Transkulturalni projekat “Prelaženje mostova” u Novom Sadu

Cilj projekta je razvijanje participativne, umetničke intervencije da bi mostovi, obale i stubovi na Dunavu između Novog Sada i Petrovaradina funkcionisali kao simboli i veza između naroda, kultura, jezika, religija i država

31. okt 2017

Srpsko-austrijski umetnik Igor Fridrih Petkovi? realizova?e u Novom Sadu transkulturalni projekat “Prelaženje mostova” (Crossing bridges), planiran u tri faze, od kojih se prva odvija od 30. oktobra do 3. novembra, a obuhvata interdisciplinarnu stru?nu diskusiju pra?enu emitovanjem umetni?kih video radova, zatim radionice koje rezultuju privremenim umetni?kim intervencijama u javnom prostoru, predavanje u šetnji i završni doga?aj u vidu okruglog stola na temu “Budu?nost bez granice – vizija jedne utopije”.

Radionice su namenjene studentima umetni?kih fakulteta i lokalnim umetnicima, koji ?e u?estvovati u oblikovanju budu?ih privremenih “murala” i elemenata prostorne instalacije „Baci pogled preko reke“ i njihovoj realizaciji na obalo-utvrdi Dunava i stubovima rasvete na mostu Duga. Studenti i umetnici zainteresovani za u?eš?e na radionicama mogu da se prijave na most@itsch.org do 31. oktobra.

Privremeni karakter “murala” reflektuje promenljivost istorijskih okolnosti na datom geografskom podru?ju, gde je Dunav dugo bio prirodna prepreka i granica razli?itih država, dok istovremeno svojim tokom povezuje najve?i broj evropskih država. “Murali” ?e biti izra?eni od organskih materijala – prašine, uglja, peska i pigmenata, i kao takvi bi trajali do prve kiše ili promene vodostaja Dunava, kada bi ih sprala i odnela voda.

Intervencija na elektri?nim stubovima mosta “Baci pogled preko reke”, kako joj samo ime kaže, podsti?e sve one koji je vide da pogledaju preko i razmisle o drugoj obali, njenim ljudima, pri?ama, arhitekturi, i najvažnije, vezi izme?u dve obale. Tako?e, ta intervencija, prema navodima autora projekta, jasno govori o tome kako svi imamo druga?iji pogled na svet, po?evši od druge obale jedne reke koja proti?e kroz grad.

Druga faza projekta planirana je za prole?e 2018. godine, a podrazumeva slikanje trajnih murala, dok tre?a i finalna obuhvata kreiranje i postavljanje umetni?kih instalacija na stubovima starog železni?kog mosta.

Projekat “Crossing bridges” se odvija u okviru internacijonalnog projekta “Inverting Battlefields – for a borderless future” u organizaciji NGO XENOS iz Graca (Austrija), koji se ve? sprovodi kroz partnerske organizacije Public Room Sarajevo (BiH), Public Room Skopje (Makedonija), Muzej moderne i savremene umetnosti Rijeka (Hrvatska), KUD Obat (Slovenija), uz podršku Regiona Štajerske, Austrijskog kulturnog foruma u Beogradu i Generalnog saveta Austrije.

Neki od partnera i stru?nih saradnika na projektu u Novom Sadu su Muzej savremene umetnosti Vojvodine (MSUV), Austrijski kulturni forum Beograd, Udruženje “Scenatoria” i mnogi drugi stru?njaci i umetnici iz zemlje i inostranstva.

Cilj projekta je razvijanje participativne, umetni?ke intervencije da bi mostovi, obale i stubovi na Dunavu izme?u Novog Sada i Petrovaradina funkcionisali kao simboli i veza izme?u naroda, kultura, jezika, religija i država. Kroz niz aktivnosti u javnom prostoru stvaraju se umetni?ke intervencije i pretvaraju tu bivšu granicu u savremenu utopiju razumevanja i mira preko i iznad granica. Projekat je tako?e u vezi sa temom Evropske prestonice kulture Novog Sada 2021. godine „Izgraditi mostove!“

Umetni?ki direktor projekta Igor F. Petkovi? dobitnik je nagrade Outstanding Artist Award 2015, Bundeskanzleramt Österreich (nagrada za istaknutog umetnika za 2015. godinu, koju dodeljuje savezni kancelar Austrije za inovativan rad u kulturi) za umetni?ki memorijalni projekat “Franc Ferdinandov Princip – sinteza dva neprijatelja”.

Prva faza projekta “Prelaženje mostova” bi?e realizovana na razli?itim lokacijama u gradu, uklju?uju?i MSUV, Varadinski most i obe obale, kao i Ku?u bana Jela?i?a u Petrovaradinu.

(SEEcult)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Podešavanje
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga