- Autonomija - https://www.autonomija.info -

TIHOMIR NOVAK: Sledbenici kulta na vlasti

Za poplave i loše vreme u Srbiji krivi su Srbi i Srpkinje otu?eni od crkve i vere. Za probleme na Kosovu i sa Kosovom krivi su Boris Tadi? i Demokratska stranka. Za nizak natalitet krive su evropeizovane sebi?ne ku?ke. Za raspisivanje vanrednih izbora kriva je opozicija na samrti. Za povišeni ton Lupusa Maximusa kriv je hibrid zvan Brajan Hojt Ji. Za pisanje ovog teksta kriv je, priznajem odmah, Novak.

Njega, mislim na Novaka, ne interesuje šta je Vu?i? rekao Hojtu Jiu. Ne interesuju ga ni Vu?i?eve ocene tokom studiranja. Ni Vu?i?evo mišljenje o eliti, stvarnoj ili nabe?enoj. A zašto bi ga i interesovalo? Nije ?lan SNS, pa nije dužan na javnu adoraciju Vu?i?a. Nije obavezan da ga pominje u svakoj re?enici. Da mu se zahvaljuje i klanja. Da od njega stvara gotovo religijski kult.

Da nije Vu?i?a, mi bi, kažu naprednja?ki sateliti, bili evropska mizerija koja putnicima sa zapada zavla?i ruku u džep, krade jaja iz cegera i psuje ih svaki put kada u susretu sa nama zapuše nos, okrenu glavu i ne ubace si?u u naš šešir. Da nije Vu?i?a, mi bi, kažu naprednjaci, bili bankrotirana balkanska vukojebina. Kosmi?ka crna rupa. Ratni?ko pleme u potrazi za neprijateljem. Odmetni?ka država, u otvorenom sukobu sa vlastitim gra?anima.

Sa Vu?i?em mi smo, eto, artikulisana nacija, spremna da se modernizuje, u?lani u evropski klub i zapo?ne civilizovan, unutrašnji dijalog o Kosovu. U tom najvažnijem dijalogu sadašnje generacije politi?ara, kako obuzet kvazireligijskom drhtavicom pre neki dan re?e Marko ?uri?, u tom dijalogu o najve?im nacionalnim svetinjama, citiram opet drhtavca, svi moraju da u?estvuju. Ko ne u?estvuje, taj ?e – šta? – biti izbrisan iz ?lanstva nacije? Eskomuniciran iz crkve? Lišen bira?kog prava? Proklet i zauvek onemogu?en da se pridruži sledbenicima kulta?!

No, ako je, sude?i barem prema omašci kosovskog drhtavca, u?eš?e u dijalogu samo formalno, zašto bi, onda, bilo ko u njemu u?estvovao? Zašto Lupus Maximus nije, na primer, izašao pred naciju sa vlastitim predlogom i poru?io Srbima – Izjasnite se. Uštedeo bi nam vreme i lišio nas omalovažavanja.

Tri su stvari, ?ini mi se, o?igledne. Srbi nisu voljni da zbog Kosova svoj život nastave u zdanju od ?amovine i duboko pod zemljom. Niko me?u politi?arima, osim ?anka, nije spreman da za života u?e u oralnu književnost i pristane na ulogu Vuka Brankovi?a. Srbi nisu spremni da javno potvrde ono što su spremni da jedan drugome priznaju privatno.

Pa, ?emu onda, do?avola, služi taj unutrašnji dijalog?

Ako ste pomisliti da je to prilika da se privatni i javni Srbi sretnu, usaglase stavove, prihvate realnost i nastave život kao zrela i odgovorna nacija, onda sedite, ali sada na pravu stolicu i razmislite ponovo.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!