TIHOMIR NOVAK: Fašisti stoje uz noge svojih kreatora i čekaju

O ovdašnjoj zig-hajl vrsti idiota

Priredio: Tihomir Novak
08. okt 2017

Srpsko pravosu?e je mrtvo.

Znam iz pouzdanih izvora da se sa ovim mišljenjem slažu i neki u?esnici antifašisti?kog protesta iz oktobra 2007. godine. Da podsetim, u?esnike protesta je 7. okrobra, na ro?endan “besnog psa” Hanjriha Himlera, kod Doma Vojske sa?ekala i kamenicama zasula ovdašnja .

Ako se pitate šta je to što je protestante dovelo pred Dom vojske, re?i ?u vam – gra?anska dužnost da se suprotstave fašizmu. Nekoliko “gra?anskih dužnosnika” je u tom suprotstavljanju dobilo kamen u glavu. Sa zig-hajl stanovišta, to je sasvim u redu. Nema boljeg metoda politi?ke borbe od toga da ljudima kamenjem izbijate pogrešne ideje iz glave. Ali sa gra?anskog stanovišta nije u redu da distrubuteri kamene ideologije ne budu, ni deset godina nakon napada, smešteni u ustanovu ?iji je jelovnik skroman, prostor za šetnju ograni?en, u?ionica za dopunsko obrazovanje obezbe?ena, a antifašisti?ka literatura i partizanski filmovi dostupni u ogromnim koli?inama.

Moje skromno mišljenje da je naše “pravosu?e” slabo na jake i zašti?ene fašiste možete slobodno ignorisati. Ono je žalosno, glupo i potpuno pogrešno. Ono je, verovatno, proizvod mog lošeg karaktera, a sasvim sigurno rezultat mojih zlih namera.

Pa, ipak, ja i dalje verujem da su Nacionalni stroj i sli?ne organizacije projekat odgovaraju?ih državnih službi, a ne spontana skupina nastala povezivanjem po liniji ideoloških afiniteta. Prisustvo Stroja u javnosti je bilo dozirano i služilo je interesima pozadinskih službi. Zarad tih interesa, vo?a ?opora je sklonjen u Italiju i bi?e vra?en kad to interesi budu nalagali, kad bude potrebno da se izazivaju skandali, preusmerava pažnja javnog mnenja, napadaju politi?ki protivnici, prekidaju tribine, kamenuju šeta?i…

Zato je naše pitanje krajnje jednostavno – Šta ?ete raditi sutra kada vam u susret, koji, ina?e, niste zakazali, krenu kamene pristalice ?elavih ideologija, momci teorijski veoma nabrijani i uvek spremni da sa vama zapodenu kulturnu borbu?

Oni su tu. Stoje uz nogu svojih kreatora i ?ekaju.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga