- Autonomija - https://www.autonomija.info -

TS: Vlada ponovo krši Zakon o budžetskom sistemu

Nevladina organizacija „Transparentnost Srbija“ (TS) ukazala je danas da Vlada Srbije, ?etvrti put za redom, nije na vreme dostavila Skupštini Srbije Predlog budžeta za slede?u godinu, što ?e dodatno umanjiti mogu?nost da se najzna?ajniji zakon temeljno razmotri pre usvajanja.

Prema Zakonu o budžetskom sistemu, Vlada Srbije je dužna da do 1. novembra dostavi Predlog zakona o budžetu Narodnoj skupštini, posle ?ega parlament ima rok do 15. decembra da usvoji budžet.

„U praksi, usled probijanja rokova, umesto 45, narodni poslanici imaju na raspolaganju svega nekoliko dana da razmotre više hiljada stranica predloga budžeta i koriguju ga amandmanima, a gra?ani i dalje nemaju mogu?nost da uti?u na budžet, pošto se o ovom aktu ne organizuje javna rasprava„, saopšteno je iz TS.

Iz te organizacije su poru?ili da posebno zabrinjava to što nema naznaka da su obavljene ni radnje koje prethode formulisanju predloga budžeta.

Podsetili su da na sajtovima Ministarstva finansija i Vlade Srbije nisu objavljeni Fiskalna strategija, koju je Vlada trebalo da usvoji do 1. oktobra, niti Nacrt zakona o budžetu, koji je ministarstvo trebalo da pripremi najkasnije do 15. oktobra.

TS upozorava da upravo zbog kršenja budžetskog kalendara, Srbija zauzima veoma lošu poziciju u okviru uglednog me?unarodnog istraživanja Indeks otvorenosti budžeta (Open budget index – OBI).

U okviru poslednjeg rangiranja Srbija je imala 47 od mogu?ih 100 poena i zauzela je 47. mesto me?u 102 zemlje, a objavljivanje novih rezultata se o?ekuje u januaru 2018.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!