- Autonomija - https://www.autonomija.info -

U Srbiji 50.000 Mađara manje

Broj Mađara u poslednjih deset godina mogao bi da se smanji za 30.000 do 50.000, ocenila je sociološkinja Irena Molnar-Gabrić. Ona je za današnji novosadski Mađar so (Magyar Szo) kazala da su razlozi za smanjivanje broja Mađara u niskom natalitetu, asimilaciji i iseljavanju. 

 „Od 2002. natalitet nije povećan, mnogi su se iselili u inostranstvo, broj onih koji se školuju u inostranstvu je povećan, dakle, smanjivanje je gotovo sigurno“, konstatovala je Irena Molnar-Gabrić.

Ona je ocenila da će predstojeći popis stanovništva pokazati da postoji jedna „osovina“ Novi Sad-Beograd, duž Koridora 10, oko koje se stanovništvo skuplja, jer su tamo i novac i mogućnost zapošljavanja.

 „Novi Sad i Beograd će uskoro da srastu, tu će biti demografska koncentracija, sve drugo će biti periferija i odumreće“, kazala je Irena Molnar-Gabrić.

Ona je ocenila da nacionalne manjine žive na periferiji te „osovine“ i dodala da iz podataka dobijenih popisom stanovništva treba da se vidi koja su to sela koja ostaju bez stanovništva i da se izradi strategija za njihov „spas“.

(Mađar so)

Podelite ovu stranicu!