Svaka deveta osoba na svijetu nepismena

Od 774 milijuna nepismenih na svijetu čak dvije trećine su žene, a 123 milijuna su mladi od 15 do 24 godine

09. sep 2013

Prema podacima organizacije UNESCO na svijetu je 774 milijuna nepismenih osoba, odnosno oko 16,1 posto stanovništva starijeg od 15 godina, potvrđeno je u povodu Međunarodnog dana pismenosti koji se obilježava 8. rujna.

Upravo je Dan pismenosti prilika da se upozori na još uvijek velik problem nepismenosti u većem dijelu svijeta, jer se procjenjuje kako su od 774 milijuna nepismenih čak dvije trećine ili gotovo pola milijarde žene, a 123 milijuna mladi od 15 do 24 godine.

Stoga je cilj UNESCO-a da se boljim pristupom obrazovanju iz godine u godinu smanjuje broj odraslih koji ne znaju čitati i pisati, kao i da se pod motom „Moramo održati obećanje – obrazovanje za sve“ omogući pohađanje škola još uvijek milijunima djece među kojima su većina djevojčice.

Generalna direktorica UNESCO-a Irina Bokova u povodu Međunarodnoga dana pismenosti poručila je da je pismenost više od obrazovnog prioriteta.

„Pismenost je ulaganje u budućnost i prvi korak prema svim novim oblicima pismenosti u 21. stoljeću. Želimo doživjeti stoljeće u kojemu će svako dijete znati čitati i služiti se tom vještinom kako bi steklo potpunu samostalnost“, poručila je Bokova.

Zanimljiv je podatak da se smanjuje broj nepismenih mladih osoba, ali se proporcionalno ne smanjuje i broj nepismenih mladih žena, jer njih 54 milijuna od ukupno 76 milijuna živi u samo devet zemalja.

Najviše nepismenih mladih žena je u Indiji (oko 28 milijuna) i Pakistanu (oko sedam milijuna), a manje od pet milijuna mladih nepismenih žena u ukupnom stanovništvu je u Etiopiji, Bangladešu, DR Kongu, Tanzaniji, Egiptu i Burkini Faso.

Od navedenih zemalja jedino u Bangladešu ima više nepismenih mladih muškaraca nego mladih žena.

Ako se procjenjuje da na Zemlji trenutačno živi više od sedam milijardi ljudi, dolazi se do podatka da je svaka deveta osoba na svijetu, računajući i djecu, nepismena.

Osnovno ljudsko pravo

Ideja o obilježavanju dana pismenosti pojavila se u rujnu 1965. u Teheranu, na svjetskoj konferenciji o temi iskorjenjivanja nepismenosti, a tada je predstavljena i inicijativa za proglašavanjem jednog dana u godini Međunarodnim danom pismenosti.

Pismenost je ljudsko pravo, implicitno sadržano u pravu na obrazovanje i ono je prepoznato kao pravo u nizu međunarodnih konvencija i deklaracija. Općom deklaracijom o ljudskim pravima iz 1948. priznato je pravo na obrazovanje, a time i pravo na pismenost.

Danas su četiri temeljna shvaćanja pismenosti – pismenost kao autonoman set vještina, pismenost kao primjenjena prakticirana i situirana, pismenost kao proces učenja i pismenost kao tekst.

Definicija pismenosti se u nekim zemljama opisuje pismenu osobu kao onoga tko, bez obzira na to je li završila školu, može pročitati i napisati sastavak u vezi sa svakidašnjim životom, odnosno koja može pročitati i napisati pismo bez obzira na kojem jeziku ili pismu može čitati, odnosno pisati, što odgovara UNESCO-ovoj definiciji funkcionalne pismenosti.

No, s obzirom na to da se međunarodne koncepcije pismenosti konstantno razvijaju ta definicija nije niti jedina niti zadnja. U novije vrijeme institucije i znanstvenici koji se bave tim pitanjem, na čelu s UNESCO-om, sve su skloniji tome da postoji više različitih pismenosti.

Niska razina pismenosti u EU

U državama Europske unije nepismenost je manja od jedan posto, ali prema podacima Europske komisije zabrinjava podatak da 20 posto stanovništva ima nisku razinu pismenosti.

Po tom istraživanju svaki peti Europljanin mlađi od 15 godina, a slično je i s odraslima, ima teškoća u čitanju i pisanju, zbog čega teško pronalaze posao.

Stoga je Europska komisija 2011. osnovala stručnu skupinu kojom je počela kampanja za iskorjenjivanje uzroka niske razine pismenosti. EU je postavio cilj da se do 2020. smanji udio učenika s teškoćama u čitanju, matematici i znanosti na manje od 15 posto.

Što se odraslih tiče, njih gotovo 80 milijuna, što je trećina ukupno zaposlenih, ima vrlo nisku razinu sposobnosti čitanja i pisanja.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Druga runda
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga