TS: Javna preduzeća vode partijski diletanti

"Pojedini mediji prihvatali ponižavajuće obaveze praćenja aktivnosti preduzeća"

15. sep 2017

U ?ak 28 od 30 javnih preduze?a u Srbiji bilo je nepravilnosti prilikom izbora direktora, dok u 29 od 30 nadzornih odbora posmatranih javnih preduze?a sede ?lanovi sumnjive kompetentnosti, pokalo je istraživanje ?ije rezultate je danas predstavila organizacija Transparentnost Srbija (TS).

Glavni cilj Zakona o javnim preduze?ima, donetog prošle godine – departizacija i profesionalizacija upravljanja javnim preduze?ima u Srbiji – nije ostvaren, re?eno je na konferenciji za novinare u Medija centru, na kojoj je predstavljeno istraživanje: Politi?ki uticaj na javna preduze?a.

Iako je zakonski rok za završetak konkursa za direktore javnih preduze?a istekao 4. marta 2017. do danas na ?elu gotovo svih republi?kih javnih preduze?a imamo vršioce dužnosti, rekao je autor istraživanja Zlatko Mini?.

A, na lokalu su uglavnom direktori izabrani pre donošenja zakona, 2013. uz jasno vidljivu strana?ku pripadnost i podršku, nalaz je istraživanja koje je pratilo 30 javnih preduze?a – 13 republi?kih, dva pokrajinska i 15 lokalnih.

Prema Mini?evim re?ima, istraživanje je obuhvatilo i odnos medija prema javnim preduze?ima i utvrdilo slu?ajeve da su pojedini mediji u ugovorima sa njima prihvatali ponižavaju?e obaveze pra?enja aktivnosti JP.

Netransparentna su i trošenja novca javnih preduze?a za sponzorstva i donatorstva.

Programski direktor Transparentnosti Nemanja Nenadi? ukazao je da su na centralnom nivou gotovo svi direktori u v.d. statusu.

Preporuka je da se ne samo ograni?i v.d. stanje ve? da se zakonski ograni?i period od razrešenja direktora do kraja konkursa za novog.

Sad imamo situaciju da za konkurse, ?ak i kad se raspišu, nema nikakvog roka za izbor kandidata, ve? se sve razvla?i u nedogled bez ikakvih posledica, naglasio je Nenadi? i kao najgoru posledicu istakao što se zbog toga potencijalno najbolji kandidati ni ne javljaju na konkurse za direktore javnih preduze?a.

On je pozvao osniva?e – vladu i skupštine gradova i opština da preispitaju odluke o imenovanju ?lanova Nadzornih odbora i da ih smene tamo gde nisu ispunili uslove.

Predsednik Transparentnosti Vladimir Goati zaklju?io je da ispada da javna preduze?a rade nejavno, kako je rekao – misteriozno.

„U ta preduze?a partije šalju svoje, po pravilu, diletante da se unosno zapošljavaju i to na vrhu hijerarhije, ?ak ?itave grupe. Meni se ?ini da to što su rezultati javnih preduze?a slabi, nije nikakav incident, ve? nešto što se egzaktno može proveriti“, rekao je Goati.

(FoNet)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga