- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Sve intezivnija istraga Trampovih ruskih veza

Istraga koju FBI provodi o nedopuštenim vezama Kremlja i Trumpove izborne kampanje ušla je u novu fazu.

Nakon što je objavljeno nekoliko optužnica, a postupci najavljeni, istraga Roberta Muellera približava se Bijeloj ku?i. Tri su nova trenutka posebno uzbunila administraciju. Prvo, FBI je optužio dva savjetnika Trumpove kampanje: jedan od njih je Paul Manafort, voditelj kampanje ve?i dio 2016. godine. Drugo, jedan Trumpov savjetnik za vanjsku politiku je priznao da je lagao FBI-u o svojim vezama s ruskim režimom. I tre?e, Muellerova se istraga ustredoto?uje na Jareda Kushnera, Trumpova zeta, zbog njegove posebne uloge u otpuštanju Jamesa Comeyja, bivšeg direktora FBI-a. Istraga FBI-a se fokusira u tri smjera: dosluh s Moskvom tijekom kampanje, financijska kaznena djela ?lanova kampanje i opstrukcija pravosu?a koju je po?inila Bijela ku?a u istragama prva dva slu?aja.

Kad je rije? o prvom slu?aju, dosluh sam po sebi nije zlo?in i Muellerov tim traži dokaze da su prekršeni zakoni u kontaktima Trumpovih surogata i ruskih obavještajnih dužnosnika ili njihovih posrednika. Klju?no je pitanje povla?i li “dosluh” za sobom omogu?avanje Moskvi da se uplete u ameri?ke izbore ili do?e do informacija iz kremaljskih izvora koji bi mogli utjecati na izbore. To bi predstavljalo urotu s ciljem prijevare SAD-a. George Papadopoulos, bivši Trumpov savjetnik za vanjsku politiku, klju?na je osoba u središtu prvog slu?aja. Nakon što je priznao da je lagao FBI-u, sada u potpunosti sura?uje s istragom kako bi izbjegao zatvor. Njegovi se lažni navodi odnose na komuniciranje s Rusima i nastojanje da organizira sastanak Trumpa i dužnosnika Kremlja, možda i samog Putina.

Papadopoulos tako?er pribavlja Muelleru informacije o drugim osobama koje su bile uklju?ene u veze s Moskvom ili su kršile savezne zakone. Priznao je kontakte s profesorom u Londonu koji je povezan s kremaljskim dužnosnicima koji su posjedovali kompromitiraju?e materijale o Hillary Clinton i o tome informirao šefove Trumpove kampanje. Sam Clovis, nacionalni supredsjedatelj Trumpove kampanje, koji je poticao Papadopoulosa da radi na kontaktima s ruskim dužnosnicima, sada tako?er sura?uje s Muellerom. FBI bi morao raditi na optužnici da je rije? o zavjeri kako bi se prekršio zakon o kompjutorskoj prijevari i zloporabi.

Za to bi trebalo dokazati da je Trumpov tim kovao zavjeru s moskovskom hakerskom kampanjom protiv Clinton i Demokratskog nacionalnog odbora (DNC) upravljaju?i ili pomažu?i hakiranje. Drže?i uhi?enje Papadopoulosa tajnim nekoliko mjeseci i dopuštaju?i mu da bude na slobodi – ozvu?en – FBI je mogao prikupiti dodatne informacije o drugim sudionicima zavjere. Ta je mogu?nost navodno izazvala paranoju, ?ak i paniku me?u osobljem Bijele ku?e. Drugi slu?aj uklju?uje istragu i procesuiranje širokog spektra potencijalnih financijskih zlo?ina bivših Trumpovih dužnosnika. Manafort i njegov poslovni partner Rick Gates optuženi su za zavjeru s ciljem pranja novca, izbjegavanja pla?anja poreza i neizvještavanja o svojim vanjskim bankovnim ra?unima. Ustvari, oni su se udružili protiv SAD-a kako bi prevarili ministarstva pravosu?a i financija skrivaju?i prihod od svoga lobisti?kog rada u korist ukrajinskih politi?ara koji su povezani s Kremljem. Manafort je o?ito imao veze s ruskim organiziranim kriminalom koji se teško može odvojiti od kremaljske oligarhije.

FBI-eva optužnica posebno detaljno navodi da je on mimo svih propisa primao milijune dolara od biznismena blisko povezanog s jednim od najozloglašenijih ruskih kriminalaca, Semjonom Mogiljevi?em. FBI navodi da je Mogiljevi?, koji se nalazi pod zaštitom Kremlja, odgovoran za krijum?arenje oružja, naru?ivanje ubojstava i me?unarodnu prostituciju. Optužuju?i Manaforta i Gatesa za financijske malverzacije koje bi mogle rezultirati dugim zatvorskim kaznama, Mueller je tražio njihovu suradnju u pribavljanju informacija koje ?e voditi do optužnica protiv Trumpovih suradnika.

Mueller tako?er signalizira širem Trumpovu krugu da ne?e ostaviti niti jedan kamen nepreokrenut kako bi razotkrio kriminalno ponašanje. Tre?i smjer FBI-eve istrage udara još bliže Trumpovoj ku?i i uklju?uje mogu?u opstrukciju pravosu?a Trumpovih bliskih suradnika. Zet Kushner predao je gomilu dokumenata tijekom istrage njegove uloge u davanju otkaza bivšem direktoru FBI-a Comeyju.

Trump je, o?ito, naivno vjerovao da ?e uklanjanjem Comeyja prekinuti rusku istragu. Umjesto toga, doveden je još u?inkovitiji posebni savjetnik za istragu. Naime, Ministarstvo pravosu?a je nastojalo o?uvati svoju neovisnost od Bijele ku?e. Kushnerova istraga indicira da Muellerova potraga za kriminalitetom ne uklju?uje samo izbornu kampanju, nego i aktivnosti sadašnje administracije. Sam Trump mogao bi biti upleten u opstrukciju pravde i prikrivanje svojih spoznaja o tajnim susretima izme?u svoje kampanje i pojedinaca koji imaju veze s Kremljem.

Osim toga, sam Kushner je pod istragom zbog mogu?ih kriminalnih veza s ruskom bankom koja je pod ameri?kim sankcijama. Kako se istraga posebnog savjetnika produbljuje, Washington je u neizvjesnosti predvi?aju?i nova otkri?a. Pitanje svih pitanje za istražitelje FBI-a glasi: jesu li Trump i njegovi bliski partneri radili sa stranim vladama, te posebno jednom koja je veliki protivnik SAD-a, s ciljem manipulacije ameri?kim izborima. Ako se to potvrdi, te bi aktivnosti predstavljale izdaju i jam?ile bi opoziv, pa ?ak i utamni?enje.

(Janusz

Podelite ovu stranicu!