Udruženja: Nova faza gušenja medijskih sloboda i zastrašivanja novinara

"Pozivamo i međunarodne organizacije da prestanu da ignorišu veoma ozbiljne probleme koje novinari i mediji u Srbiji imaju"

19. sep 2017

Pet novinarskih i medijskih udruženja ocenili su danas da je vlast u Srbiji ušla u novu, brutalnu fazu gušenja medijskih sloboda i zastrašivanja novinara, sa ciljem da u potpunosti onemogu?i kontrolnu ulogu medija i slomi bilo kakav slobodni kriti?ki glas.

“Pozivamo gra?ane i organizacije civilnog društva da se u ve?oj meri uklju?e u borbu za medijske slobode i slobodu izražavanja, jer to svakako nije samo pitanje koje se ti?e samo medijskih profesionalaca, ve? preduslov bilo kakvog demokratskog procesa i zaštite ljudskih prava. Pozivamo i me?unarodne organizacije da prestanu da ignorišu veoma ozbiljne probleme koje novinari i mediji u Srbiji imaju, i aktivnije se uklju?e u zaštitu demokratskih vrednosti za koje se zalažu”, piše u saopštenju.

Novinarska i medijska udruženja su podsetila da se u samo dva dana desilo nekoliko “više nego zabrinjavaju?ih doga?aja”.

Podsetili su da su sajt KRIK i njegov urednik Stevan Doj?inovi? izloženi zastrašuju?em napadu vladaju?eg Pokreta socijalista i pojedinih medija, nakon objavljivanja istraživa?kih priloga o stanu ministra odbrane Aleksandra Vulina.

“Pod politi?kim pritiskom ugašen je jedan od najzna?ajnijih lokalnih medija, nedeljnik Vranjske, a njihov vlasnik i urednik Vukašin Obradovi? zapo?eo je štrajk gla?u. Tako?e, novinarke Antonela Riha, Nataša Mijuškovi? i Jelena Obu?ina brutalna su meta današnjeg ‘Informera’, koji ih naziva ‘žutim RTS licemerkama’ i prakti?no poziva na obra?un sa njima”, navodi se u saopštenju za javnost.

Ocenjuje se da su ovi doga?aji samo na prvi pogled razli?iti, ali imaju “nedvosmisleno jasan zajedni?ki sadržilac”, a to je vlast koja je u obra?un sa nepodobnim medijima i novinarima “upregla sve državne institucije i sebi bliske medije”, dok istovremeno jne postoji adekvatna reakcija gra?ana, doma?ih i me?unarodnih organizacija na konstantne pritiske na medijske slobode.

Saopštenje su potpisali Nezavisno udruženje novinara Srbije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Asocijacije nezavisnih elektronskih medija, Asocijacija Lokal pres, Asocijacija onlajn medija.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Udružena mladost
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga