- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Ustavni sud Srbije osporio Statut Vojvodine

Nakon održane tri pripremne sednice i javne rasprave, Ustavni sud je na današnjoj Sednici o većanju i glasanju okončao postupak ocene ustavnosti Statuta AP Vojvodine. Odlukom Ustavnog suda, koja je obrazložena na 140 stranica, utvrđeno je da nisu u saglasnosti sa Ustavom one odredbe Statuta koje se temelje na ustavnopravno neprihvatljivom konceptu da je Statut AP Vojvodine njen konstitutivni akt kojim je Autonomna pokrajina vlasna da uredi svako pitanje za koje smatra da je za nju od interesa, nezavisno od toga da li uređenje tog pitanja predstavlja isključivu ustavnu ili zakonsku materiju i da ni Ustavom nije ograničena u pogledu uređenja organizacije i međusobnog odnosa pokrajinskih organa. Takođe, saglasno ranije donetoj Odluci kojom je ocenjivana ustavnost Zakona o utvrđivanju nadležnosti AP Vojvodine, Ustavni sud je utvrdio da su neustavne i one odredbe Statuta kojima su preuzete odredbe Zakona za koje je ocenjeno da nisu saglasne sa Ustavom, kao i odredbe kojima se propisuju nove ili drugačije nadležnosti AP Vojvodine od nadležnosti koje su određene zakonom.

Međutim, kako danom objavljivanja Odluke Ustavnog suda prestaju da važe sve odredbe za koje je utvrđeno da su neustavne, a imajući u vidu brojnost ovih odredaba, Ustavni sud je smatrao da njegova ustavna funkcija da štiti ustavnost i zakonitost ne znači samo obavezu da iz pravnog poretka ukloni opšte akte koji nisu u saglasnosti sa Ustavom, već i obavezu da svojim odlukama doprinese harmonizaciji pravnog poretka u celini, te da se stoga ni na koji način ne sme dovesti u pitanje funkcionisanje AP Vojvodine i time ostvarivanje prava građana na pokrajinsku autonomiju, a što bi bila posledica pravne praznine koja bi nastala nakon prestanka važenja neustavnih odredaba Statuta. Zato je Ustavni sud odlučio da iskoristi zakonsku mogućnost i da za maksimalni, Zakonom o Ustavnom sudu propisani, rok od šest meseci odloži objavljivanje Odluke u „Službenom glasniku Republike Srbije“. U tom roku Skupština AP Vojvodine, kao donosilac Statuta, i Narodna skupština, kao organ koji daje prethodnu saglasnost na Statut, imaju mogućnost da Statut usklade sa Ustavom, a do isteka ovog roka Statut u celini nastavlja da se primenjuje, čime se obezbeđuje nesmetano funkcionisanje AP Vojvodine.

(Ustavni sud Srbije) 

DSS tražio ocenu ustavnosti Statuta 

Na sednici, koja je bila zatvorena za javnost, 15 sudija USS je nakon rasprave odlučilo o ustavnosti osporenog Statuta Pokrajine.

Inicijativu za ocenu ustavnosti Statuta Vojvodine podnela je DSS, kao i ocenu ustavnosti Zakona o utvrđivanju nadležnosti AP Vojvodine, kome su osporene pojedine odredbe.

DSS smatra da Statut Vojvodine određuje elemente državnosti Vojvodine, između ostalog i time što se navodi da Vojvodina ima svoj glavni grad, da u njoj u službenoj upotrebi može da bude latinično pismo za srpski jezik, da je APV odgovorna za sopstveni održivi ekonomski, naučni, obrazovni, kulturni i turistički razvoj.

Kao protivustavne, označene su i odredbe Statuta koje predvidaju da APV zaključuje međuregionalne sporazume i osniva svoja predstavništva u inostranstvu, kao i da je nosilac izvršne vlasti u pokrajini.

U Ustavnom sudu Srbije 21. maja održana je javna rasprava povodom predloga i inicijative za ocenu ustavnosti i zakonitosti Statuta AP Vojvodine kojoj su, osim podnosilaca inicijative, bili prisutni i predstavnici stručne javnosti.

Akademik Kosta Čavoški, koji je tada pred Ustavnim sudom na raspravi o Statutu Vojvodine zastupao DSS rekao je da je „Statut Vojvodine pokušaj da se protivno Ustavu uredi čitav niz stvari koje imaju status ustavne materije“.

Prema njegovim rečima, srpski narod nikako ne može biti određen kao nacionalna zajednica kako je to određeno Statutom Vojvodine, jer Ustav Srbije poznaje isključivo srpski narod i nacionalne manjine.

Čavoški je naveo da nije sporno da Vojvodina sarađuje sa regionima, ali da je sporno da ima predstavništvo u Briselu koji je glavni grad Belgije, sedište EU i NATO i dodao da je to protivustavno.

Odbor Skupštine Srbije za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da bi odluka Ustavnog suda o ustavnosti Statuta Vojvodine trebalo da bude u skladu s ranijom odlukom tog suda da su neustavne više od 20 odredbi Zakona o nadležnostima Vojvodine, rekao je tada predsednik Odbora Vladimir Cvijan.

Stav pokrajinske administracije da Statut Vojvodine nije u suprotnosti sa Ustavom Srbije branio je tada predsednik Odbora za propise Skupštine Vojvodine Stevica Nazarčić, koji je istakao da je važno da na snazi ostanu odredbe Statuta Vojvodine koje regulišu način organizacije pokrajinske vlasti i odnos između pokrajinskih organa, kao i odredbe o pravima građana koja ostvaruju kroz autonomiju Vojvodine.

(Tanjug) 

Podelite ovu stranicu!