- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Vasin: Vojvodina da učestvuje u pregovorima sa EU

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar Miroslav Vasin izjavio je danas da bi učešće većeg broja institucija sa svih nivoa vlasti veoma pozitivno uticalo na pripremu za pregovaračka poglavlja 19 i 20 u pregovorima sa EU, kao i za čitav pregovarački proces.

„Apelujemo da se u pripremu pregovora značajnije uključi što veći broj činilaca“, rekao je Vasin u Novom Sadu na okruglom stolu posvećenom EU integracijama i dodao da je neophodno uključiti Pokrajinsku vladu u sve faze pregovora, jer kao administracija koja predstavlja značajne republičke resurse zavređuje mesto u pregovorima kao predstavnik regiona koji je već primenio evropske vrednosti.

Pokrajinski sekretar za finansije Zoran Radoman kazao je da su potrebe i interes Srbije za usklađivanjem sa evropskim standardima velike, kako bi se uspostavio funkcionalan sistem u svim oblastima, a posebno je važno poglavlje 32 koje se odnosi na finansije.

„Vojvodina nije bila uključena u dosadašnje razgovore oko poglavlja 32, ali bi ubuduće mogla mnogo da pruži u pogledu pregovaranja i dostizanja EU standarda. Shodno samom cilju poglavlja 32, biće potrebno vreme za dostizanje standarda, kao i volja, napor, učenje, izmene normi, da bi se dostigao željeni cilj“, rekao je Radoman.

Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov istakao je da je neophodno u razgovorima na okruglim stolovima artikulisati interese Vojvodine koji bi bili preneti pregovaračkom timu i tako predstavljali deo pregovaračkog procesa.

Panel diskusiju „Pregovaračka poglavlja iz ugla AP Vojvodine – preduzetništvo, industrijska politika, zapošljavanje, socijalna politika (Poglavlja 19 i 20) i Finansije (poglavlje 32)“ organizovao je Centar za regionalizam uz podršku Pokrajine.

To je peti u nizu stručni skup i deo je evropskog projekta u procesu pridruživanja Srbije EU, sa ciljem da afirmiše i konkretnije pozicionira ulogu Vojvodine u procesu evropskih integracija.

Današnji okrugli sto je deo projekta „Regionalni ugao EU integracija – Vojvodina u procesu pridruživanja Srbije EU“, koji je podržao pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Učesnici okruglog stola su bili stručnjaci, predstavnici naučnih, strukovnih, nevladinih i drugih institucija i organizacija, pokrajinske administracije, kao i predstavnici medija.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!