im ve? bila širom otvorena. Vu?i? se o Kesi?u i njuzovskoj satiri ve? izjasnio rekavši da se radi o tobožnjim satiri?arima i humoristima, koji u stvari vode politiku (protiv njega).

U odbranu predsednika Vu?i?a isprsio se, a ko drugi nego Informer: „Kr?ag ide na vodu dok se ne razbije. A kr?ag Zorana Kesi?a i njegove ekipe s Njuz neta koju predvodi Viktor Markovi? upravo je razbijen. Jer, uhva?eni su na delu kako lažu i šire propagandu protiv vlasti i predsednika Srbije Aleksandra Vu?i?a. Ovaj tužni skup kvaziduhovitih džabalebaroša iz Njuz neta, koji pišu i scenario za emisiju ’24 minuta’ Zoranu Kesi?u, ve? duže na društvenim mrežama spinuje, izvr?e istinu i manipuliše sa svakom informacijom koja može da im pomogne u širenju mržnje prema vlasti i predsedniku Srbije Aleksandru Vu?i?u.“ Zaklju?ak je da ti lažljivci nisu neki duhoviti opozicionari koji otkrivaju „skrivene istine“, nego samo šire mržnju prema Aleksandru Vu?i?u. Kada je gradska uprava poslala poruku da je asfalt podloga za kaldrmu, Viktor Markov? je rekao – znam da je to samo podloga ali „mi širimo mržnju prema Vu?i?u“.

Finu njuzovsku ironiju ljudi iz vlasti ne mogu da prepoznaju zbog svoje zadrtosti. Odgovor se unapred zna. Protivnika vodi li?na mržnja prema Aleksandru Vu?i?u. Naglasak nije toliko na mržnji koliko na onom li?nom. To li?no izbacuje iz opticaja kritiku kao normalno stanje u javnom životu. Ona se namerno prevodi na li?ni plan, u nešto iracionalno, vo?eno suludim strastima i izopa?enostima kriti?ara. Njega marljivog, požrtvovanog i posve?enog samo narodu i Srbiji, može da kritikuje samo lud ?ovek, vo?en bolesnom mržnjom. To je klju?na inovacija Vu?i?eve propagande – to da svaku kritiku vlasti treba videti kao li?nu mržnju prema Vu?i?u. Jedna?ina – kritika je li?na mržnja – stoji kao bedem za celokupnu vlast. Taj bedem je Viktor Markovi? ironijom razvalio i za to ?e da plati.

Bedem izgra?en na li?noj mržnji funkcioniše odli?no i gledamo ga svakodnevno i kad nije re? o Vu?i?u. Jedna?ina li?ne mržnje ne pokriva samo Vu?i?a nego i celu vlast, sve ministre, premijerku, kumove, brata, finansijere, korupciju, te celokupnu destrukciju institucija, države i društva. Neko bi pomislio – pa da, znamo, sve su to poznate pri?e o nama. To nije nikakva iskonska mržnja, ona od pamtiveka do danas, koju Basara u svom nihilizmu pripisuje Srbima i zbog koje pomišlja da ne treba menjati vlast, jer umesto jednih mrzitelja do?i ?e drugi, možda i ve?i mrzitelji, pa nam se može desiti da pla?emo za starim i „od blata pravimo Aca Srbina“. Jer, s obe strane su mrzitelji, samo su jedni na vlasti, a drugi bez fotelje (raskomo?eni u zlo?i omrznutog „kruga dvojke“ i Drugoj Srbiji koje odavno nema).

Radi se o modernom fenomenu o kome se danas mnogo pri?a, veoma prakti?nom i široko primenljivom. Kad su kriti?ari li?ni neprijatelji, oni moraju znati da ?e ?im otvore usta dobiti neprijatan li?ni odgovor, oštro po gubici najružnijim re?ima, a tu su i sva druga sredstva, svakodnevno ih vi?amo na kioscima i ekranima. Pritom je borba protiv Vu?i?evih brojnih mrzitelja glavni deterdžent za masovno ispiranje mozga. Ali i zaklon za svakog njegovog ?oveka ponaosob. Dok si njegov. Ako ministar Vulin neoprezno izmisli „tetku u Kanadi“ kad ne može da pokaže odakle mu novac za stan, ako je drugi ministar u problemu zbog firmi u poreskim rajevima, neko tre?i zbog stanova u Bugarskoj, a brat zbog nepostoje?e firme u dugovima, odbrana im stoji jaka ko grad: nije to napad na ministra i tetku, to je napad na samog Vu?i?a! On je cilj, on je meta sulude mržnje. Zar to nije upravo izgovorio i ministar Nenad Popovi?, rekavši da to što Krik piše nije napad na njega, nego direktno na Vu?i?a. I Vu?i? to isto kaže: nije ono bio napad na njegovog brata, nego na njega, njega ho?e da ruše.

Ova mangupska fora o mržnji Vu?i?a blokirala je institucije, naro?ito policiju i tužilaštvo. Jeste, znamo da znate, ali ne diraj ovog, pa ne diraj ni onu, ne diraj Vu?i?evu kliku, jer svi su oni pod zaštitom „mržnje prema Vu?i?u“. Tužilaštvo zna da su sva ta neprijatna otkri?a o Vu?i?evim saradnicima zapravo li?na stvar i zato ?ute. Što da se mešaju u te privatne stvari.

(Peš?anik)

Podelite ovu stranicu!