U Srbiji svaki četvrti mladić i deseta devojka misle da šamar nije nasilje

"Najveći otpor i najmanje razumevanja pokazuje se, očekivano, prema LGBT zajednici, pa tako čak svaki drugi mladić smatra da momak koji je zaljubljen u drugog momka, treba da bude pretučen"

02. okt 2017

Svaki ?etvrti mladi? u Srbiji smatra da „jedan šamar nije nasilje“, a svaka tre?a mlada osoba u Srbiji, bez obzira na pol, smatra da je devojka koja nosi kratku suknju i usku majicu „sama kriva“ ako je neko napadne, pokazalo je istraživanje Autonomnog ženskog centra (AŽC).

Istraživanje u srednjim školama širom Srbije je sprovedeno u okviru kampanje „Mogu da ne?u. Ljubav nije nasilje“.

Po istraživanju o seksualnom i rodno zasnovanom nasilju me?u mladima, u kojem je u?estvovalo 415 osoba iz 10 gradova u Srbiji, najve?i broj mladih ljudi – u 80 odsto slu?ajeva, ne slaže se s tvrdnjom da ima prilika u kojima je „opravdano da mladi? udari partnerku“, ali na tu tvrdnju ipak razli?ito gledaju devojke i mladi?i.

„Da je opravdano ponekad udariti partnerku, nažalost, misli svaki deseti mladi?, dok se sa ovom tvrdnjom slaže samo 3,2 odsto ispitanih devoj?ica. S druge strane, da je tolerisanje nasilja vrlo prisutno me?u mladima i da ne umeju da razlikuju oblike nasilja, govori podatak da svaki ?etvrti de?ak, ali i svaka deseta devoj?ica misle da jedan šamar nije nasilje“, pokazuje istraživanje.

Vršnja?ka edukatorka na projektu, Sanja Pavlovi? iz Autonomnog ženskog centra isti?e da mladi ljudi ne prepoznaju sve oblike nasilja, i da postoji razlika u tome kako nasilje vide i doživljavaju devojke i mladi?i.

„Seksualno uznemiravanje kao deo šale i odrastanja je, na primer, potpuno prihvatljivo za svakog ?etvrtog mladi?a, dok tek svaka 25. devojka misli isto. Naravno, to je zato što su upravo devojke naj?eš?e žrtve seksualnog uznemiravanja, pa jako dobro razumeju njegove posledice, dok ga mladi?i i ne prepoznaju kao nasilje“, rekla je ona.

Rezultati istraživanja su pokazali da su vulgarni komentari upu?eni devojkama, prihvatljivi za svakog tre?eg mladi?a i za svaku desetu devojku.

„Najve?i otpor i najmanje razumevanja pokazuje se, o?ekivano, prema LGBT zajednici, pa tako ?ak svaki drugi mladi? smatra da momak koji je zaljubljen u drugog momka, treba da bude pretu?en. S tom tvrdnjom se slaže tek svaka 25. devoj?ica, što dodatno poja?ava utisak da su devoj?ice daleko manje tolerantne prema bilo kojem vidu nasilnog ponašanja“, navodi se u istraživanju.

Sanja Pavlovi? isti?e da devojke na po?etku dolaze na radionice u okviru kampanje s ube?enjem da znaju sve o nasilju, jer se u medijima dosta govori o tome, ali se vrlo brzo se ispostavi da ne umeju ni da prepoznaju sve oblike nasilja.

„Jedan od najja?ih mitova je, na primer, stav da je devojka koja nosi usku majicu i mini suknju, sama kriva ako je muškarac napadne. Posebno je problemati?no što u to veruju ?ak i devojke, što nam pokazuje da i dalje treba mnogo rada kako bi se promenila ta patrijarhalna svest koja odgovornost za nasilje prebacuje na žrtvu“, podvukla je ona.

Grupe koje poha?aju radionice u 10 gradova u Srbiji, imaju i obuku o „javnom zagovaranju“ tako da kasnije mogu same da organizuju sli?ne akcije i pomognu vršnjakinjama i vršnjacima.

Tako su devojke iz jedne srednje škole u Smederevskoj Palanci uspele da se izbore da na putu gde su ?esto izložene dobacivanju i seksualnom uznemiravanju, bude školski policajac, dok se druga grupa devojaka izborila da se zaklju?avaju sva vrata školskih toaleta.

„Shvatila sam šta zna?i ‘žrtva nikada nije kriva’. Nau?ila sam da mnoge stvari za koje nisam mislila da su nasilje, zapravo to jesu i mnogo mi se smanjila tolerancija na njih“, rekla je A.B, u?enica gimnazije iz Novog Sada.

AŽC ?e ove jeseni organizovati seriju radionica i na izabranim fakultetima u Srbiji, da bi i studentkinje podstakao da prepoznaju forme seksualnog uznemiravanja, i da bi se, u saradnji s fakultetima, razvili interni akti o spre?avanju i kažnjavanju seksualnog uznemiravanja u tim ustanovama.

Kampanja „Mogu da ne?u. Ljubav nije nasilje“ deo je projekta „Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje“ koju sprovodi AŽC, a podržava Fond UN za suzbijanje nasilja prema ženama i traja?e dve godine.

Cilj kampanje je da nau?i mlade devojke da prepoznaju nasilne obrasce u partnerskim odnosima i osnaži ih da ne pristaju na iste.

(Beta) 

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga