Ustavni sud doveo u pitanje ostvarivanje prava manjina

Šta je zapravo naš prioritet kada je u pitanju zaštita manjinskih prava

30. maj 2013

Odlukom Ustavnog Suda Srbije, kojom je deo odredaba Zakona o utvrđivanju nadležnosti AP Vojvodine ocenjen neustavnim, dovedeno je u pitanje ostvarivanje prava nacionalnih zajednica na nivou pokrajine, ocenila je potpredsednica Skupštine AP Vojvodine Ana Tomanova-Makanova, na sastanku delegacije Savetodavnog komiteta okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Saveta Evrope i predstavnika Skupštine AP Vojvodine.

To se, prema njenim rečima, najviše oseti u delu koji se odnosi na prenos osnivačkih prava sa pokrajine na nacionalne savete i na službenu upotrebu jezika i pisma.

Iznoseći mišljenje o primeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u Republici Srbiji u poslednjih godinu dana,Tomanova-Makanova je ukazala da je potrebno sinhronizovati propise u toj oblasti, jer trenutno postoji velika „disharmonija“, posebno u delu kojim se reguliše rad nacionalnih saveta, gde je čak potrebno i tačno odrediti šta su to nacionalni saveti i da li su oni državna tela.

A nacionalne zajednice, odnosno njihovi saveti najbolje znaju da definišu šta je njihov interes u oblasti kulture, informisanja, prosvete, i upravo zbog toga je potrebno njihove predstavnike značajnije uključiti u upravljačke funkcije tamo gde se odlučuje o interesima manjina. Postoji čitav niz pitanja koja su u koaliziji sa Odlukom Ustavnog suda, što nam nameće dilemu šta je zapravo naš prioritet kada je u pitanju zaštita manjinskih prava, upitala je potpredsednica pokrajinske Skupštine i navela primer prenosa dela osnivačkih prava na nacionalne savete nad školama u kojima se nastava odvija na nekom od manjinskih jezika, gde je predviđeno da predstavnici saveta budu birani na upravljačke funkcije u školama, a što je poništeno pomenutom Odlukom.

Takođe, navela je i primer predloženih novih medijskih zakona, koji zalaze u prenete nadležnosti pokrajine i kojima bi mogao da se ugrozi opstanak medija koji emituju program na manjinskim jezicima u Vojvodini, a samim tim i upotreba i korišćenje manjinskih jezika. To se posebno odnosi na radio stanice, poput Kovačice i Subotice, koje emituju program na šest ili sedam jezika. Budući da je zakonskim predlozima predviđen izlazak države iz medija, u slučaju njihove privatizacije, postavlja se pitanje ko će takve medije da kupi i sačuva višejezični programski koncept, rekla je Ana Tomanova-Makanova.

U razgovoru o odnosu Skupštine AP Vojvodine prema manjinskim pravima ocenjeno je da su ona na najvišem nivou. U prilog tome, potpredsednica Tomanova Makanova je gostima prenela da u Skupštini kao i samoj pokrajini postoji saglasnost i pozicije i opozicije po pitanju prava nacionalnih manjina. Osim po tome što je u službenoj upotrebi u pokrajinskoj Skupštini šest različitih jezika, što je svrstava na drugo mesto u Evropi, odmah posle Evropskog parlamenta, to se najbolje vidi i kroz postojanje i rad Saveta nacionalnih zajednica Skupštine AP Vojvodine, u kome zajedno sede i odlučuju predstavnici srpskog i manjinskih naroda i iz vlasti i iz opozicije.

Cilj boravka članova Savetodavnog komiteta SE u Srbiji je sticanje uvida u impelementaciju odredaba Okvirne konvencije u našoj zemlji. Praksa Saveta Evrope je da podatke o položaju i pravima nacionalnih manjina u jednoj državi ne dobija samo na osnovu državnog izveštaja već i iz drugih izvora, neposrednim razgovorima sa predstavnicima, različitih vladinih i nevladinih institucija i organizacija, predstavnicima nacionalnih saveta, OEBS-a i drugih međunarodnih i domaćih organizacija. U tom smislu, tokom boravka u Novom Sadu, delegacija Savetodavnog komiteta je, u sklopu monitoringa o sprovođenju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u Srbiji, razgovarala i sa predstavnicima Pokrajinskog ombudsmana, gradske vlasti, nacionalnih saveta nacionalnih zajednica i Radio televizije Vojvodina, kako bi dobili što potpuniju i objektivniju sliku o ostvarivanju obaveza proisteklih iz Okvirne konvencije.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga