Stara Pazova: Od fotelje do pritvora i nazad

VOICE: Jedna karijera - Goran Jović, od "demokrate" do "naprednjaka"

19. sep 2017

Pored velikog broja investitora, Stara Pazova može da se „pohvali“ i ?injenicom da su u poslednjih 17 godina ?ak dva predsednika opštine bili “iza rešetaka” zbog osnovane sumnje da su zloupotrebili službeni položaj. Jedan od njih, Goran Jovi?, vratio se na funkciju, ovaj put predsednika opštine, i od nekadašnjeg funkcionera DS-a, postao funkcioner SNS-a.

Kako je onomad saopštila policija, predsednik opštine Stara Pazova u periodu od 2000. – 2004. godine, Jovan Tišma, kao i Goran Jovi?, koji je opštinu Stara Pazova vodio od 2008. – 2012. godine, bili su u pritvoru zbog osnovane sumnje da su oštetili budžet JP Direkcije za izgradnju opštine Stara Pazova za osam miliona (Jovan Tišma) odnosno opštinski budžet za 13,8 miliona dinara (Goran Jovi?).

Iako je privo?enje Tišme i Jovi?a (Demokratska stranka) okarakterisano kao „politi?ki progon“, pošto je usledilo nakon dolaska na vlast Srpske napredne stranke, predsednik opštine Stara Pazova u periodu od 2008. do 2012. godine Goran Jovi? se posle izlaska iz pritvora u?lanio u SNS i danas predsedava sednicama lokalnog parlamenta.

Kako VOICE saznaje, nakon imenovanja za predsednika lokalnog parlamenta, Jovi?eva mese?na primanja ostala su identi?na periodu pre pritvora odnosno vremenu dok je bio predsednik opštine.

U vreme dok je bio predsednik opštine, 2010. godine,  plata Gorana Jovi?a je iznosila 82.000 dinara koliko i danas iznosi mese?na naknada za funkciju predsednika Skupštine opštine.

Jedina razlika je u tome što danas ne predlaže na?in rešavanja pitanja o kojima odlu?uje skupština ve? predsedava istom.

Vladavina pazova?kih demokrata

Od petooktobarskih promena, u periodu od 2000. do 2004. godine, opštinu Stara Pazova je vodio Jovan Tišma, koji je u to vreme bio i predsednik OO Demokratske stranke. Tišma je ?etiri godine bio prvi ?ovek opštine Stara Pazova, uz podršku stranaka tadašnjeg DOS-a.

Nakon izbora 2004. godine, vlast u toj sremskoj opštini preuzima Srpska radikalna stranka koja je, uz pomo? koalicionih partnera iz redova Socijalisti?ke partije Srbije i DSS-a, vladala sve do 2008. godine.

Vreme vladavine radikala obeležila je 2005. godina  kada je održana burna sednica lokalnog parlamenta na kojoj se glasalo o razrešenju predsednika Skupštine opštine. Tadašnji predsednik opštine Stara Pazova Sr?o Komazec (SRS) zatvorio je zgradu opštine, kako ne bi dozvolio ve?ini od 26 odbornika da održi sednicu, na kojoj bi se glasalo o razrešenju predsednika skupštine. Kandidat za novog predsednika SO Stara Pazova koga je predložila Demokratska stranka bio je tada Goran Jovi?.

Demokrate su se 2008. godine vratili na vlast u Staroj Pazovi a za prvog ?oveka opštine izabran je upravo Goran Jovi?. Njegov strana?ki kolega Jovan Tišma imenovan je za direktora JP Direkcija za izgradnju opštine Stara Pazova.

U vreme dok je bio prvi ?ovek opštine, otvorena je “Ku?a fudbala” što je Goranu Jovi?u donelo još jednu funkciju. Pored potpredsedni?kog mesta Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED), ?lana predsedništva Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), postaje i ?lan Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije (FSS).

Mandat Jovi?a obeležila je i 2011. godina kada je promovisan album “Dani ljubavi” i muzi?ki spot predsednika opštine.

Goran Jovi? je tvrdio da je album  i spot ura?en na nagovor prijatelja, da su ga ubedili da nakon 30 godina u muzici objavi svoj prvenac (od 1993. do 2002. godine Goran Jovi? je bio vlasnik agencije za izdava?ku muzi?ku delatnost i menadžment sa sedištem u Staroj Pazovi. Od 2003. do 2004. bio je direktor Javne ustanove Centar za kulturu Stara Pazova)

SNS dolazi na vlast

Nakon održanih lokalnih izbora 2012. godine,  Srpska napredna stranka u koaliciji sa Demokratskom strankom Srbije, Jedinstvenom Srbijom i SPS formira novu lokalnu vlast. Na konstitutivnoj sednici nove Skupštine opštine Stara Pazova, za predsednika SO je reizabran Miloš Crnomarkovi? (DSS), a za zamenika Radoje Blagojevi? (SPS).

Za predsednika opštine Stara Pazova izabran je tada ?or?e Radinovi? poznatiji po nadimku “Džokej” a za njegovog zamenika Goran Vranješ (Jedinstvena Srbija), koji je tu funkciju obavljao i u prethodne ?etiri godine, u kabinetu Gorana Jovi?a (DS).

?or?e Radinovi? je pre toga u ?etiri mandata bio predsednik Saveta MZ Belegiš, odbornik u Skupštini opštine Stara Pazova i izabran je za prvog predsednika Srpske napredne stranke u Staroj Pazovi. U vreme dok je bio predsednik Saveta MZ Belegiš sara?ivao je sa Goranom Jovi?em, koji je bio predsednik Saveta MZ Stara Pazova.

Raskol u Demokratskoj stranci

Goran Jovic foto starapazova.rs

Goran Jovi?: Glavni razlog zbog ?ega prelazimo u SNS je što smatramo da ne treba rasipati energiju na više strana u vremenu koje dolazi (foto: www.starapazova.rs)

Dolaskom na vlast Srpske napredne stranke u opštini Stara Pazova, dolazi i do sukoba izme?u ?elnih ljudi OO DS, Jovana Tišme i Gorana Jovi?a, što je rezultiralo cepanjem odborni?ke grupe Demokratske stranke u lokalnom parlamentu.

Na konferenciji za novinare OO DS Stara Pazova, održane 6. marta 2013. godine,  lider demokrata u tom sremskom gradu Jovan Tišma je novinarima potvrdio da je neslaganje unutar DS-a nastalo odmah nakon održanih izbora 2012. godine.

Unutarstrana?ki sukob se završio tako što je Goran Jovi?, sa devet svojih istomišljenika odbornika, napustio DS i formirao Pazova?ki pokret. Uo?i prošlogodišnjih izbora Pazova?ki pokret je ušao u koaliciju sa SDP, LDP i LSV.

Privo?enje Tišme i Jovi?a

Dvadesetak dana nakon konferencije za novinare OO DS Stara Pazova, u akciji suzbijanja finansijskog kriminala na podru?ju opštine Stara Pazova uhapšene su ?etiri osobe, me?u njima i Jovan Tišma, zbog sumnje da su oštetili Direkciju za osam miliona dinara.

Kako je policija tada saopštila, bili su sporni poslovi košenja putnog pojasa na podru?ju opštine od 2010. do 2012. godine, koji su se sprovodili u okviru radova na održavanju javnih površina.

Jovan Tišma je, prema tadašnjim navodima funkcionera Demokratske stranke, nakon privo?enja štrajkovao gla?u.

Privo?enja bivših opštinskih ?elnika su nastavljena i naredne godine kada je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici  priveden  Goran Jovi?. Predlog za odre?ivanje pritvora je podnet 5. juna 2014. godine, potvr?eno je za VOICE.

Pored Jovi?a, tada su uhapšeni i odgovorno lice preduze?a „Makromedija plus“ S.N. (51), odgovorno lice firme „Sve majce“ I.K. (29) odgovorno lice firme „Umetni?ko sklonište“ O.M. (42) i odgovorno lice firme „One stop shop“ D.M. (35).

U saopštenju je policija navela da je Jovi? priveden pod osnovanom sumnjom da je od 2009. do 2012. godine poverio „Makromediji plus“ reklamiranje opštine bilbordima, megabordovima, kao i nabavku raznih reklamno-propagandnih materijala, bez pravnog osnova i te usluge platio 13,8 miliona dinara.

Pritvor je rešenjem br. Kpp – 22/14 ukinut 23. juna 2014. godine i predmet je arhiviran 13.10.2014. godine, saznaje VOICE.

Me?utim, tada u medijima nije objavljena vest da su nekadašnji predsednici opštine Stara Pazova pušteni iz pritvora niti je iko više – bar ne javno – govorio o tome. Jedini koji se povodom pri?e o privo?enju obratio medijima je sam Jovan Tišma.

On je na konferenciji za novinare, održanoj krajem 2014. godine, optužio predstavnike Srpske napredne stranke i Tre?e Srbije za politi?ki progon neistoimišljenika navode?i da su mu, u zamenu za prelazak kod njih, nudili odbacivanje svih optužbi protiv njega i odbacivanje slu?aja.

Jovan Tišma i Goran Jovi? su nastavili da se bave politikom, ali ovog puta na suprotnim stranama.

Predizborna kampanja

U predizbornoj kampanji 2016. godine, Goran Jovi? kao ?lan IO Pokrajinskog odbora SDS bio je zaslužan za formiranje opštinskog odbora te stranke i u susednoj opštini In?ija. Neposredno pred izbore, 22. februara 2016. godine na sve?anom otvaranju prostorija OO SDS In?ija su, pored Gorana Jovi?a i  predsednice Inicijativnog odbora SDS In?ija Ivane Pejovi? Ševrt, bili prisutni i predstavnici svih politi?kih stranaka koji funkcionišu na podru?ju opštine In?ija.

Samo nedelju dana nakon sve?anog otvaranja, Demokratska stranka u In?iji optužila je  predstavnike Socijaldemokratske stranke (SDS) u toj opštini da u dogovoru sa Romskom partijom Sr?ana Šajna pokušavaju da izigraju Zakon o lokalnim izborima.

Nakon pobede Srpske napredne stranke na izborima i formiranja nove lokalne vlasti u In?iji, Ivana Pejovi? Ševrt imenovana je za direktoricu Agencije za ruralni razvoj opštine In?ija.

?lanstvo u SNS

ds snsNa prošlogodišnjim izborima, Srpska napredna stranka je u Staroj Pazovi ponovila uspeh iz 2012. godine.  Iako su pazova?ki „naprednjaci“ imali mogu?nost sami da formiraju vlast, sa 29 odbornika od ukupno 48 koliko ih ima u lokalnom parlamentu, oni su pozvali u koaliciju i predstavnike liste “Goran Jovi? uz Pazova?ki pokret do pobede – SDS – LDP – LSV”, koja ima tri odbornika koliko i SPS.

Potvrda dobrog odnosa Gorana Jovi?a sa pazova?kim „naprednjacima“ usledila je na konstitutivnoj sednici kada je izabran za predsednika Skupštine opštine Stara Pazova.

Po?etkom ove godine, predstavnici Pazova?kog pokreta na ?elu sa Goranom Jovi?em u?lanjuju se u Srpsku naprednu stranku.

– Glavni razlog zbog ?ega mi prelazimo u Srpsku naprednu stranku je što smatramo da ne treba rasipati energiju na više strana u vremenu koje dolazi. Treba sve potencijale, iskustva i pozitivnu energiju koja postoji u Pazova?kom pokretu staviti pod jedan krov i na neki na?in usmeriti ka razvoju Stare Pazove u svim oblastima, kazao je tada medijima Goran Jovi?.

Lider OO SNS Stara Pazova i aktuelni predsednik opštine ?or?e Radinovi? je na istoj konferenciji za novinare posebno naglasio dobru i uspešnu saradnju sa Goranom Jovi?em. Prema njegovim re?ima, uspešna saradnja i podrška Pazova?kog pokreta usledila je od prvog momenta dolaska Srpske napredne stranke na vlast, 2012. godine.

Jovi?eva imovina

Iako danas, kao predsednik lokalnog parlamenta, Goran Jovi? ima identi?na mese?na primanja (82.000 dinara) kao u vreme dok je bio predsednik opštine Stara Pazova, postoji promena u registru Agencije za borbu protiv korupcije, koja se odnosi na njegovu imovinu, saznaje VOICE.

U registru Agencije za borbu protiv korupcije u vreme dok je bio predsednik opštine, 2010. godine, upisano da je Goran Jovi? nasledio tre?inu ku?e (110 kvadratnih metara) i tre?inu dvosobnog stana od 68 metara kvadratnih. Naveden je i automobil “fiat punto”, proizveden 1998. godine,  ali nije navedeno koji je osnov sticanja pomenutog vozila.

Šest godina kasnije, u registru je upisano da je Goran Jovi? vlasnik ku?e od 462 kvadratnih metara sa ?etiri sobe, dva kupatila, sobe za vešeraj, kuhinjom i trpezarijom kao i pomo?nim objektom na zemljištu ukupne površine od 162 kvadrata (neto). Tako?e, Jovi? u svom vlasništvu ima i gra?evinsko zemljište odnosno plac od 673 metara kvadratnih kao i automobil “Opel Zafira”, proizveden 2005. godine. Osnov sticanja ku?e, gra?eviskog zemljišta i automobila ovog puta je kupovina.

Miodrag Ble?i? (VOICE)

voice_logo

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga