Uništene prekršajne presude protiv neonacista

Tužilaštvo je zbog presuda Prekršajnog suda iz 2007. godine 2015. odustalo od daljeg krivičnog gonjenja protiv ukupno sedam osoba koje su 2008. bile optužene za nasilničko ponašanje

16. okt 2017

Prekršajni sud u Novom Sadu uništio je spise predmeta i rešenje kojim je Nedeljko Peši? osu?en na 25 dana zatvora zbog napada na u?esnike skupa „Stop fašizmu“ 7. oktobra 2007, saopšteno je današnjem su?enju u Višem sudu.

Kako je na današnjem su?enju rekla sudija Slobodanka Gutovi?, na zahtev Višeg suda da im se dostavi rešenje protiv Peši?a, iz Prekršajnog suda stigao je odgovor da su spisi ovog predmeta uništeni u skladu sa Zakonom o zaštiti kulturnih dobara.

Nakon toga Peši?ev advokat Stanislav Jockovi? dostavio je Višem sudu kopiju zahteva za pokretanje prekršajnog postupka tadašnjem Organu za prekršaje u Novom Sadu od 7. oktobra 2007. i rešenje kojim je Peši? proglašen krivim za reme?enje javnog reda i mira, što je sudija prihvatila i uvrstila u spise predmeta.

Sudija Gutovi? nije mogla da se izjasni da li su i presude Prekršajnog suda protiv ostalih u?esnika napada iz zabranjene neonacisti?ke organizacije Nacionalni stroj na gra?ane uništene, ali je iznela pretpostavku da se to dogodilo.

U pomenutom Zakonu (?lan 37) navodi se da se „izlu?eni bezvredni registraturski materijal može uništiti samo na osnovu pismenog odobrenja nadležnog arhiva“. Tako?e se navodi „da se kulturno dobro koje je uništeno ili nestalo, odnosno koje je izgubilo svojstva od posebnog kulturnog i istorijskog zna?aja, briše iz registra kulturnih dobara“ (?lan 63).

To prakti?no zna?i da je u ovom slu?aju Prekršajni sud mogao da uništi spise predmeta ako su prošli zakonski rokovi za dalje ?uvanje ili ako su proglašeni za bezvrednu arhivsku gra?u.

Nedeljko Peši? je 2007. zbog reme?enja javnog reda i mira tokom skupa „Stop fašizmu“ osu?en u Prekršajnom sudu na 25 dana zatvora i tu kaznu je odslužio.

Zbog ove presude Prekršajnog suda Više javno tužilaštvo je odustalo od daljeg gonjenja Peši?a za nasilni?ko ponašanje tokom incidenta 7. oktobra 2007. Njemu i neformalnom vo?i Nacionalnog stroja Goranu Davidovi?u i dalje se sudi zbog izazivanja nacionalne, verske i rasne mržnje i netrpeljivosti.

Tužilaštvo je zbog presuda Prekršajnog suda iz 2007. godine 2015. odustalo od daljeg krivi?nog gonjenja protiv ukupno sedam osoba koje su 2008. bile optužene za nasilni?ko ponašanje.

Više javno tužilaštvo je odluku da odustane od daljeg krivi?nog gonjenja sedmorice ?lanova Nacionalnog stroja dovelo u vezu sa poštovanjem na?ela “ne bis in idem” (ne dva puta za isto).

Sudija Gutovi? danas je prihvatila predlog Peši?evog i Davidovi?evog branioca da se u daljem krivi?nom postupku sasluša 12 pripadnika novosadskog i beogradskog odreda žandarmerije koji su tog dana obezbe?ivali skup.

Sudija nije prihvatila predlog branilaca da žandarmi prisustvuju i prikazivanju policijskog video zapisa sa mesta napada pripadnika Nacionalnog stroja na gra?ane, ali je donela odluku da snimak bude prikazan u nastavku su?enja.

Današnji glavni pretres je nakon ove odluke prekinut, a nastavak su?enja zakazan je za 7. decembar 2017. godine.

Incident se dogodio 7. oktobra 2007, kada je tokom protestne šetnje u?esnike skupa „Stop fašizmu“ u Dunavskoj ulici napala grupa pripadnika Nacionalnog stroja koji su se okupili u Domu vojske, i pored policijske zabrane.

Oni su prethodno zapalili navija?ke baklje, dizali ruke u znak nacisti?kog pozdrava i uzvikivali parole poput “Vojvodina – Srbija”, “Srbija Srbima”, “Ubi pedera” i “Ratko Mladi?”.

Tokom kra?eg koškanja kamenicama je pogo?eno nekoliko gra?ana, me?u kojima i šef novosadske kancelarije Helsinškog odbora za ljudska prava Pavel Domonji, kome su razbili glavu, nakon ?ega su pripadnici žandarmerije utr?ali u dvorište Doma vojske i priveli najve?i broj ?lanova Nacionalnog stroja.

Optužnica je podignuta decembra 2008. godine, a njome su se Davidovi?, Dolf Pospiš i Peši? teretili za izazivanje nacionalne, verske i rasne mržnje i netrpeljivosti. Pospiš je tokom postupka priznao krivicu i osu?en je na godinu i ?etiri meseca zatvora.

Davidovi?u i Peši?u se na teret stavlja da su se popeli na ogradu Doma vojske, iako im je policija zabranila okupljanje, i zapo?eli verbalni i fizi?ki sukob sa u?esnicima antifašisti?kog skupa, bacaju?i kamenice i tvrde predmete na njih.

Zbog nasilni?kog ponašanja optuženi su bili Radomir Dickov, Uroš Stojanovi?, Danijel Petrovi?, Vladan Negovanovi?, Predrag Milovanovi? i Predrag Golubovi?.

Milovanovi? se tako?e nagodio sa tužilaštvom i osu?en je na šest meseci zatvora zbog nasilništva.

D. Šper (Autonomija)

 

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Ups!
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga