- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Sudije Novog Sada: Neprihvatljive predložene izmene Ustava

Osnovni sud u Novom Sadu je, nakon razmatranja predloga izmena Ustava Srbije u oblasti pravosuđa, saopštio da, između ostalog, nije prihvatljivo predloženo brisanje odredbe iz Ustava da je „svaki uticaj na sudiju u vršenju sudijske funkcije zabranjen“.

„Nije jasno, niti od predlagača obrazloženo zbog čega za ovu ustavnu odredbu nema mesta u Ustavu nakon promene“, navodi se u saopštenju „svih sudija Osnovnog suda u Novom Sadu“.

Navodi se i da „ograničavanje izbora sudija samo iz kruga lica koja su okončala posebnu obuku u instituciji za obuku u pravosuđu osnovanoj zakonom može da dovede do ozbiljnih i vrlo brzo uočljivih posledica u pravosuđu“.

„Predloženo rešenje po kojem sudija protiv svoje volje može biti premešten u drugi sud u slučaju ‘preuređenja sudskog sistema, odlukom Visokog saveta sudstva’ , derogira načelo nepremestivosti sudije, poznato u ustavima Srbije i u devetnaestom veku, a koje je jedan od osnova sudske nezavisnosti“, poručuju sudije.

Podsećaju da je i po Ustavu Republike Srbije iz 1990. godine sudiji garantovana nepremestivost.

„Nejasan, a od strane predlagača neobrazložen je i predlog amandmana da je funkcija sudije i predsednika suda, između ostalog, nespojiva i sa drugom ‘privatnom funkcijom’, što će u praksi dovesti do ozbiljnih problema u tumačenju pojma ‘privatna funkcija’, dodaje se u saopštenju.

Sudije navode i da sudijama moraju da budu zaštićene od uticaja prilikom vršenje sudijske funkcije, da ne strepe da mogu biti bez svoje volje trajno premeštene u sud nižeg stepena ili na službu u udaljena mesta, ko i da o nezavisnosti i samostalnosti sudija mora da brine i Visoki savet sudstva.

Sudije ne mogu biti na odgovornost pozivane od strane ministra kao političkog funkcionera“, dodaje se.

(N1)

Podelite ovu stranicu!