Ubuduće zabranjeno kopiranje knjiga i udžbenika

Fizičko lice koje u roku od 30 dana od prodaje originala dela ne obavesti o tome autora i ne plati mu iznos naknade od prodajne cene dela, kažnjava se novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara.

26. dec 2011

Kopiranje knjiga i udžbenika biće ubuduće zabranjeno, osim u slučaju da su svi primerci rasprodati dve godine ranije, predviđeno je izmenama Zakona o autorskom i srodnim pravima koje je Skupština Srbije danas usvojila.

Izmenama je predviđeno i da likovni umetnici budu obavešteni o preprodaji svog dela, kao i da dobiju novčanu naknadu koja zavisi od iznosa za koji je delo prodato.

Fizičko lice koje u roku od 30 dana od prodaje originala dela ne obavesti o tome autora i ne plati mu iznos naknade od prodajne cene dela, kažnjava se novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara.

Zakon zabranjuje i umnožavanje notnih zapisa muzičkih dela, osim ukoliko se to ne čini ručnim prepisivanjem.

U određenim situacijama, poput potrebe javne sigurnosti, školske nastave, pravosuđa i javnog informisanja, zakon dozvoljava ograničenje autorskog prava tako što je moguće korišćenje tuđeg autorskog dela bez dozvole autora i plaćanja naknade.

To ograničenje autorskih prava ne odnosi se samo na štampu, televiziju i radio, kao do sada, već i na druge medije, pre svega Internet.

Kada se delo umnožava bez dozvole autora, fotokopiranjem ili snimanjem na nosače zvuka, slike ili teksta za lične nekomercijalne potrebe, autori imaju pravo na naknadu od uvoza prodaje tehničkih uređaja ili praznih nosača zvuka, slike i teksta za koje se
pretpostavlja da će biti korišćeni za takvo umnožavanje.

Usvajanjem zakona, kako je navela Vlada Srbije, postiže se potpuno usklađivanje tog propisa sa odredbama propisa Svetske trgovinske organizacije o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine, kao i direktivama Evropske unije.

Srbija se Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju obavezala da obezbedi nivo zaštite intelektualne svojine koji je sličan nivou zaštite u Evropskoj uniji.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Setva
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga