- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Utvrđene brojne nepravilnosti u radu Doma za decu

Zaštitnik građana utvrdio je prilikom posete Domu za decu i omladinu ometenu u razvoju u Veterniku nepravilnosti i preporučio nadležnima izmeštanje većine korisnika.

Nepravilnosti se, dodaje se, ogledaju u povredi prava korisnika garantovanih Ustavom Republike Srbije i opšte prihvaćenim pravilima i standardima međunarodnog prava.

Kako se precizira u dokumentu koji je potpisao zamenik Zaštitnika građana Miloš Janković, reč je o povredi njihovog prava na dostojanstvo i slobodan razvoj ličnosti, na nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta, kao i prava na socijalnu zaštitu, u smislu da im se kao osobama sa invaliditetom ili mentalnim smetnjama pruža potrebna pomoć i da se osnaže za samostalan i produktivan život u društvu pojedinaca i porodica, te da se spreči nastajanje i otklone posledice njihove socijalne isključenosti.

Nepravilnost se ogleda pre svega u tome što je u ovom domu veliki broj korisnika svih starosnih dobi smešten, odnosno zadržan na neprimereno dug rok, na način koji izopštava iz socijalne zajednice i onemogućuje da svoje životne aktivnosti ostvaruju u što manje restriktivnom okruženju, navodi se u preporuci.

U njoj se ističe i da u postojećim uslovima u Domu „Veternik“ nije moguće da se korisnicima pruži adekvatana podrška u cilju zadovoljenja njihovih potreba, niti njihovo socijalno osposobljavanje, što, imajući u vidu postojeće nedostatke smeštaja i tretmana, predstavlja nečovečno i ponižavajuće postupanje.

Zaštitnik građana je, između ostalog, naložio i da se svim korisnicima koji budu izmešteni iz ovog doma obezbedi pružanje adekvatne zaštite i podrške, radi njihovog uključivanja i učešća u zajednici.

Kako se objašnjava, prilikom posete Zaštitnika građana ovoj ustanovi utvrđeno je da je najveći broj korisnika, odnosno 248 njih, u njoj smešteno preko 15 godina.

Tokom 2012. godine ovaj dom, dodaje se, napustilo je samo sedam korisnika, od kojih nijedno nije dete.

Zaposleni u ovoj ustanovi požalili su se da određenom broju korisnika sa težim mentalnim smetnjama nije mesto u Domu, već u psihijatrijskim bolnicama, gde bi im bili pruženi adekvatniji nega i lečenje.

Zaštitnik građana je utvrdio prilikom ove posete i brojne propuste u radu koji se odnose na smeštaj i postupanje prema korisnicima.

Tako je ovoj ustanovi još u martu ove godine upućeno i 12 preporuka za otklanjanje ovih propusta, među kojima su i ona da se pojačani nadzor ne sme koristiti kao vaspitna mera, da ne treba sprovoditi bilo koje oblike osamljivanja korisnika, da se vezivanje ne sme koristiti kao vaspitna mera.

„Određenom broju korisnika je ograničena sloboda kretanja: zaključani su, mnogi od njih se povremeno fizički sputavaju: vezuju se, za šta ne postoji valjan pravni ostov, niti su propisane odgovarajuće procedure“, navodi se u izveštaju Zaštitnika građana.

Navedeno se, dodaje se, opravdava time što su ta lica lišena poslovne sposobnosti, odnosno da je to u njihovom interesu.

Dom je u odgovoru Zaštitniku građana u junu naveo da su sve preporuke načelno prihvaćene i da je deo njih do tada već sproveden.

Janković je poručio da je osobama sa invaliditetom, odnosno osobama sa mentalnim smetnjama, neophodno kontinuirano pružati adekvatnu podršku u skladu sa njihovim potrebama.

U tom smislu, objasnio je, neophodno je preduzeti efikasne i odgovarajuće mere da im se olakša potpuno uživanje njihovih prava, pre svega, dodao je, omogućiti im da imaju jednak izbor kao i drugi, kao i njihovo potpuno uključivanje i učešće u zajednici, sve kroz ostvarivanje njihovog najboljeg interesa.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!