Svetlana Lukić: Potreban nam je pokret otpora

"Moramo da se mi sami ujedinimo i udružimo privremeno u neku vrstu pokreta otpora, u jedan zajednički medij”

29. sep 2017

Novinarka Danica Vu?eni? ocenila je da je ju?erašnja akcija zatamnjivanja medijskih sadržaja, koja je okupila više od 160 medija i nevladinih organizacija u Srbiji, “pozitivan signal koji uliva optiziam”.

“Oni koji su stali uz akciju ne treba da se prebrojavaju, jer svako sam sebe smešta u milje kojem pripada. Akcija je impresivna u odnosu na uslove u kojima delujemo, a to je zapravo država u kojoj premijerka Ana Brnabi? ode u Vranje na dan kada štrajk gla?u po?inje jedan od lidera novinarskog udruženja i ona ne ode ?ak ni da pita pita se to dešava. Recimo, Angela Merkel to sebi ne bi dopustila”, rekla je Vu?eni? na tribini “Dozvola za mrak” sino? u Pan?evu.

Prema njenim re?ima, situacija u društvu u Srbiji gora je nego devedesetih godina, jer “celo društvo ne shvata da je sloboda medija zapravo stvar svakog pojedinca”.

“Ako nema slobodnih medija, ko ?e onda izveštavati kada ste u štrajku i kada se borite za neka svoja ljudska prava”, zapitala je Vu?eni?.

Novinarka Peš?anika Svetlana Luki? ocenila je da medijska zajednica u Srbiji ne treba više da u?estvuje u radu Radne grupe za medijsku strategiju, kao ni u drugim sli?nim telima, jer je to “laž”.

“Ne?emo više da budemo alibi vlastima, koji pravdaju svoje odluke tim u?eš?em i treba da prestanemo da budemo sau?esnici. Moramo da se mi sami ujedinimo i udružimo privremeno u neku vrstu pokreta otpora, u jedan zajedni?ki medij”, rekla je Luki?.

Glavni i odgovorni urednik agencije Beta Dragan Janji? rekao je da novinarska udruženja lako mogu da iza?u iz svih radnih grupa i državnih tela u kojima su i time pošalju poruku “koja ?e u javnosti odjekivati dva dana”, ali da to nije cilj, jer onda ni na koji na?in ne?e mo?i da uti?u na pozitivne promene u medijskoj sceni.

“Onda ne?emo znati šta se tamo dešavalo. Potrebno je da zadržimo neku vrstu pristupa i nadzora, jer to je voda u kojoj moramo plivati i ne možemo re?i da ta voda ne postoji”, kazao je Janji?.

Predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinovi? rekao je da su kriti?ki mediji u Srbiji danas višestruko diskriminisani, po?evši od elemntarnog pristupa informacijama, koji im je sve ?eš?e uskra?en.

“Novinari koji rade danas imaju ogromnih problema da do?u do dokumentacije, a upravo je održana i proslava dana prava javnosti da zna u kancelariji poverenika za informacije Rodoljuba Šabi?a, koju je kompletan državni vrh ignorisao”, rekao je Sejdinovi?.

Prema njegovim re?ima, ta kancelarija radi pod ogromnim pritiskom države, pa se postavlja pitanje da li ?e novinari i gra?ani u budu?nosti imati bilo kakvog partnera, jer Šabi?u uskoro isti?e mandat.

“Gra?ani, a tako i istraživa?ki novinari, mora?e da smisle neke nove, sopstvene na?ine da do?u do informacija”, rekao je Sejdinovi? i dodao da uskra?ivanje informacija nije jedina vrsta pritiska koju danas trpe novinari i kriti?ki nastrojeni mediji.

Tribinu o „odstrelu medija i medijskih sloboda u Srbiji“ pod nazivom „Dozvola za mrak“, organizovali su Nezavisno društvo novinara Vojvodine i Gra?anska akcija Pan?evo.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: 2021
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga