U Hrvatskoj pojeftinjuje struja

Hrvatska elektroprivreda d.d. podnijela je Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji zahtjev za smanjenje proizvodne komponente cijene električne energije za kategoriju kućanstvo od 10,7 posto

09. jul 2013

Hrvatska elektroprivreda d.d. podnijela je Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji zahtjev za smanjenje proizvodne komponente cijene električne energije za kategoriju kućanstvo od 10,7 posto.

Zahtjev za korekciju cijene temelji se na primjeni formule za obračun troškova proizvodnje električne energije u prvom polugodištu ove godine i procjeni troškova proizvodnje u 2013., a u skladu s pravilima utvrđenima Tarifnim sustavom za proizvodnju električne energije.

Nakon što se HERA očituje o zahtjevu, HEP će izvijestiti javnost o visini tarifnih stavki za proizvodnju električne energije te početku primjene novih cijena za kućanstva. Cijena električne energije sastoji se od proizvodne komponente, naknade za prijenosnu i distribucijsku mrežu, mjerne usluge, naknade za opskrbu te naknade za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije (naknadu za mrežu, naknadu za mjernu uslugu i naknadu za OIE plaćaju svi kupci električne energije i riječ je o istom iznosu bez obzira na opskrbljivača).

U zahtjevu upućenom HERA-i predlaže se smanjenje proizvodne komponente cijene, što znači da će, ako HERA prihvati HEP-ov zahtjev, krajnja cijena za kupce u kategoriji kućanstva biti u prosjeku niža od 6 do 7 posto.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga