- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Vasin: Vojvodina prednjači u inkluziji Roma

Potpredsednik Pokrajinske vlade Miroslav Vasin izjavio je danas, povodom Svetskog dana Roma, da Vojvodina prednjači u Srbiji u primeni afirmativnih politika za poboljšanje položaja pripadnika romske populacije.

Kako je Vasin kazao na svačnosti organozovanoj ovim povodom, rad Pokrajinske vlade u ovoj oblasti prepoznat je i u sedištu Evropske unije, gde su predstavnici Vojvodine pozvani da prezentuju program za poboljšanje položaja Roma.

On je objasnio da je Kancelarija za inkluziju Roma jedinstvena u Evropi, koja je postigla dobre rezultate uz pomoć Pokrajinske vlade.

Direktor Kancelarije Duško Jovanović uručio je Vasinu priznanje za dugogodišnju saradnju u procesu integracije Roma i zbog podrške programima poboljšanja njihovog položaja u Vojvodini, koji su postali modeli za primenu, ne samo u Srbiji, već i u Evropi.

Pokrajina je sprovela i namenske konkurse za samozapošljavanje lica romske nacionalnosti, a do sada je otvoreno više od 100 firmi i preduzeća u vlasništvu Romi, u saradnji sa Kancelarijom i Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

U poslednjih 10 godina, više od 50 mladih i obrazovanih Roma je zaposleno u administraciji u Vojvodini, počev od lokalna, pa do pokrajine.

Na Univerzitetu u Novom Sadu i visokim školama u Vojvodini uči više od 370 studenata romske nacionalnosti, a taj rezultat je ostvaren zahvaljujući primeni mera afirmativne akcije.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!