- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Ugrožena prava dece i odraslih u socijalnim ustanovama

U ustanovama socijalne zaštite u Srbiji i dalje se krše ljudska prava dece sa smetnjama u razvoju i odraslih osoba sa intelektualnim teškoćama, piše u danas objavljenom izveštaju Inicijative za prava osoba sa invaliditetom (MDRI-S).

Izveštaj opisuje decu i odrasle koji žive u izolaciji, bez ikakvih sadržaja i ukazuje na uskraćivanje medicinskog tretmana, na zloupotrebu lekova i upotrebu fizičkog sputavanja, izjavila je na konferenciji za novinare u Beogradu izvršna direktorka MDRI-S Dragana Ćirić Milovanović.

Milovanović je rekla da ima napretka u odnosu na izveštaj od pre pet godina, ali i dalje ozbiljno kršenje ljudskih prava, mada stanje nije isto u svim institucijama.

U ustanovama Veternik, Kulina i Stamnica „uslovi su i dalje nedostojni ljudskog bića“, piše u izveštaju.

Postupanje prema korisnicima u većini institucija je problematično, a zabeleženi su slučajevi dugotrajne izolacije u prostorijama u kojima su uslovi nehumani i mogu dostići nivo torture.

Milovanović navodi da je zabrinjavajuća široka upotreba lekova koji deluju na centralni nervni sistem, i ne koriste se samo iz zdravstenih razloga i za uznemirenost, već i da bi se osoblje rasteretilo posla, jer zbog malobrojnosti ne može sve da postigne.

Kako je rekla, nije regulisana upotreba „fiksacije“ – vezivanja ruku i nogu, koja treba da se sprovodi samo u slučaju neposredne opasnosti, a ne kao kazna, a ni izolacija se ne sprovodi na adekvatan način.

„Primetan je nedostatak privatnosti ili bilo kakve mogućnosti odlučivanja o najelementarijim životnim stvarima“, navodi se u izveštaju koji ukazuje i na prenatrpanost tih ustanova.

Deca koja su naprednija, dobijaju više pažnje i borave u boljim uslovima, dok su deca sa većim teškoćama zanemarena iako im je potrebna veća stimulacija i podrška.

Dragana Ćirić Milovanović je rekla da je tretman u tim ustanova neadekvatan jer nema dovoljno obučenog osoblja i adekvatnih uslova za rad.

Po njenim rečima, najavljivana reforma institucionalnog zbrinjavaja još se sprovodi te je potrebno ozbiljnije pristupiti izradi planova koji bi deci sa smetnjama u razvoju i odraslim osobama sa teškoćama omogućili da žive u zajednici.

„To zahteva saradnju svih resornih ministarstava, koja u ovom trenutku ne postoji“, rekla je Milovanović i dodala da se reforme sprovode samo u Zvečanskoj i Kulini.

Istraživanje je trajalo tri meseca i obuhvatilo sedam ustanova socijalne zaštite – Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine Zvečanska, Dom za decu i omladinu ometenu u razvoju „Sremčica“, Dom „Veternik“, Dom „Dr Nikola Šumenković“ Stamnica, Dom „Kolevka“ Subotica, Dom za decu i omladinu sa autizmom u Beogradu, Dom za smeštaj odraslih lica „Kulina“ u Aleksincu.

U tim ustanovama je bilo 2.023 osobe, od toga 641 dete.

Smeštanje osoba u neku ustanovu je vrlo često doživotno, a dominantan uzrok „napuštanja ustanove“ je smrt – čak u 71 odsto slučajeva.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!