TS: Ni jedan odgovor na 179 pitanja NVO od tima za pristupanje EU

"Informacije korisne za ocenu napretka Srbije u procesu evrointegracija moraju biti dostupne"

28. okt 2017

Grupa nevladinih organizacija koje prate evropske integracije u oblastima obuhva?enim poglavljima 23 i 24 saopštila je da nije dobila niti jedan odgovor na 179 pitanja dostavljenih Pregovara?kom timu za pristupanje EU pre više od sedam meseci, objavljeno je na sajtu organizacije Transparentnost Srbija (TS), koja je ?lanica te koalicije.

Dodaje se da je, na taj na?in, koalicija „prEUgovor“ reagovala na saopštenje Ministarstva za evropske integracije i Pregovara?kog tima da toj grupi nevladinih organizacija „nikada nije odbijen razgovor ili odgovor na sva njihova pitanja“.

„PrEUgovor“ je podsetio da je Pregovara?kom timu 20. marta poslala spisak od 179 pitanja koja se odnose na podatke potrebne za ocenu efekata realizovanih aktivnosti iz akcionih planova za poglavlja koja se ti?u pravosu?a, borbe protiv korupcije, ljudskih prava, slobode i bezbednosti.

„Pregovara?ki tim nije odgovorio ni na jedno od postavljenih pitanja, niti na je uputio gde bismo konkretno koju informaciju mogle da na?emo. Tražene informacije nisu dostupne na stranicama nadležnih ministarstava, a zabrinjavaju?e je što nisu dostupni ?ak ni podaci koji bi prema važe?im propisima morali biti javni. Neke od njih prEUgovor nije dobio ni po Zakonu o pristupu informacijama od javnog zna?aja“, navedeno je u saopštenju koje je objavljeno na sajtu TS.

Dodaje se da je, „prEUgovor“ ta pitanja poslao nakon objavljivanja februarskog izveštaja o nedelotvornosti procesa evropskih integracija, nakon što je iz Pregovara?kog tima saopšteno da nisu imali primedbu da daju odgovore na pitanja koja su razmatrana.

Kako se navodi, i ovog puta Ministarstvo i Pregovara?ki tim izražavaju spremnost da odgovore na pitanja, iako nisu odgovorili ni na jedno od 179 pitanja dostavljenih pre sedam meseci, a ta reakcija Ministarstva i Pregovara?kog tima stigla je nakon objavljivanja izveštaja „PrEUgovora“ u kome se kritikuje stanje u oblastima 23 i 24.

U saopštenju ove koalicije nevladinih organizacija, koju ?ine ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima, Autonomni ženski centar, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Centar za istraživa?ko novinarstvo Srbije, Centar za primenjene evropske studije, Grupa 484 i Transparentnost Srbija, navodi se da je otvorena za saradnju i dijalog, ali ostaje pri stavu da je nezavisno pra?enje klju?na uloga civilnog društva.

„Smatramo da sve informacije korisne za ocenu napretka Srbije u procesu evrointegracija moraju biti dostupne, ne samo koaliciji ‘prEUgovor’ ili Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji, ve? svim organizacijama civilnog društva i celokupnoj javnosti“, navedeno je u saopštenju ovih organizacija.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Podešavanje
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga